Boerkas op straat

Play

Is Boerkas op straat verbieden een goed idee?

Je kan deze podcast downloaden door met met de rechtermuisknop op de link te drukken en dan “Save link as” te selecteren. (op een Mac moet je klikken met CTRL ingedrukt):
of abonneren:
Je kan ook voor informatie naar mijn website.

Hier is de transcript:

Goeiedag, het is vandaag zondag 4 juli 2010, ik ben Jozef Van Giel en dit is de 60ste aflevering van deze podcast.
Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rik Delaet.
Vandaag bespreken we

1. Waarom een boerkaverbod fout is.

Door Steve Zara

Maakt het zien van vrouwen in kleding die hun gelaat bedekt je niet een beetje onwennig? Mij wel. Het maakt vele mensen onwennig, zo onwennig dat op verschillende plaatsen in Europa al wetten tegen het dragen van zulke kleding gemaakt of in de maak zijn.
Zo’n wetten zijn gevaarlijk en onnodig.

Wat is het probleem met dergelijke kleding?
Er wordt beweerd dat dergelijke kleding tegen het secularisme is, wat een probleem is voor landen als Frankrijk die secularisme in sommige situaties opleggen. Maar dit argument houdt geen steek omdat een van de argumenten van de voorstanders van het dragen van de boerka op religieuze gronden nu net is dat het niet opgelegd wordt door hun heilige boeken. Let wel: ik beweer niet dat de boerka al dan niet door de heilige teksten wordt opgelegd, alleen maar dat dit argument door sommigen wordt gebruikt. Het antisecularistisch argument klopt niet en is dus ook niet van tel.
Er wordt beweerd dat er een recht bestaat om iemands gezicht te kunnen zien als je hem of haar ontmoet in de publieke ruimte. Is dat zo? Wat bijvoorbeeld met een pizzabesteller op zijn motorfiets? Moet er een wet zijn die hem verplicht zijn helm af te zetten als hij bij jou een pizza komt afleveren? Wat met sjaals en mutsen op koude dagen? Neen. Er is geen algemene vraag naar een recht op het kunnen zien van iemands gezicht. Dit is een goed voorbeeld van een poging om een post-hoc verrechtvaardiging voor het verbieden van de boerka te vinden.
Er wordt beweerd dat vrouwen door hun familie gedwongen worden om in de buitenwereld hun gezicht te verbergen. Dat zou best zo kunnen zijn. Maar veel mensen zijn ertoe gedwongen allerlei zaken te verbergen. Atheïsten kunnen problemen krijgen als ze uitkomen voor hun ideeën. Tegen homo’s wordt gezegd dat ze niet mogen uitkomen voor hun seksuele geaardheid. Moeten er wetten komen die deze mensen verplichten hun ideeën of geaardheid publiekelijk te tonen? Zelfs voor het triestige geval waar vrouwen huiselijk geweld ondervinden wordt het als onredelijk beschouwd een wet te maken die hen oplegt hun echtgenoten te verlaten. De wet houdt zich bezig met het geweld, niet met het slachtoffer. De materie van het verplicht boerka dragen is zeer ingewikkeld omdat de wet van volwassenen veronderstelt dat ze in de meeste gevallen, geweld uitgezonderd, zelf in staat zijn om hun toestemming te geven of te krijgen. Als een volwassen vrouw op het gebied van kleding toegeeft aan haar echtgenoot, dan kan het redelijk en zelfs belangrijk zijn om haar te overtuigen haar standpunt te herzien, maar moeten er nu wetten worden gemaakt om haar dat te verplichten? Is dat een bewijs van een geciviliseerde maatschappij die haar burgers respecteert?
Er wordt beweerd dat de boerka verhindert dat vrouwen voor zichzelf kunnen opkomen. Maar sommige vrouwen die hem dragen beweren dat ze net daardoor voor zichzelf opkomen en ze geven uiting aan hun verlangen om zich te bevrijden van wat ze beschouwen als de overgesexualiseerde aard van de vrouw in de westerse samenlevingen. Moeten er wetten komen om de houding van mensen hierover te veranderen?
Er wordt beweerd dat de boerka een belediging voor de seculiere staat is. Dat is een raar argument omdat het ervan uitgaat dat de staat iets is dat beledigd kan worden en het veronderstelt dat dat er echt toe doet. En dit argument komt dan nog vaak van mensen die klaar staan om gelovigen te beledigen om hun ideeën omdat “er geen recht bestaat om zich beledigd te voelen”. Zelfs als we de bizarre fout maken de staat te beschouwen als een persoon die kan worden beledigd dan houdt dit argument geen steek en kan zelfs hypocriet zijn.
Er wordt beweerd dat we een lijn moeten trekken om aan te geven tot waar religie mag gaan met haar invloed op de maatschappij. En waar wordt de lijn getrokken zoals in de recente antiboerkawetten in Frankrijk? Op het gebied van de mode. Echt Frans!
Wat is het echte probleem met de boerka? Het gaat om het effect dat hij heeft op de integratie van mensen in de samenleving en om de manier waarop wij met elkaar omgaan in de publieke ruimte. Het is niet onredelijk te verwachten dat mensen zich aan bepaalde kledings- en gedragscodes houden in de publieke ruimte, eenvoudigweg om de goede manieren en wederzijds respect. Een boerka dragen is ongemanierd en respectloos tegenover anderen in de maatschappij.
Maar afkeuring van het dragen van de boerka in het publiek moet bedongen worden door overleg, door discussie. Niet door wetten. Niet door gevaarlijke wetten. Waarom is zo’n wet gevaarlijk? Om te beginnen omdat ze diegenen die als de slachtoffers beschouwd worden nog verder in die rol duwt. Ten tweede omdat deze wet probeert een cultuurboodschap te geven in plaats van het echte probleem aan te pakken. Het probleem om naar een cultuur een boodschap te sturen over culturele verschillen is dat, net door die culturele verschillen, vaak een andere boodschap wordt ontvangen dan diegene die je wilde overmaken. Het lijdt geen twijfel dat de boodschap “stop met het sluieren van vrouwen” soms als “we haten je religie” zal worden gezien. Verandering wordt door haatboodschappen niet aangemoedigd of mogelijk gemaakt, zelf als ze zo niet bedoeld waren.
Het probleem is dat de dragers van de boerka en dezen die het aanmoedigen waarschijnlijk weinig idee hebben van de boodschap die ze misschien onbedoeld uitzenden naar de rest van de maatschappij. Het is een boodschap van isolatie, van arrogant niet-conformeren, van gebrek aan respect voor anderen. Het is een boodschap dat vrouwen onder de duim moeten worden gehouden.

We moeten dus het echte probleem met de boerka onder ogen durven zien: het gaat niet om secularisme, om religie, om onderdrukking, om feminisme, om vrijheid. Het gaat om mensen zich prettig laten voelen in hun samenleving en dat is belangrijk voor stabiliteit en vrede. Maar we hebben geen absurde kledingswetten nodig om dit probleem aan te pakken. (Als we voor alles wat ongemanierd in publiek was wetten zouden moeten maken, dan was het einde zoek.) Het gaat om attitudes en daarvoor hebben we opvoeding en overleg nodig om ze te veranderen. Dat is de echte uitdaging, niet het opstellen van wetten.

2. Verklaring van Kopenhagen inzake Religie in het Openbare Leven

Je kan de tekst hier vinden op mijn blog.

3. Oproep

Niet iedereen die naar deze podcast luistert, weet de intro en eindgeneriek te smaken, daarom zou ik een oproep willen doen naar alle luisteraars die wat muzikaal aangelegd zijn om een nieuwe intro en eindgeneriek te maken.
Alles mag, als je je aan volgende regels houdt:
De intro mag niet langer dan 40 seconden duren en de tekst erin niet meer dan 25 seconden. Er mag geen materiaal met copyright gebruikt worden.

4. Het citaat

Het citaat van vandaag komt van Albert Einstein.
Einstein zei:
Het belangrijke punt is van niet te stoppen met denken.
Tot de volgende keer.

5 Reacties

 1. Frank db zei:

  In Belgie is er al een hele tijd een wet die het bedekken van het gelaat verbied , Deze wet was er al voor dat er sprake was van de boerka. Dus er kan geen sprake zijn van een “post-hoc verrechtvaardiging”. Ik vind dat het dragen van een helm en een muts ( of sjaal) enkel mag getolereerd worden in de gevallen dat ze effectief als fysische bescherming dienen. Ik vind dat het wandelen met een integraalhelm in de Nieuwstraat ook niet getolereerd mag worden.
  Ik vind wél dat men dergelijke mensen een sterk signaal mag geven dat dergelijke culturen ,welke geen respect vertonen voor de mensenrechten, voor gelijkheid van man en vrouw , hier niet welkom zijn.
  Trouwens hoe gaat zo’n vrouw haar dochter opvoeden?Het kan toch niet dat er mensen hier geboren worden en opgevoed worden als slavinnen. Mensen die naar hier komen moeten zich intergreren, ze moeten hun kinderen naar de kleuterklas sturen, ze moeten onderwijs volgen in pluralistische scholen. ( joodse scholen kan ook niet, katholieke scholen van vandaag zijn zo goed als pluralistisch).
  Bepaalde symbolen zijn hier bij wet verboden ( bv nazi-symbolen), ook omdat ze mensen choqueren, en terrecht. Ik vind dat de bourka daar ook bij mag bijbehoren.

  Meerdere goede artikels over aanverwante onderwerpen kan je terugvinden op de side van Etienne Vermeersch
  Voorbeelden :http://etiennevermeersch.be/artikels/godsdienst-religie/de-islam-en-de-hoofddoek-belgi%C3%AB-een-bredere-benadering
  http://etiennevermeersch.be/artikels/wijsbegeerte-ethiek/cultuurfilosofie/analyse-van-de-problematiek-rond-de-multiculturele-sam

  7 juli 2010
  Antwoord
 2. Jefke zei:

  Frank,
  Ik ken die teksten van Vermeersch ook. Ik weet zelf ook niet goed achter welk van beide standpunten ik moet staan. Spontaan zou ik ook eerder geneigd zijn Vermeersch te volgen, maar toen ik deze tekst op RichardDawkins.net las, deed het me toch hard nadenken. En dat is toch de bedoeling van mijn podcast.
  Het is vooral belangrijk dat we niet het omgekeerde effect krijgen van wat we willen.

  8 juli 2010
  Antwoord
 3. Skippy zei:

  Er is iets mis met het verbieden bij wet van iemands kleding. Als je het pragmatisch bekijkt, likt het zelfs intolerant. Wat met de bedrijfsleider die een vrouw in boerka moet aanwerven om de receptie te bemannen? Waarom kan tolerantie tav cultuureigenschappen nieyt wederkerig worden gesteld? Aanvaarden de Islam radicalen nze cultuureigenschappen en -uitingen? Dat zou pas uitwisseling en humaan – verdraagzaam zijn. U weet ook dat dit niet het geval is! Mag i als bedrijfsleider mensen met een boerka uitsluiten (evenals sujetten met overdadige tatoeages, pearcingsetc) van een bepaalde job. Tja en dan krijgen we weer discriminatie op onze nek…

  11 juli 2010
  Antwoord
 4. Ik heb vandaag pas deze podcast zitten luisteren in de auto. Ik kan me grotendeels vinden in de beargumentering, echter ik mis een beetje een van de argumenten voor een boerka verbod zo als deze in Nederland ook aangevoerd worden als onderbouwing. En wel het argument dat een boerka toch enigszins een rare situatie rondom de wet op de identificatie plicht met zich meebrengt. Het is nu dus zo dat in Nederland iemand in Nederland met een boerka apart genomen wordt en op een afgezonderde locatie door een vrouwelijke agent getoetst wordt op identiteit. Ik heb daar persoonlijk geen problemen mee, maar feitelijk krijgen vrouwen met een boerka wel een bijzondere behandeling t.o.v. “gewone” mensen die ter plaatse en wel meteen zichzelf dienen te identificeren. Met andere woorden een ongelijke behandeling op grond van religie, en mijns inziens is dat niet wenselijk. Vandaar dat ik ik persoonlijk wel een aanhanger ben van een boerka verbod.

  18 november 2010
  Antwoord
 5. Anonymous zei:

  Is het niet verschrikkelijk zot om te claimen dat niets of niemand de dupe mag worden van wetgeving? Laat ik een voorbeeld geven.
  Jaren geleden sprak ik een oude bekende die op zeer bedenkelijke manier een proces-verbaal had opgelopen. Wat wil het geval? De man werkte in de (metalen skelet)bouw waarbij hij met hoge ladders en hoogwerkers metalen profielen aan elkaar schroefde die door middel van een hijskraan op zijn plaats werden gehesen. Als gereedschap gebruikte hijeen verstelbare steeksleutel (Bahco in de volksmond) die hij aan een touw om zijn pols had hangen. Zo had hij tijdens klimmen steeds twee handen vrij en was minder kans dat een collega op de grond het stuk gereedschap op zijn hoofd kreeg.
  Op een dag zag een fanatieke agent dat en schreef een proces-verbaal uit wegens verboden wapenbezit. Wettelijk gezien was dat stuk gereedschap namelijk een slagwapen.
  De oude bekende heeft toen braaf de bekeuring betaald en een nieuw stuk gereedschap gekocht (de Bahco was namelijk ook in beslag genomen) en daarna wat beter om zich heen gekeken tijdens zijn werk. Die ervaring staat in schril contrast met de huidige praktijk waarin bij wetgeving, met name wanneer het om minderheden gaat, uitersten worden uitvergroot en gedramatiseerd.
  Daarom daag ik uit: Durf te zeggen waar het om gaat: verbied de boerka en zeur niet over schaatsen of carnaval.

  4 december 2010
  Antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.