Numerologie

Play

Dit is ondertussen de dertiende aflevering van deze podcast. Ik heb beloofd om over kruidengeneeskunde te spreken. Dat wordt mijn volgende aflevering. En waarover moet een dertiende aflevering dan gaan? Over numerologie natuurlijk.

Transcript
Goeiedag, ik ben Jozef Van Giel, vandaag is het 17 mei 2009 en dit is de dertiende aflevering van de podcast kritisch denken. Rik Delaet verbeterde mijn tekst.

Vorige aflevering spraken we over homeopathie. Ondertussen is een opmerkelijk artikel gepubliceerd dat ik jullie niet wil onthouden. In De Morgen van 5 mei kan je lezen: Australische homeopaat aangeklaagd om dood baby. Deze homeopaat had een dochtertje van 9 maanden die problemen had met een huidaandoening. Hij en zijn vrouw weigerden om een reguliere arts te zien en hij ze hebben koppig hun kind met homeopathie blijven behandelen. Het kind is overleden terwijl deze aandoening tegenwoordig perfect te behandelen is.

Ik heb beloofd om over kruidengeneeskunde te spreken. Dat wordt mijn volgende aflevering. En waarover moet een dertiende aflevering dan gaan? Over numerologie natuurlijk.

Wat WikipediA zegt

Als je in WikipediA “numerologie” intypt, dan krijg je volgende uitleg:
Numerologie of getallensymboliek is het toekennen van betekenis aan getallen, die die getallen niet zeer vanzelfsprekend hebben. Vaak gaat het om getallen die bepaalde wiskundige eigenschappen bezitten zoals een priemgetal. Zo staat het priemgetal 13 in diverse culturen voor ongeluk.

Heel veel speciale eigenschappen die aan getallen gegeven worden zijn eigenlijk alleen maar gebaseerd op gangbare conventies. Zo geven mensen speciale betekenis aan ronde getallen zoals 10, 20, 30, 50 en zo verder. Verjaardagen met zo’n ronde getallen worden dikwijls gevierd omdat men zo’n rond getal gepasseerd is. Maar eigenlijk is er daar niets bijzonders aan. Het feit dat die getallen rond zijn, is het gevolg van het feit dat wij met een tiendelig talstelsel werken. De mens had echter even goed een ander talstelsel kunnen nemen. Wat is dat nu juist, zo’n talstelsel. In feite zit de manier waarop we met getallen rekenen zeer ingenieus in elkaar. Zoals iedereen weet, is de sleutel van ons telsysteem het cijfer 0. De meeste mensen denken dat het getal nul uitgevonden is door de Arabieren, maar dat is niet correct. Het is meest waarschijnlijk uitgevonden door hindoeïstische Indiërs. De Arabieren hebben dit principe gekopieerd en via die weg heeft Fibonacci, een Italiaanse wiskundige uit de dertiende eeuw, het systeem in de westerse wiskunde ingevoerd. Zoals je ziet, is dit weer een bevestiging dat wetenschappelijk denken zich niet aantrekt van culturele barrières.

Het principe van het talstelsel zit zo in elkaar dat de cijfers in een getal een positie hebben en die positie geeft aan met hoeveel machten van het grondtal je de cijfers moet vermenigvuldigen om de waarde van het getal te kennen. Bijvoorbeeld: In het tiendelig talstelsel is 10 het grondtal. Als je nu het getal 13 neemt, dan moet je dat getal als volgt begrijpen. De 1 van 13 staat op de eerste positie en de 3 staat op de nulde positie. Dus is de waarde van dit getal te interpreteren als 3 keer 10 tot de macht 0 plus 1 keer 10 tot de macht 1. De macht van een getal betekent dat je een getal zoveel keer met zichzelf vermenigvuldigt, als wordt aangegeven door de macht. Dus is 10 tot de tweede macht gelijk aan 10 maal 10, of 100. 10 to de eerste macht is 10 aangezien je het getal 10 hebt, maar verder niets meer om te vermenigvuldigen. 10 tot de nulde macht is gelijk aan 1. Dat kan je wiskundig bewijzen, maar het zou ons te ver leiden. Maar wat belangrijk is om te onthouden is dat de posities van de cijfers iets zeggen over de waarde ervan. Bijgevolg heb je een symbool nodig om posities op te vullen die geen waarde hebben en daarvoor dient de nul. Maar ervoor kiezen dat er 10 cijfers zijn, is volledig arbitrair. Je kan even goed een systeem kiezen met acht cijfers, of een achtdelig talstelsel. Het getal 13 in zo’n talstelsel zou een waarde hebben dat overeenkomt met 1 maal 8 plus 3 maal 1 is gelijk aan 11 in het tiendelig talstelsel. In de informatica wordt het binair stelsel gebruikt waarbij je enkel de cijfers 0 en 1 hebt. Het getal 11 in dat talstelsel is dus gelijk aan 1 maal 2 plus 1 maal 1 is gelijk aan 3 in het tiendelig stelsel. Informatici werken dan ook graag met het achtdelig of 16-delig stelsel omdat 8 en 16 machten van 2 zijn. Hierdoor kan je een achtdelig cijfer gemakkelijk vormen door 3 binaire cijfers samen te nemen, of een zestiendelig cijfer te vormen door 4 binaire cijfers samen te nemen. Dat is handiger om te werken omdat de getallen minder lang zijn. In het 16delig talstelsel worden de cijfers van 10 tot 15 voorgesteld met de letters A tot F. Dat we met een tiendelig talstelsel zitten is eigenlijk niet zo’n goede keuze. Waarschijnlijk is dat ingegeven doordat we 10 vingers hebben en dat maakt het gemakkelijker om met je vingers te rekenen. Maar delingen en vermenigvuldigingen zijn niet zo gemakkelijk. Eigenlijk is het in een tiendelig talstelsel alleen gemakkelijk om te delen en vermenigvuldigen door 10, 5 en 2 omdat dat de enige deeltallen van 10 zijn. Het zou een veel betere keuze geweest zijn mochten we in de plaats een twaalfdelig talstelsel hebben, want twaalf is deelbaar door 2, 3, 4 en 6. In zo’n twaalfdelig talstelsel is het dus gemakkelijk rekenen met delingen en vermenigvuldigingen met 2, 3, 4, 6 en 12. De negenproef zou dan de 11-proef worden. En met de vingers rekenen kan nog altijd gemakkelijk door de vingerkootjes van een hand te nemen met uitzondering van de duim. De Mesopotamiërs gebruikten trouwens zo’n twaalfdelig talstelsel en op sommige plaatsen in Oost Afrika wordt het nog steeds gebruikt. Natuurlijk zou het niet handig zijn om te veranderen omdat de ganse wereld nu met het tiendelig stelsel werkt. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat het slechts een conventie, een afspraak is.

Je 40ste verjaardag is dus eigenlijk niet specialer dan je 48ste verjaardag vieren, want dat is in het twaalfdelig talstelsel 40. Maar ik heb geen enkel probleem met het vieren van feesten op ronde verjaardagen. Hoe meer excuses we hebben om te feesten, hoe meer “leute”. Daarom zou ik er eigenlijk voor willen pleiten om ook te feesten op verjaardagen die priemgetallen zijn zoals 41, 37, 43, 47, op machten van 2 zoals 4, 8, 32, op kwadraten zoals 4, 9, 16, 25, 36… op symmetrische dagen. Extra grote feesten zouden er moeten gegeven worden op verjaardagen die een priemgetal zijn, gelijk aan een macht van 2 min 1, zoals bijvoorbeeld 7 en 31. Al deze feesten zijn trouwens niet afhankelijk van een getallenstelsel. Je zou ze dus kunnen opvatten als multiculturele feesten. Deze vormen van numerologie zijn natuurlijk geen enkel probleem. In tegendeel, het is plezant en ik doe er graag aan mee. Als we maar kunnen feesten!

Maar het wordt een groter probleem als mensen wetenschappelijke waarde aan numerologie toekennen. Als mensen hun bed niet uit durven op vrijdag de 13de, of als mensen hun leven erdoor laten bepalen.

Wat het woordenboek van de skepticus zegt

Hierover staat er een heel goed artikel in Het Woordenboek van de Skepticus. Een link vind je op mijn website. Met toelating van Herman Boel die deze prachtige website onderhoudt, lees ik hier voor wat het woordenboek van de skepticus over numerologie zegt:Numerologie is de leer van de occulte betekenissen van getallen en hun invloed op het leven van de mens. Sommige vermeend paranormaal begaafden, zoals Uri Geller, beweren dat numerologie hen helpt gebeurtenissen te begrijpen zoals de terroristische aanvallen op 11 september 2001.
Volgens een advertentie in het Amerikaanse blad Parade magazine (25 feb. 1996), werd de gezaghebbende tekst over numerologie geschreven door Matthew Goodwin, een oud-leerling van de Massachusetts Institute of Technology, die ooit gewerkt had in de personeelsdienst van een architectenbureau. Hij leerde “deze getalwetenschap” (zoals hij het noemt) van een bediende op kantoor. De advertentie is een pseudo-artikel, ook wel infomercial genoemd, schijnbaar geschreven door J.J. Leonard, en is niets meer dan een uitnodiging om hem 9 dollar te sturen voor een numerologische lezing die “80 dollar of meer” waard is. In zijn advertentie legt hij uit hoe numerologie werkt:
Het begint allemaal met uw naam en geboortedatum. Zij vormen de databank waarmee de numerologist in staat is u ongezien te beschrijven. Aan de letters in uw naam worden getalwaarden gegeven. Door deze toe te voegen aan de cijfers in uw geboortedatum, in diverse combinaties, kan een numeroloog uw sleutelgetallen bepalen. Hij verklaart dan de betekenis van deze sleutelgetallen wat leidt tot een volledige beschrijving van uw persoonlijkheidskenmerken.
Volgens Dhr. Goodwin kan je met numerologie “al de verschillende onderdelen van uw persoonlijkheid zien alsook hoe ze op een unieke manier samenkomen en van u de persoon maken die u bent”. Dit zal ervoor zorgen dat “u gebruik zal kunnen maken van uw sterktes op een manier die totnogtoe onmogelijk was”.
Wat denkt u dat de kansen zijn dat (a) een reeks getallen verbonden met de letters van uw naam en uw geboortedatum zullen onthullen wie u bent en wat u met uw leven zou moeten doen, of (b) dat iemand heeft gevonden hoe deze getallen te lezen? Ik zou zeggen dat de kansen ongeveer onbestaande zijn. Niettemin moet numerologie niet worden afgewezen zonder een grondig onderzoek van de onderliggende theorie. Jammer genoeg lijkt er zo geen theorie te zijn. We worden enkel verondersteld om het woord van Dhr. Goodwin te geloven dat numerologie werkt, ook al hebben we geen flauw benul van hoe het werkt. Dat wil zeggen, numerologen kunnen een “lezing” voor u doen, net als astrologen, bioritmisten en Myers-Briggs dat kunnen. En u zal verbaasd staan over hoe “precies” de lezing is! U bent er zich waarschijnlijk niet eens van bewust hoe selectief uw denken is geworden naarmate u verbijsterd bent door de juistheid van uw lezing.
Wanneer u uw lezing krijgt, dan zal u misschien merken dat u de delen die niet op u van toepassing zijn negeert maar dat u zich richt op de delen die wel van toepassing lijken te zijn. Die kunnen daadwerkelijk op u van toepassing zijn of ze passen in het zelfbeeld van hoe u uzelf graag ziet. Het maakt niet uit; als ze passen, dan zal u ervoor vallen. De getuigenissen voor numerologie en paranormaal begaafden via telefoon zijn gelijkaardig. Huwelijken worden gered, jobs worden verkregen, persoonlijke problemen worden opgelost en liefde wordt gevonden.
Een van de redenen waarom numerologie en zogenaamd paranormaal begaafden zoveel aantrekkingskracht hebben is de wens om iemand te vinden die u vertelt dat u een hoop verborgen sterktes en krachten bezit en die uw diepste noden en emoties zal aanmoedigen. Maar men moet al bijzonder wanhopig zijn om zomaar toe te staan dat die aanmoediging komt van een vreemde die er geen idee van heeft wie u bent. Er zijn natuurlijk mensen die eenvoudigweg wachten op iemand om hen te zeggen wat ze met hun leven moeten doen. Anderzijds is elk van ons soms kwetsbaar. We voelen ons ongeliefd, onbegrepen, verward of stuurloos. De getuigenissen klinken goed of een vriend is een tevreden klant, dus proberen we het maar eens. Maar de echte reden waarom numerologie aantrekkelijker is dan hand- of kristallezen of andere niet-numerieke persoonlijkheidsanalyses en -voorspellingen, is dat de getallen deze kwakzalverij een wetenschappelijke en mystieke machtiging lijken te geven, vooral als gebruik wordt gemaakt van ingewikkelde statistische analyses. De hierboven vermelde advertentie van dhr. Goodwin citeert Pythagoras als de grondlegger van de numerologie. Het klopt dat de volgelingen van Pythagoras een sekte vormden met esoterische ideeën over het heelal en getallen, met inbegrip van het idee van harmonie van de hemelen. Ze zagen ongetwijfeld iets mystieks in de verhouding van de zijden van een driehoek die nu als de stelling van Pythagoras bekend staat. Maar het is niet bewezen dat Pythagoras dacht de persoonlijkheden van zijn leerlingen te kunnen analyseren door middel van geboortedata en getallen verbonden aan de letters van hun namen. Ten eerste zou hij de onredelijkheid van dergelijk idee hebben beseft. Verschillende talen hebben verschillende alfabetten; verschillende culturen gebruiken verschillende kalenders. Het is onredelijk genoeg te denken dat het universum geordend is volgens numerieke transcripties van namen, maar denken dat er diverse gelijkwaardige transcripties zijn om de culturele verschillen op te vangen, gaat zelfs aan het onredelijke voorbij. Zelfs indien het heelal zo onredelijk was ontworpen, hoe zouden we dan ooit kunnen weten welke “lezing” van de getallen van een persoon de “juiste” is? Heeft het begrip “juiste lezing” wel een betekenis in deze zogenaamde discipline?

Erkennen dat vele dingen in het heelal kunnen worden uitgelegd door ze te herleiden naar een wiskundige formule is één ding. De formule kan getest worden en als correct of foutief worden aanzien. Maar verklaren dat de naam die u bij uw geboorte krijgt voorbestemd was om samen te vallen met uw geboortedatum en om in harmonie te worden gebracht met bepaalde getallen zodat bepaalde speciale mensen (de numerologen!) uit deze gegevens konden berekenen wie u bent, wat u zal worden, wat u nodig heeft en voelt en wat u moet doen, is iets helemaal anders. Het idee dat getallen en mijn naam een sleutel zijn tot wie ik voorbestemd ben te zijn, ligt wel ontzettend ver van Plato’s waarschuwing voor de nieuwelingen in zijn Academie dat ze meetkunde moesten kennen, of van Galileo’s bewering dat de Natuur geschreven is in de taal van de wiskunde. Het is onjuist om wiskundig begaafden of wetenschappers te citeren die bekoord waren door wiskunde voor te stellen als medereizigers. In ieder geval, zelfs indien Pythagoras, Plato, Kepler, Galileo en Einstein numerologen waren, het zou de theorie van de numerologie geen greintje geloofwaardiger maken.

Er zijn nog hopen aspecten rond numerologie te bespreken. Op WikipediA vind je onder andere het verband tussen de aanslagen van 9/11 en het noodnummer 911 in Amerika. Precies 911 dagen na de moord op Pim Fortuin wordt Theo Van Gogh vermoord. De moord is gepleegd op 2 november. In de Angelsaksische wereld wordt dat 11-2 geschreven wat 112 geeft en dat is het Europese noodnummer. Numerologie wordt ook intensief gebruikt in de Bijbelstudie, onder andere om de leeftijd van het heelal te berekenen.

Ten slotte is er ook nog de Maya kalender die eindigt in 2012 en er zijn mensen die daaruit afleiden dat de wereld zal vergaan. Er is zelfs de Belg Patrick Geryl die er een boek over schreef en nu een bunker bouwt in het Zuid-Afrikaanse Drankensberg om de rampen te overleven (zie hier). Misschien hou ik daar nog een aparte aflevering over.

Om te besluiten nog dit. Aan het begin van deze podcast heb ik Fibonacci gemeld. Ik heb toen opgezocht in welke eeuw hij leefde. De dertiende. Dit is de dertiende aflevering van deze podcast… En nog iets. Fibonacci is ook bekend om de reeks van Fibonacci die gebruikt wordt om populatiegroei te onderzoeken. In die reeks is 13 het 7de getal! Toeval? Of zou hier een betekenis achter zitten…

Het citaat:

Ik zou toch even iets willen verduidelijken over de citaten die ik telkens maak. Het is niet mijn bedoeling om telkens een autoriteitsargument te brengen of een slogan te lanceren. Mijn bedoeling is om een uitspraak naar voor te brengen om eens kritisch over na te denken. Daarom dat ik vandaag een ander soort citaat breng dan tot nu toe het geval was. ‘Helderziende’ Naomi over professor Jean Paul Van Bendegem tijdens de reünie van Zesde zintuig-kandidaten.

“Die man is enorm sceptisch. Indien hij een beetje verder zou staan in zijn ontwikkeling zou hij mij wel geloven. Hij is intuïtief niet rijp. Ik ben er zeker van dat hij nog heel veel moet leren op zielsniveau”

En nog eentje:
SKEPP looft al jaren de Sisyphus-prijs ter waarde van 10.000 euro uit (pre-test en test) aan eenieder die onder gecontroleerde omstandigheden kan aantonen dat hij of zij over een zesde zintuig of een andere paranormale gave beschikt.
Jacqueline Philips, winnares van een tv-wedstrijd voor paranormaal begaafden, is niet geïnteresseerd in het geld dat sceptici bieden als ze haar gave kan bewijzen. PATRICK DEWITTE vindt dat een gemiste kans om alle sceptici voorgoed het zwijgen op te leggen. Wie met de doden kan communiceren is toch zeker niet bang van een paar stoffige professoren? Jacqueline Philips zei:

“Beste, ik ben niet geïnteresseerd. Ik heb mij voldoende bewezen! Gelieve dat te respecteren.”

Tot de volgende keer.

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.