Wat zit er allemaal in vaccins

Play

Een vaccinatienaald wordt gevuldVolgens de officiële lijst bevatten vaccins formaldehyde, aluminumfosfaat, ammoniumsulfaat, runderextract, thimerosal, aminozuren, zelfs apennierenweefsel. Deze lijst wordt gepubliceerd door dezelfde instantie die ons op het hart drukt dat deze vaccins veilig zijn. Hoe kan dat? Wil dat zeggen dat de antivaccinactivisten gelijk hebben en vaccins volgestouwd zijn met dodelijke gifstoffen? We laten een skeptische oog vallen op enkele beweringen over het gevaar van vaccins.

Transcript
Goeiedag, het is vandaag zondag 20 december 2009, ik ben Jozef Van Giel en dit is de 41ste aflevering van deze podcast. Vandaag lees ik tekst voor die door Brian Dunning voor de 180ste aflevering van Skeptoid geschreven werd over de ingrediënten die een vaccin zitten. Rik Delaet heeft deze tekst vertaald.

1. Wat zit er allemaal in vaccins?

Vandaag laten we ons skeptische oog eens vallen op enkele beweringen van zogenaamde antivaccinactivisten en wel vooral op hun lijsten van schrikwekkende chemicaliën en andere gevaarlijke gifstoffen, die volgens hen aanwezig zijn in vaccins. Omdat het een belangrijk onderwerp is dat steeds meer en meer in de publieke belangstelling komt, willen we deze beweringen niet zomaar van de hand wijzen. Het is er ons eerder om te doen een handig werkinstrument te creëren dat ons toelaat deze retoriek te pareren mocht het geval zich voordoen.Het is niet nodig de antivaccinwebsites te raadplegen om deze lijst van gruwelijke heksenbrouwselingrediënten terug te vinden. Het Centers for Disease Control (CDC) publiceert een gedetailleerde lijst van elk additief in elk vaccin, gesorteerd op ingrediënt en op vaccin. Ik laat mijn blik even gaan over deze officiële lijst: formaldehyde, aluminumfosfaat, ammoniumsulfaat, runderextract, thimerosal, aminozuren, zelfs apennierenweefsel. Deze lijst wordt gepubliceerd door dezelfde instantie die ons op het hart drukt dat deze vaccins veilig zijn. Hoe kan dat? Wil dat zeggen dat de antivaccinactivisten gelijk hebben en vaccins volgestouwd zijn met dodelijke gifstoffen?

Hier moet je je buikgevoel even in toom houden. In de eerste plaats is het van belang dat je je realiseert dat elke cel van je lichaam opgebouwd is uit een groot aantal chemische stoffen elk met angstaanjagende chemische benamingen. Daar kan je al uit afleiden dat angstaanjagende chemische benamingen op zichzelf niets te betekenen hebben. Nuchterder hoofden kunnen de mogelijkheid overwegen dat deze schrikbarende chemicaliën aan de vaccins worden toegevoegd voor een of ander nuttig doel.

Als je aan een ziekteverwekker wordt blootgesteld wordt je lichaam geïrriteerd. Door deze irritatie wordt je immuunsysteem gedwongen te reageren. Hierdoor gaat het antilichamen produceren om de ziekteverwekker aan te vallen. Vaccins doen hetzelfde. Ze bootsen de ziekteverwekker na om de juiste irritatie op te wekken. Om je lichaam voor te bereiden op een mogelijke toekomstige aanval van een ziekteverwekker moet het vaccin nu op een zorgvuldig geplande manier je immuunsysteem laten reageren. Op die manier zijn op het moment van de besmetting de antilichamen in je lichaam al klaar om de aanval op te vangen. Dus als je hoort dat antivaccinactivisten beweren dat vaccins schadelijk en irriterend zijn, hebben ze gelijk. Maar het gebeurt om een belangrijke reden en zorgvuldig gecontroleerd. Deze aanval op je lichaam om een immunologische respons uit te lokken is nu eenmaal de manier waarop vaccins werken. Je maakt je immuunsysteem niet efficiënter door vitamines te slikken of kruidenthee te drinken of door aan yoga te doen of door jezelf een koffielavement te zetten. Je versterkt het door het uit te dagen om te reageren.

Nu we begrijpen dat een vaccin niets te maken heeft met een onwerkzaam huismiddeltje, kunnen we deze ingrediënten met hun angstaanjagende namen eens nader bekijken:

1.1. Formaldehyde

Absoluut waar. Formaldehyde lijkt gevaarlijk omdat in musea dode dieren in dit product in flessen worden bewaard. Net omdat het een bacteriedodende werking heeft wordt het in kleine hoeveelheden aan vaccins toegevoegd. Zonder deze sterilisatie zou een flesje vaccin kunnen bederven terwijl het ligt te wachten op een gebruiker. Waarom formaldehyde gebruiken? Wel, formaldehyde is een lichaamseigen stof die een normaal nevenproduct is van spijsvertering en metabolisme. Daardoor weten we dat deze stof voor het lichaam geen schadelijke gevolgen zal hebben omdat je in je eigen lichaam al veel meer formaldehyde hebt zitten dan in dat ene vaccinspuitje aanwezig is. Al dit formaldehyde wordt door je lichaam makkelijk afgebroken en via de gewone weg uitgescheiden.

1.2. Antivries

Dit is simpelweg onjuist. Antivries, de giftige stof die in het koelwater van automotors wordt gebruikt tegen het stukvriezen, is ethyleenglycol (juister: ethaandiol). Omdat het zo giftig is wordt antivries nooit gebruikt in voedsel of bij medische toepassingen en zeker niet in vaccins of andere medicamenten. Een minder toxische vorm van antivries is propyleenglycol, maar ook dat wordt niet in vaccins gebruikt. Wel wordt in sommige vaccins 2-fenoxyethanol gebruikt. Het is een antibacterieel middel dat in vele vaccins wordt gebruikt om ze te steriliseren. Het wordt ook nog gebruikt als plaatselijk ontsmettingsmiddel bij wondbehandeling. De verwarring met antivries komt waarschijnlijk door het feit dat je 2-fenoxyethanol als een derivaat van glycol kan beschouwen. Maar voor wie ook maar iets van chemie weet kunnen zelfs kleine veranderingen in een molecule de chemische en biologische eigenschappen danig wijzigen. Zoek maar eens het verschil in eigenschappen op tussen de twee alcoholen: methanol en ethanol, of tussen H2O en H2O2.

1.3. Kwik

Dit is de meest voorkomende bewering en die waarvan je waarschijnlijk het meest hebt gehoord. Ik zal ze dus wat uitgebreider behandelen. Sommige vaccins (maar geen voor gebruik voor kinderen) worden bewaard met thimerosal, waarin ethylkwik zit. Vrij kwik is een gevaarlijk zenuwgif, maar wanneer gebonden aan ethyl wordt het door de nieren makkelijk uitgefilterd en snel afgescheiden. Om die reden is thimerosal altijd een veilig en populair bewaarmiddel geweest en wordt het nog steeds in allerlei producten gebruikt. Kwik kan eveneens aan methyl worden gebonden wat niet hetzelfde is. Het is dan veel moeilijker uit het lichaam te verwijderen. Hier hoef je echter niet voor te vrezen; methylkwik wordt in geen enkel product gebruikt en de mensen angst aanjagen is dus contraproductief.

1.4. Latex

Ook helemaal onjuist. Latex is nooit een bestanddeel van een vaccin en is het ook nooit geweest. De bron van deze bewering is het feit dat veel medisch materiaal, zoals spuiten en verpakkingen, latex bevatten. Er zijn altijd alternatieve materialen voor personen met een acute latexallergie. Maar dit heeft niets te maken met vaccins.

1.5. Zoutzuur

Klinkt gevaarlijk en is nog waar ook. Als je zoutzuur op je huid giet kan je serieuze brandwonden oplopen door verstoring van het pH-evenwicht van je huid. Maar als je een zuur toevoegt aan een alkalische oplossing, dan kan je ze terug neutraal maken. Zoutzuur wordt in de industrie constant gebruikt om te alkalische oplossingen tot op de gewenste pH terug te brengen. En in de farmaceutische industrie is dat niet anders. Als een vaccin wordt samengesteld kan het resultaat te alkalisch zijn. Dit zou bij injectie de pijn kunnen verergeren. Door zoutzuur toe te voegen maakt men de pH van het vaccin gelijk aan die van bloed (7,4). Zoutzuur wordt eveneens aangemaakt in je maag als verteringssap. Je kan dus niet zeggen dat het een lichaamsvreemde stof is.

1.6. Aluminium

Aluminium wordt in allerlei vormen als adjuvans of hulpstof aan vaccins toegevoegd. Zo’n hulpstof maakt dat de gewenste reactie van je lichaam op het vaccin nog heviger wordt met als gevolg dat er meer antilichamen zullen worden aangemaakt. Denk eraan: onwerkzame huismiddeltjes hebben geen effect!

Aluminium is een zenuwgif maar dat effect doet zich pas voelen bij veel hogere dosissen dan normaal gevonden in ons lichaam. Alleen maar door te leven en te ademen op deze planeet, waar aluminium het derde meest voorkomende element is, krijgt de gemiddelde mens 3 à 8 mg per dag binnen, waarvan minder dan 1% wordt opgenomen in het bloed. Vaccins mogen tot 0,85 mg aluminium bevatten; deze dosis is van dezelfde grootteorde als wat iemand op een normale dag binnenkrijgt. Komt ongeveer overeen met de hoeveelheid aluminium in één kg babyvoeding. De meeste vaccins bevatten zelfs nog minder. Studies hebben uitgewezen dat er geen verschil is in neurologische conditie tussen kinderen die vaccins met aluminiumadjuvaat hadden gekregen en anderen die dit niet hadden gekregen.

1.7. Aspartaam

Opnieuw: FOUT. Helemaal onwaar. Al zou enig zoeken op het web je iets anders kunnen doen geloven want de kreet “aspartaam in vaccins” vind je overal op Google. In welke vaccins zit dat dan? Ik ging zoeken in de CDC database van vaccins; noppes. Ik ging ook eens kijken in een database voor additieven: nog altijd noppes. Alleen in een antivaccin artikel vond ik dat het tyfus vaccin Typhim Vi het zou bevatten. Maar dat klopt niet. De additieven van Typhim Vi kan je in een publieke lijst terugvinden en aspartaam is daar niet bij. Hier tref je de antivaccinactivisten op hun smalst aan, als ze er ook nog leugens gaan bij verzinnen. Dat is op geen enkele manier constructief te noemen.

1.8. Geaborteerd foetaal weefsel

Hier hebben ze wel het meest angstwekkend klinkende item uitgezocht! Al is dit specifieke ingrediënt
helemaal verzonnen, toch is het zo dat vaccins eiwitten afkomstig van dierlijke weefsels kunnen bevatten.

Humaan Serum Albumine, of HSA, is een stabiliserend eiwit dat gewonnen wordt uit donorbloed, niet van geaborteerde foetussen. Ook runderalbumine wordt in enkele vaccins toegepast. Sommige vaccins worden gekweekt in culturen van apen- of kippennierenweefsel, en als de vaccins worden geoogst dan blijven er wel eens enkele cellen achter in het extract. Nog nooit is gebleken dat dit enig gevaar oplevert. Bepaalde vaccins worden gekweekt in kippeneieren en dus kunnen er wat kippeneiwitten in voorkomen. Dit kan een probleem opleveren voor personen met een uitgesproken allergie voor kippeneiwitten. Deze mensen moeten dus deze vaccins vermijden.

Je hoort allerlei verhalen over mensen die in shock geraakt zijn door embryovocht en cellen van exotische dieren. Wees skeptisch over deze verhalen en als je er toch door gechoqueerd en verontrust bent neem dan 5 minuten de tijd om op het web na te gaan of deze ingrediënten werkelijk in jouw vaccin aanwezig zijn; en zo ja, waarom dan; en of je er nu echt ongerust over moet zijn. Ik verzeker je ervan dat Jenny McCarthy niet de best geplaatste persoon is om je voor te lichten over vaccinveiligheid.

1.9. Levende virussen

Bepaalde virussen behouden hun chemische karakteristieken in dode toestand in onvoldoende mate om je immuunsysteem te kunnen activeren. Daarom worden sommige vaccins met levende virussen afgeleverd. Meestal wordt formaldehyde gebruikt om ze onschadelijk te maken. Ze worden daardoor zo verzwakt dat ze geen gevaar meer opleveren maar net levend genoeg zijn om de verlangde reactie uit te lokken. Dit wordt niet op goed-vallen-uit gedaan: het juiste evenwicht vinden tussen de effectiviteit en het ongevaarlijk zijn van een vaccin is geen kinderspel.

Af en toe hoor je antivaccinactivisten roepen: “Maak onze vaccins groen!” Wat bedoelen ze daarmee? Zijn vaccins milieuonvriendelijk? Wat heeft “groen zijn” daarmee van doen? Vermoedelijk komt dit door het idee dat vaccins additieven bevatten die onveilig en gevaarlijk voor het milieu zijn. Spijtig genoeg is dit een te vage beschuldiging om er te kunnen op antwoorden. Specifieke uitlatingen kunnen getest worden; vage kreten niet. Zover heeft deze beweging de anti’s gebracht: telkens als ze naar voren komen met een specifieke, testbare claim kan deze makkelijk weerlegd worden. Laat een holle slogan als “Maak onze vaccins groen!” geen onverdiende impact krijgen op de beleidsvoering.

Vele antivaccinactivisten zijn ervan overtuigd dat een gezond dieet een voldoende bescherming biedt tegen ziekte. Spijtig genoeg gaat een gezond dieet je immuunsysteem niet activeren. Daarmee maak je geen antilichamen aan. Als dan een ziekteverwekker je lichaam binnendringt dan kan hij zich ongehinderd vermenigvuldigen en word je ziek. Als je alleen maar aandacht besteed aan je dieet en je fysiek, maar je immuunsysteem verwaarloost, mag je verwachten dat je slank wordt en eventueel een marathon kan lopen, maar verwacht dan niet dat je immuunsysteem zal voorbereid zijn mocht je tegen een poliobesmetting aanlopen.

Brian Dunning.

Oorspronkelijke tekst: http://skeptoid.com/episodes/4180

2. Actualiteit

2.1. Simon Singh

Wie mijn website bezocht, heeft al de banner gezien van “sense about science” om je aan te sporen om een handtekening te plaatsen op een petitie om de Britse zogenaamde “liable law”, of “wet van aansprakelijkheid” te laten aanpassen. Die wet draait bij laster de bewijslast om. Het gevolg is dat Simon Singh, omwille van de tekst die ik tijdens de vorige aflevering voorlas door de chiropractors met rechterlijke stappen onder druk gezet wordt. Deze wet is ook van toepassing op buitenlanders.

Ondertussen evolueert de situatie. De vorige petitie heeft zijn effect gehad, en dus heeft Simon Singh ondertussen naar iedereen die tekende en zijn e-mail adres achterlied een nieuwe brief geschreven. Ik heb ze ook gehad, en Rik heeft deze vertaald. Hier komt ze:

Beste Vrienden

Een boodschap van Simon Singh:
“Achttien maanden terug werd ik aangeklaagd wegens laster na de publicatie van mijn artikel over chiropraxie. Ik zet mijn strijd voort en ben bereid mijn artikel indien nodig voor nog eens 18 maanden te verdedigen. Het lopende lasterproces was een lijdensweg maar de voortdurende steun van zoveel mensen die inzien dat de Engelse wetgeving in verband met laster aan herziening toe is om een doorgedreven discussie over zaken, die het publiek belang aangaan, toe te laten, was een hart onder de riem. Meer dan twintig duizend mensen hebben de verklaring “Keep Libel Laws out of Science” ondertekend, maar nu is het weer nodig dat jullie een nieuwe petitie ondertekenen.

De nieuwe petitie is nodig om de campagne voor de hervorming van de Engelse lasterwetten een bredere armslag te geven. “Sense About Science” heeft de krachten gebundeld met “Index on Censorship” en “English PEN” met de bedoeling aan 100.000 of meer ondertekenaars te geraken om politici de mate van publieke ondersteuning voor de motie duidelijk te maken. We hebben met verscheidene leidende figuren van de drie belangrijkste partijen overlegd en ze hebben hun belangstelling al laten blijken. Maar nu hebben we nog een laatste duw nodig om hen over de streep te trekken.

Ten laatste zou ik nog drie punten onder de aandacht willen brengen.
Ten eerste, neem de tijd om je opnieuw in te zetten voor de herziening van de wetten op laster door www.libelreform.org te ondertekenen.
Ten tweede, verspreid de boodschap om te ondertekenen door bloggen, twitteren, facebooken en e-mailen onder zoveel mogelijk vrienden, familie en collega’s.
Ten derde, voor de buitenlandse supporters, wees zo goed om te ondertekenen en ook anderen aan te zetten om hetzelfde te doen; spijtig genoeg zijn deze Engelse wetten ook van invloed op schrijvers in de rest van de wereld maar nu hebben jullie de kans om deze wetten te helpen hervormen door de petitie te ondertekenen. Terwijl ik mijn eigen strijd uitvecht, hoop ik dat jullie willen vechten voor een algemene herziening van deze Engelse wetten op laster.”

En van mij, Sile:
De campagne voor de herziening van de lasterwetten door Sense About Science, Index on Censorship en English PEN ging op woensdag 9 december van start.
Als je meer wil weten over deze campagne: zie www.senseaboutscience.org/freedebate. We hebben je steun nog altijd nodig. Voeg je stem bij www.libelreform.org en help ons om aan de nodige middelen te geraken via www.justgiving.com/bookfund.
Je kan me contacteren via: slane@senseaboutscience.org

Groeten
Síle Lane
Public Liaison
Sense About Science
25 Shaftesbury Avenue
London W1D 7EG
Reg. Charity No. 1101114
Tel: +44 (0)20 7478 4380
www.senseaboutscience.org

Sense About Science is een kleine liefdadigheidsinstelling die zich bezig houdt met het wegwijs maken van mensen over wetenschap en bewijsmateriaal. Wij hangen helemaal van de kleine of grote bijdragen van mensen die ons werk steunen. Als je ons wil steunen of ons beter wil leren kennen kijk dan op www.senseaboutscience.org/donate

2.2. Homowet

In Uganda is een wetsvoorstel, gesteund door een ultrarechtse, religieuze lobby uit de USA, ingediend om homoseksualiteit met de dood te bestraffen. Toevallig woont daar een kennis van Rik die op de kop toe ook nog homo is.

Er komt meer en meer reactie. Onder andere riskeren ze nu om steun van president Obama te mislopen voor de bouw van een onderzoekscentrum. Ook Hilary Clinton, de Europese unie en enkele voormannen van de Evangelische kerk hebben hun protest geuit. Ook het Vaticaan heeft een officiële mededeling bij de Verenigde Naties gedaan. Maar de Ugandese katholieke kerk doet net het tegenovergestelde alhoewel zij een zeer grote invloed hebben op de Ugandese politiek.

Er moet druk komen op deze groep via andere officiële instanties van de kerk. Deze kennis van Rik vraagt naar contacten binnen de kerk om hen te vragen te reageren. Wie hier informatie over kan geven, kan die via het contactadres van de website Kritisch Denken doorgeven. Wij zullen die dan verder doorgeven, ten einde spam te vermijden.

Je kan ook links naar meer informatie op de pagina van deze aflevering vinden.
Houding Ugandese kerk: http://gayuganda.blogspot.com/2009/12/catholic-church-in-uganda.htm).
officiele verklaring afgelegd bij de UN tegen de anti-homowet in Uganda: (http://www.calcatholic.com/news/newsArticle.aspx?id=a9849daa-dd60-4028-adc0-2dfa024cb3a9) terwijl Katholieke leiders in Uganda net het tegenovergestelde doen….(http://www.monitor.co.ug/artman/publish/news/Church_leaders_back_govt_on_anti-gay_Bill_95758.shtml).

Citaat
3. Het citaat
Het citaat van vandaag komt van Albert Einstein. Dit citaat komt eigenlijk ongeveer neer op het scheermes van Ockham. Einstein zei:

Alles moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden. Maar niet eenvoudiger.

23 Reacties

 1. H Nuwolt zei:

  Hallo

  Zit er ook maar een kleine hoeveelheid Formaldehyde in vaccins voor dieren? maar is dat ook een lichaams eigen stof bij de kat ?

  31 oktober 2016
  Antwoord
 2. Rik zei:

  In ons lichaam zitten hopen lichaamseigen stoffen die ons zouden kunnen schaden als ze in hogere concentraties aanwezig zouden zijn.
  En sommige niet lichaamseigen stoffen zouden ons geen kwaad berokkenen als ze een bepaalde concentratie niet zouden overschrijden.

  Een oude wijsheid: “Dosis sola facit venenum” (alleen de hoeveelheid maakt het vergif) zei Paracelsus al in de 16e eeuw.

  Maar je hoeft dat natuurlijk niet te geloven alleen maar omdat het oud is.
  Veel oude voorschriften zijn vandaag onderuitgehaald. Denk alleen al maar aan de homeopathie.

  Mvg,

  Rik

  2 november 2016
  Antwoord
 3. Vera zei:

  Ik vind dat in dit bericht onwaarheden staan.
  -Formaldehyde: als we deze stof opeten of inademen wordt ze inderdaad grotendeels afgebroken in het lichaam. Injecteren is een heel ander verhaal, in onze bloedbaan blijft formaldehyde zoals ze is. Formaldehyde is kankerverwekkend.
  -Thimerosal:
  Er komt steeds meer bewijs boven tafel dat ook de ‘gewone’ seizoensgriep vaccins vol met schadelijke ingrediënten zitten. Zo bevat het middel Fluzone, geproduceerd door het bedrijf Sanofi Pasteur, verantwoordelijk voor de produktie van ongeveer 40% van alle griepvaccins die over de wereld worden verspreid, de in onder andere Rusland, Japan, Oostenrijk, Denemarken, Groot Brittannië en de Scandinavische landen verboden toevoeging Thimerosal.

  Al in 1977 wees een Russische studie uit dat ethylkwik, de soort kwik die in Thimerosal is verwerkt, jaren na vaccinatie beschadigingen aan de hersenen en het zenuwgestel veroorzaakt, met soms een coma en zelfs de dood als gevolg. Rusland verbood om die reden in 1980 het gebruik van Thimerosal in vaccins; de eerder genoemde andere landen volgden later.

  Talloze wetenschappelijke onderzoeken hebben inmiddels uitgewezen dat Thimerosal verantwoordelijk is voor de wereldwijde dramatische groei van autisme en andere neurologische aandoeningen.Ook is er een verband gevonden tussen spraakstoornissen, ADD en hyperactiviteit. Het Institute of Medicine Link concludeerde na een onderzoek naar Thimerosal dat het verband tussen de stof en neurologische ontwikkelingsstoornissen (zoals autisme) biologisch aannemelijk is, en riep daarom op om Thimerosal uit alle vaccins te verwijderen.”
  Nu zijn de individuele vaccins Thimerosal-vrij dat betekent dat er zo’n kleine doses Thimerosal inzit dat men dat niet meer op de bijsluiter hoeft te zetten. Als je dan zoals bij Mazelen-Bof-Rubella de drie ‘individuele’ vaccins samenvoegt tot 1 zit er genoeg Thimerosal in om als giftig te kunnen doorgaan.
  -Aluminium: door stoffen in het vaccin zoals Glyfocaat en polysorbaat-80 die als eigenschap hebben om de bloed-hersen barrière te openen en in zich hechten aan aluminium komt de aluminium in de hersenen met als gevolg dementie, spraak- en loopstoornissen, myoclonieën (heftige spiercontracties), insulten (toevallen) en tremoren (trillingen)
  -weefsel van geaborteerde foetussen (WI-38) komt zeker voor in vaccins. Het DNA dat door dit weefsel in het vaccin komt zorgt voor retrovirussen , en verstoort ons DNA met autisme tot gevolg.
  -immuunsysteem: vaccins hebben alles te maken met antistoffen en niets met het immuunsysteem. En een gezonde voeding en leefwijze hebben alles te maken met je immuunsysteem.

  26 april 2017
  Antwoord
  • Jozef zei:

   Opmerkelijke beweringen. Heb je betrouwbare referenties die dat staven?

   27 april 2017
   Antwoord
 4. Vera zei:

  Heel kritisch van je Jozef om er al direct vanuit te gaan dat alles wat met The truth about begint op één hoop geveegd kan worden.
  Suzan Humphries ( een arts en nierspecialiste) vertelt in het hele vit C verhaal dat primaten in de dierentuin extra vit C krijgen omdat ze anders ziek worden. Dit copiëerde ik van een site over primaten in de dierentuin, toegevoegd aan de apen koeken zal ik maar zeggen moeten ze aan 200mg Vit C per kg lichaamsgewicht komen:
  All primates require a source of vitamin C, which is added to commercial monkey biscuits. Most of the time, stable vitamin C is added to the pellet, meaning it will not undergo significant destruction within 6 mo of milling. Supplementation is done, because the amount of vitamin C consumed via green vegetables, oranges, multiple vitamins, chocolate, fruit juice, or fruit-juice powders may not be sufficient.
  Er van uitgaand dat een chimpansee ongeveer 60 kg weegt dan komt dat op 12g Vit C per dag.
  Terwijl onze maximum toegelaten hoeveelheid Vit C 70 mg is! En wij toch veel op apen lijken niet? Hmmm zou er misschien toch iets van waarheid in kunnen zitten wat
  dr. Suzanne Humphries beweert?

  28 april 2017
  Antwoord
 5. pharmacist zei:

  Brian Dunning krijgt tonnen met geld om dit verhaal te publiceren op een zodanige manier dat elke burger dit zou geloven. Lijsten van ingrediënten van vaccins worden immers nooit publiekelijk vrijgegeven. Hoe zou Brian aan deze lijsten zijn gekomen?
  Bovendien bevatten vaccins meer ingrediënten die hij genoemd heeft…

  6 juni 2017
  Antwoord
  • Jozef zei:

   Ik weet, het, ik heb ook al geld gekregen van de pharmaindustrie. En ook van de klimaatonderzoekers. Je zou eens moeten zien met wat een prachtige auto ik tegenwoordig rondrijd. Allemaal dankzij dat extra geld dat ik kreeg van Big Pharma. Hetzelfde geldt trouwens voor Marleen Finoulst, Willem Betz, Luc Bonneux en andere strijders tegen kwakzalverij.

   Serieus nu: heb je nog niet gemerkt dat geregistreerde geneesmiddelen altijd een volledige ingrediëntenlijst hebben? Dat is wettelijk verplicht.
   Je kan die lijsten bovendien gemakkelijk online vinden. hier bvb: https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/additives.htm

   7 juni 2017
   Antwoord
 6. Johan Torfs zei:

  Dag Jozef,
  Je vergeet mij natuurlijk, als bestuurslid van Skepp kan ik niet buiten schot blijven. Ik heb overigens al 2 Ferrari’s en 4 Bugatti’s staan. In mijn schoenenkast weliswaar! 😉

  8 juni 2017
  Antwoord
  • Jozef zei:

   En je vergeet nog die jacht.

   10 juni 2017
   Antwoord
 7. Jerry zei:

  Wanneer je kritisch wil zijn , zorg dan dat je het langst twee kanten kunt zijn , anders heeft het weinig nut. Vooral bij vaccin onderzoek , want het gaat hier over iets maatschappelijk vrij belangrijk. En als schaapjes de andere schaapjes volgent en dokter schaap de waarheid van professor schaap volgt ,geraakt er niemand verder en ziet men na een tijd de schaapherder niet meer staan . Verlorengelopen in de massa en ja knikkend meegaande. De schaapherder volgend door de dorens en de struiken.
  Grt

  15 januari 2018
  Antwoord
 8. Petra zei:

  Elk mens is uniek. Mijn man heeft bijvoorbeeld de hele avond last van het eten van een paprika. Ik totaal niet. Ik kan niet goed tegen koffie, hij wel. De ene mens is allergisch voor pinda’s, de ander voor lactose. Ieder mens reageert anders of stoffen die hij binnen krijgt en verwerkt die op zijn eigen unieke manier. En daarom is het dus ook helemaal niet logisch dat ieder mens hetzelfde reageert op al deze gifstoffen en ze op dezelfde effeciente manier verwerken, zoals de wetenschap voor het gemak wel van uitgaat. En daar ligt ook gelijk de achilleshiel van de Westerse wetenschap: die gaat ervan uit dat elk mens hetzelfde reageert op stoffen, om iets al dan niet als bewezen te verklaren. Maar, zoals eerder gezegd, ieder mens is anders. Dus ieder mens kan anders reageren op stoffen. Een pinda is op zichzelf ook niet gevaarlijk. Maar in sommige lichamen kan iets simpels als een pinda zeer schadelijk en zelfs dodelijk zijn. Dus waarom zou dat niet gelden voor de “hulpstoffen” in vaccinaties?

  23 augustus 2018
  Antwoord
  • Jozef zei:

   Beste Petra,
   Bedankt voor uw reactie, maar spijtig genoeg kan ik u geen gelijk geven.
   Het is natuurlijk waar dat niet alle mensen op dezelfde manier reageren op alles en er steeds mensen zijn die een allergische reactie hebben op bepaalde stoffen. Gelukkig zijn we dankzij die wetenschap die je zo verfoeit in staat om vast te stellen wie aan een bepaalde intolerantie leidt zodat we er kunnen voor zorgen dat die mensen die stoffen vermijden.
   Zonder wetenschap, kenden we aandoeningen zoals bvb. coeliakie niet. Bovendien zijn we dankzij de wetenschap erin geslaagd om een hele resem producten te ontwikkelen die glutenvrij is zodat coeliakie patiënten een bijna normaal leven kunnen leiden (wat vroeger veel moeilijker was).
   Dat wetenschap ervan uitgaat dat we allemaal hetzelfde zijn toont vooral aan dat je je niet erg hebt ingewerkt in het begrijpen hoe wetenschap werkt. In onderzoeken gaat men natuurlijk zoeken naar gemeenschappelijke zaken, maar tegelijk blijft men aandacht hebben voor de uitzonderingen en vooral voor de variatie rond die gemiddelden. Populaire tijdschriften spreken altijd over gemiddelden die door wetenschappelijk onderzoek gevonden worden en spreken nooit over de standaardafwijking of de kwartielen, terwijl een wetenschappelijk artikel gewoon niet gepubliceerd geraakt als de onderzoeker dat deel niet heeft besproken. Waarschijnlijk doen journalisten dat omdat ze vrezen hun publiek te verliezen als ze de meer complexe delen van het onderzoek bespreken. Dat is begrijpelijk, maar daardoor creëren ze bij leken wel een vals beeld van hoe wetenschap werkt.
   Ik zou ook uw standpunt van het uniek zijn van elk individu een beetje willen nuanceren. Natuurlijk zijn we redelijk uniek, maar tegelijk zijn we ook enorm gelijk. Meer dan 99% van ons DNA wordt door de ganse mensheid gedeeld. (met onze naaste soortgenoten, de chimpansee delen we zelfs ongeveer 98%)
   En tenslotte: ik weet niet of u de nieuwsberichten leest, maar sinds de ganse anti-vacc hetze zijn er over gans Europa opnieuw mazelenuitbraken geweest. In Europa zijn dit jaar ondertussen meer dan 50 000 mazelenpatienten geteld, waarvan minstens 50 overleden zijn (en een veelvoud houdt er voor de rest van zijn leven iets aan over) Details kan je onder andere hier vinden https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/communicable-disease-threats-report-11-aug-2018.pdf
   En om terug te komen tot uw punt van variatie onder de mensen. Er zijn inderdaad mensen (een heel kleine groep) die niet kan gevaccineerd worden omdat ze één of andere aandoening hebben. In een geciviliseerd land waar de vaccinatiegraad hoog is (>95%) worden deze mensen beschermd omdat het virus zich niet kan verspreiden. Maar door het stijgend aantal antivaccers is in sommige plaatsen de vaccinatiegraad zo sterk gedaald dat deze mensen ook niet meer beschermd zijn, en dat zijn dikwijls mensen die erg vatbaar zijn voor infecties.
   Met andere woorden: je laten vaccineren is een collectieve verantwoordelijkheid en u niet laten vaccineren is niet alleen dom voor jezelf, het is ook nog eens onverantwoordelijk tegenover de maatschappij.
   En uw laatste vraag: “Dus waarom zou dat niet gelden voor de “hulpstoffen” in vaccinaties?” Het zou kunnen, maar ondertussen zijn we al heel lang aan het vaccineren en zijn zijn zo goed als geen rapportages over sterfte als gevolg ervan. In zeldzame gevallen zijn er complicaties, maar als je de nadelen tegenover de voordelen afweegt, helt de weegschaal overduidelijk in de richting van de voordelen.

   24 augustus 2018
   Antwoord
 9. Jolanda zei:

  https://www.youtube.com/watch?v=dzRG5AfFKB8
  Kijk dit. Achter gesloten deuren zegt de WHO heel iets anders dan wat zij tegen de menigte beweren. Vaccins zijn niet goed getest. Ze zijn wel degelijk op de hoogte van de risico’s, maar gaan willens en wetens door. Denk na voordat je ziekten en heel veel troep in een gezond lichaam spuit. Verder, kinderziekten zijn niet dodelijk voor degene met een goed functionerend immuunsysteem. Als er geen onderliggende factoren zijn als armoede, geen toegang tot schoon drinkwater, honger of fysieke aandoeningen is er niets aan de hand. Het doormaken van de ziekten versterkt juist het immuunsysteem en geeft zelfs levenslange immuniteit. Dat er medicatie voor ziekten wordt gezocht is logisch. Dat men ziekten, zelfs meerdere tegelijk rechtstreeks in de bloedbaan spuit van een gezond individu is niet logisch. En het is al helemaal onlogisch om dit bij een gezonde baby te doen en men dan ook nog durft te beweren dat het effectief en veilig is. Er zijn landen zoals Japan die op latere leeftijd vaccineren, die geen BMR geven omdat er te veel schade daardoor was veroorzaakt. In Australië zijn mensen vrij te kiezen voor de reguliere vaccinaties of homeopathische profylaxe. Ook is bekend dat een enkel vaccin minder schade geeft dan de cocktails, maar wonderbaarlijk genoeg zijn alleen cocktails verkrijgbaar. En op het moment probeert men voor allerlei ziekten vaccins te ontwikkelen. Blijkbaar leven we in een samenleving waar ziek zijn en ouder worden (plastische chirurgie en botox om zogenaamd maar jong te blijven) vermeden moet worden. het is nu eenmaal een onderdeel van het leven. Wie heeft dat verzonnen? Neem de HPV. Het is seksueel overdraagbaar, vooral mensen die wisselende partners hebben lopen een risico, daarvan is maar een heel klein percentage dat uiteindelijk kanker ontwikkeld. Wat is er verkeerd aan je kinderen te leren niet met jan en alleman het bed in te duiken?! En hen leren niet aan drugs te beginnen? En waarom wordt het middel dat onvoldoende getest is op 16 jarigen ingespoten bij 11 en 12 jarigen? In de tussentijd ook bij jongens. Die wratten zijn goed te behandelen zonder dat er gif in je lijf wordt gespoten. Goede voorlichting is beter dan een spuit, helemaal omdat er heel veel schade is aangericht door Gardasil. Die schade overstijgt het aantal gevallen van baarmoederhalskanker. Ook is het belachelijk dat er een hep B vaccin wordt gegeven aan een baby waarvan beide ouders geen hep B hebben. Het maakt mij niet uit of iemand voor of tegen vaccinatie is of dat iemand gedeeltelijk of op een andere manier wil vaccineren. Het gaat erom dat wij eerlijke informatie behoren te krijgen en vooral dat wij de vrijheid hebben en behouden om zelf te kiezen wat wij wel en niet in ons lichaam laten spuiten. Vera heeft de link al gegeven voor “The truth about vaccines’. Deze documentaire is inmiddels 9 delen lang, maar zeer de moeite waard om te kijken.

  30 april 2020
  Antwoord
  • Jozef zei:

   Ik vind het onbegrijpelijk en onverantwoord dat mensen dat soort misinformatie over vaccins de wereld insturen. Ik heb echt geen zin om het voor de zoveelste keer te ontkrachten.
   Voor u verder gaat met dit onverantwoord gedrag, denk eens aan het volgende: de huidige coronnacrisis is een mooi voorbeeld van hoe de wereld er zou uitzien zonder vaccins.
   Misschien beter eens informatie halen bij bvb https://www.gezondheidenwetenschap.be/ in plaats van enkele onbetrouwbare youtubefilmpjes.
   Homeopathie is, voor alle duidelijkheid de grootste kwakzalverij en homeopaten zijn de belangrijkste verspreiders van antivax desinformatie. Blijf van die onzin af. https://www.kritischdenken.info/hoe-werkt-homeopathie/

   1 mei 2020
   Antwoord
   • Jolanda zei:

    Misinformatie? Dus u zegt eigenlijk dat de WHO toneel speelt tijdens hun eigen vergaderingen? Dat zij voor de lol vergaderen over het feit dat er onvoldoende wetenschappelijk onderzoek is? Dat zij voor de grap zeggen geen idee te hebben wat de chemische reacties in de cocktails teweeg kunnen brengen? Waarom bespreken zij dit, terwijl zij vol overtuiging de wereld vertellen dat het effectief en veilig is? Videobeelden liegen niet! Volgens mij bent u degene die liever hun campagne geloofd waarin zij zeggen dat vaccins effectief en veilig zijn, dan dat u serieus wilt luisteren wat diezelfde mensen in hun vergadering zeggen, waaruit blijkt dat zij niet kunnen bewijzen dat het werkelijk effectief en veilig is. Als iemand zichzelf tegenspreekt, dan moet er toch ergens een lampje gaan branden? En de coronacrisis is echt geen goed voorbeeld. Kijk op de worldometer. Er sterven jaarlijks meer mensen wereldwijd aan griepcomplicatie dan aan corona. Daarnaast test men nauwelijks. Wordt alles aan corona toegeschreven, terwijl de meeste mensen die gehospitaliseerd moeten worden al een zwakke gezondheid hadden. Als de mens niet zonder vaccins zou kunnen leven, dan was de mensheid al lang uitgestorven. Sinds er vaccins zijn, wordt juist ons natuurlijke immuunsysteem om zeep geholpen. Maar goed u noemt mij onverantwoordelijk? Ik lees veel en weeg alles tegen elkaar af voordat ik mij ergens van laat overtuigen. U roept hard misinformatie en wilt beelden van de WHO die uw overtuiging en WHO zelf tegenspreken niet eens bekijken? Ik denk dat u dan toch maar eens een woordenboek erbij moet pakken om het woord onverantwoord op te zoeken. En wat homeopathie betreft. Dit bestaat al veel langer dan de huidige medische wetenschap. In landen zoals India heeft de regering tijdens crisis al vaker een beroep gedaan op homeopaten met succesvol resultaat, omdat de moderne artsen niet wisten wat ze konden doen. Er is veel goeds in de moderne medische wetenschap, maar ook veel goeds bij homeopathie. In plaats van kwakzalverij te brullen, omdat iets niet in uw straatje past, zou er veel goeds gedaan kunnen worden als er samengewerkt wordt. Ik ken artsen, werkzaam bij universitaire ziekenhuizen, die juist homeopathie zijn gaan studeren omdat in de praktijk bleek dat standaard behandelingen niet bij iedereen werkte en er geen vrijheid was om te kijken wat dan wel werkte. Buiten dat, de artsen konden mijn zoontje niet helpen. Ik werd continu van het kastje naar de muur gestuurd of regelrecht weer naar huis, omdat men het niet wist. Omdat ik toen weinig ervaring had met homeopathie heb ik bewust gezocht naar iemand die kinderarts en homeopaat was om zo het beste uit twee werelden te hebben. Mijn zoontje werd homeopathisch behandeld en binnen een dag was er een positieve verandering en begon hij op te knappen. Kwakzalverij of ‘het zit tussen je oren’ werkt niet bij een baby van 2 maanden oud. Maar goed, zoals ik in mijn vorige mail aangaf, gaat het erom dat wij eerlijke informatie kunnen krijgen en dat wij vrij zijn en blijven om persoonlijk en voor onze kinderen de afweging te maken of wij vaccineren of niet of op een andere wijze. Is uw keuze volledig te vaccineren, dan laat ik u in uw waarde. U heeft het recht u te laten informeren zoals u wilt en voor uzelf afwegingen te maken. Dan denk ik hooguit, met de kennis die ik nu heb, zou ik het persoonlijk anders doen. Maar ik verwacht van u hetzelfde respect, wat inhoudt dat ik terminologie als onverantwoord en kwakzalverij niet van respect vindt getuigen. We kunnen informatie met elkaar delen, tegelijkertijd elkaar in onze waarde laten als wij andere conclusies trekken.

    1 mei 2020
    Antwoord
    • Jozef zei:

     Beste Jolanda,
     Ik geloof echt niet dat de WHO zou weten dat vaccins onveilig zijn, maar het vertikt om de wereld hiervan op de hoogte te brengen.
     En sorry, ik heb echt geen tijd om naar een 1u30m durende Youtubefilm te kijken waar jouw bewering wordt aangetoond. Als je me wilt overtuigen, zal je me ergens de 5 minuten moeten aangeven waar men aantoont dat de WHO informatie achter houdt, of een officieel document van hen. Anders is het alleen maar een complottheorie. Dus, toon me aub betrouwbare broninformatie.

     U weet heel waarschijnlijk niet wat homeopathie is, want als u wist hoe de theorie van Hahnemann elkaar zit, dan zou u er niet in geloven. Het is te absurd. Daarom heb ik u de link naar dat andere artikel dat ik over homeopathie schreef gestuurd. Het gaat over verdunningen die zo sterk zijn dat er helemaal niets meer in het product zit. Het tart alle wetten van de fysica en de chemie.
     Dus, als u wel in homeopathie gelooft, dan ondermijnt dat voor mij de rest van uw argumentatie, want dan kan dat enkel twee zaken betekenen:
     1) u hebt u niet verdiept in wat homeopathie is wat aangeeft dat u zich misschien ook niet verdiept hebt in vaccins.
     2) u kent wel de theorie van homeopathie (u weet wie Hanneman was, wat potentiëren is en wat de similaregel is), maar u ziet niet in dat deze regels nooit zijn aangetoond en tegenstrijdig zijn met onze moderne wetenschappelijke kennis. In dat geval is het lastig om te denken dat u ook een wetenschappelijk onderbouwd oordeel over vaccins kan maken.

     Dus

     2 mei 2020
     Antwoord
     • Jolanda zei:

      Uw logica is wel heel kort door de bocht. Als iemand, volgens u, onvoldoende kennis heeft van A dan is het zo goed als onmogelijk dat die persoon kennis zou hebben of zich verdiept zou hebben in B. In tegenstelling tot u heb ik wel de links gelezen die u stuurde. Dat ik, door ervaring en andere literatuur, andere conclusies trek is mij goed recht. De wetenschap is niet waterdicht. Dit geldt voor alle wetenschap op elk gebied. Toen ik afstudeerde ging ik uit van een bepaalde theorie. Ik werd gevraagd waarom ik mijn onderzoek op die theorie baseerde. Er was net iemand gepromoveerd, aan dezelfde universiteit waar ik studeerde, op dit onderwerp waarin de gehanteerde theorie werd weerlegd. Het leek mij dus logisch van de nieuwste theorie en zijn bewijzen uit te gaan. Mij werd echter verteld dit niet te doen, omdat de gehanteerde theorie veel makkelijker te onderzoeken was. In vakliteratuur worden veel onderzoeken gepresenteerd. De uitkomst van onderzoeken hangt af van veel variabelen. Het is helaas niet ongewoon om met deze variabelen te experimenteren om de uitkomst meer naar eigen hand te zetten. In literatuur worden eigen bevindingen vaak opgehemeld door andere onderzoeken te bekritiseren en collegae met bepaalde terminologie te kleineren. De meeste mensen accepteren enkel hun eigen theorieën en visies en staan niet meer open dat er meer wegen naar Rome leiden of dat onderzoek A een noodzakelijke stap in het proces is om tot het volgende onderzoek te komen. Wetenschap is continu in ontwikkeling. Als wij denken dat het absoluut is, zal de ontwikkeling eenzijdig zijn of zelfs stil staan. Vroeger werd aderlating voor bijna elke ziekte toegepast. Nu leven we in een tijd waarin men vaccins wil voor van alles. Zoals wij nu denken over aderlating en ons afvragen hoe het mogelijk is dat dit op grote schaal werd toegepast, zullen wij in de toekomst waarschijnlijk op dezelfde manier terugkijken naar het vaccintijdperk.
      U vraagt mij, om u te overtuigen, in 5 minuten aan te tonen wat de WHO voor het grote publiek achter houdt. Zelfs als ik dat zou doen, zult u mij na afloop vertellen dat 5 minuten te kort is om te onderbouwen, dat de citaten uit zijn verband zijn gehaald of dat er in 5 minuten te weinig citaten zijn om u te overtuigen. Het is helemaal niet mijn doel u te overtuigen. Ik deel enkel een onderdeel van wat mij inzicht heeft gegeven. U bent vrij daarmee te doen wat u wilt. U geeft zelf aan uw ‘huiswerk’ niet te willen doen. Heeft u vroeger niet geleerd dat als u een ander uw huiswerk voor u laat doen, u zelf geen vooruitgang maakt? Ik ga mijn aantekeningen niet met u delen. Als u zo overtuigd bent dat de WHO een feilloze organisatie is, volledig oprecht in hun informatie naar het publiek, wat houdt u dan tegen om naar de opnamen van hun Global vaccine Safety Summit, gehouden in Geneve op 3 december 2019 te kijken. In de link die ik gestuurd had, zult u delen zien van hun vergadering. Het zijn hun eigen woorden. Er is geen complottheorie. Niemand kan u overtuigen. Dat kunt u alleen zelf door oprecht te onderzoeken en uw conclusies te trekken.
      Wat mij betreft is dit mijn laatste reactie. Ik volg mijn onderzoeks- en ontwikkelingspad.
      Ik zal mijn leven lang dingen ontdekken, leren, van alles tegen elkaar afwegen, visies bijwerken en/of aanpassen waar nodig. Ik wens u succes op uw eigen pad. En laten we gewoon ‘agree to disagree’ i.p.v. eindeloos blijven reageren.

      3 mei 2020
      Antwoord
 10. Filip Van Beurden zei:

  Beste Jolanda,

  Met veel aandacht, maar ook met verbijstering las ik uw reacties.
  De bedoeling van mijn repliek is niet om met u in discussie te treden over vaccins, maar om u er op te wijzen dat u duidelijk een aantal denkfouten maakt en zich ook beroept op zeer bedenkelijke bronnen.

  U begint uw reactie met ‘Achter gesloten deuren zegt de WHO heel iets anders dan wat zij tegen de menigte beweren.’ Ik wil u er graag op wijzen dat de gehele 2-daagse conferentie in Geneve van 2 en 3 december 2019 volledig online te bekijken is op de site van de WHO onder ‘Global Vaccine Summit, on 2nd – 3rd December 2019’. Er is dus niets ‘achter gesloten deuren’ gebeurd.

  https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/12/02/default-calendar/global-vaccine-safety-summit

  U verwijst in uw betoog echter enkel naar een Youtube-filmpje van ongeveer 1u33min.
  In dit filmpje worden er minder dan 15 minuten uit heel deze conferentie weergeven, terwijl de online video van de WHO meer dan 16 uur duurt. De andere 80 minuten in het filmpje waar u naar verwijst worden ingevuld door eigen interpretaties van Del Bigtree, gekend als complotdenker en anti-vaccinatieactivist. De ingelaste opnames zijn ook nog eens selectief uitgezochte stukjes die in zijn kraam passen. Ook worden dikwijls de fragmenten afgekapt waar het hem uitkomt en hij breidt er dan zijn eigen uitleg aan, terwijl als je het echte fragment bekijkt er soms nog belangrijke informatie volgt in het verdere debat. Dit is wat men noemt ‘Cherry picking’.

  Als u een verdedigbaar standpunt wilt innemen dat de WHO tijdens deze 2-daagse conferentie zichzelf tegenspreekt over vaccins, moet u de online te vinden conferentie van 16 uur volledig bekijken en uw standpunten zelf onderbouwen in plaats van te verwijzen naar een Youtube-filpmje dat uw overtuiging ondersteunt. Confirmation bias heet dat.

  Als u schrijft: “Volgens mij bent u degene die liever hun campagne geloofd waarin zij zeggen dat vaccins effectief en veilig zijn, dan dat u serieus wilt luisteren wat diezelfde mensen in hun vergadering zeggen, waaruit blijkt dat zij niet kunnen bewijzen dat het werkelijk effectief en veilig is.”, (btw. gelooft is met een t) vind ik dat u ook fair moet zijn en de gehele conferentie moet bekijken alvorens een standpunt in te nemen hierover. Na bovenstaande uitspraak van u is het ook langs uw kant zinvol om uw bronnen te checken en eens te kijken wat daar over gezegd wordt. Ik geef u graag ook enige links waar de volledige conferentie wordt besproken en ook waar de betrouwbaarheid van de commentator Del Bigtree in vraag worden gesteld. Ik beweer niet dat deze links heilig zijn, maar uw geformuleerde mening eens toetsen aan andere bronnen en open staan om deze te willen herzien is een ook basisregel van het kritische denken en zorgen voor voortschrijdend inzicht.

  https://respectfulinsolence.com/2020/01/15/who-scientists-did-not-question-the-safety-of-vaccines-at-the-global-vaccine-safety-summit/

  https://www.fatherly.com/love-money/del-bigtree-anti-vaccine-conspiracy-theory-parents/

  Ik vrees dat wat homeopathie betreft u op eenzelfde manier uit de bocht gaat.
  U hebt 100% gelijk als u zegt: “En wat homeopathie betreft. Dit bestaat al veel langer dan de huidige medische wetenschap.”. Ik zal u zelfs exact zeggen hoe lang: 230 jaar. In 1790 heeft de grondlegger van de homeopathie Samuel Hahnemann zijn eerste experiment gedaan met kinebast. Samen met zijn 9 volgelingen ‘De groep van Leipzig’ heeft hij de jaren die volgden nog heel wat experimenten gedaan. Hierop heeft hij zijn basis gelegd van zijn ‘Organon der geneeskunst’ (1810) en zijn ‘Materia Media Pura’ (1821). Hiermee zondigt hij tegen een basisregel van de huidige medische wetenschap: experimenten uitgevoerd op 9 personen kunnen nooit een hele populatie weerspiegelen. In de afgelopen 230 jaar zijn de homeopathische beginselen nooit wetenschappelijk aangetoond en zijn volledig in tegenspraak met de actuele kennis van chemie en fysica. Indien de basiswetten van de homeopathie gelden, zou dit betekenen dat men enkele fundamentele inzichten van de geneeskunde en de scheikunde en daarmee ook van de fysica en de thermodynamica moet herzien.

  Ik ben heel blij voor u dat uw zoontje is opgeknapt na een homeopathisch behandeling, maar ook hier geldt dezelfde regel: een case weerspiegelt niet de gehele bevolking en er zou gedetailleerd onderzocht moeten worden op welke manier uw zoontje is opgeknapt.

  Ik wil echter ook verder niet in discussie treden met u over homeopathie, maar ik raad u aan de originele ‘Organon der geneeskunst’ en de ‘Materia Media Pura’ van Hahnemann te lezen alvorens een mening te vormen en te verkondigen over homeopathie.

  Ik ben het verder volledig met u eens als u schrijft: “We kunnen informatie met elkaar delen, tegelijkertijd elkaar in onze waarde laten als wij andere conclusies trekken.”
  Ik moet echter constateren dat u niet enkel informatie verstrekt, maar rake statements doet die ik enkel kan zien als een medisch advies. Cfr. ‘Sinds er vaccins zijn, wordt juist ons natuurlijke immuunsysteem om zeep geholpen.’ Ik kan hieruit alleen maar afleiden dat u iedereen ten stelligste afraadt om vaccins te gebruiken. Ik ga er van uit dat u arts bent en dus de nodige studies en onderzoeken achter de rug hebt om de verantwoordelijkheid te willen nemen om mensen medisch advies te geven.

  Ik ga hier ook verder geen reacties meer op plaatsten. Ik ga volmondig akkoord met ‘agree to disagree’. Ik hoop echter wel dat je mijn info en raad ook ter harte neemt.

  Groeten,

  Filip

  3 mei 2020
  Antwoord
 11. Rik Delaet zei:

  Ik heb wat gegrasduind in die video over het WHO. Onder andere het stukje bekeken waar het gaat over toegevoegde stoffen zoals onder andere aluminium. Eerlijk gezegd kon ik niets zien in het betoog van de spreker wat het daglicht niet kon verdragen. Als je een vaccin ontwikkelt, moet je er vaak een bewaarmiddel of iets dergelijks aan toevoegen. Dat kan een stof zijn die in grotere doses giftig kan zijn, maar zoals bij vele stoffen zit het gevaar in de dosis die van stof tot stof verschilt. Ook teveel water kan je doden. De stikstofoxiden die door verbranding van fossiele brandstoffen vrijkomen in onze omgevingslucht zijn ook vergiften. Soms zelfs in schadelijke dosissen. Als iemand zich geroepen voelt om tegen vergif te protesteren, doe dat dan eerder daartegen.
  Vandaar het uitgebreide testen van vaccins en nieuwe geneesmiddelen. De spreker legt dat in het kort uit. Niks mee aan de hand. Als iemand hierover wil doorbomen wil ik het wel eens samen opnieuw bekijken. We kunnen dan de ‘gevaarlijke passages’ bespreken.

  6 mei 2020
  Antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.