Alternatief vliegen

Play

Het wordt tijd dat het monopolie van de reguliere transportmiddelen gebroken wordt en er ruimte komt voor alternatief transport.

Goeiedag, het is vandaag zondag 20 februari 2011, ik ben Jozef Van Giel en dit is de 81ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rik Delaet. De muziek is van Niek Lucassen.

Goed nieuws! Ondertussen is onze website volledig overgezet op de nieuwe servers en dus hebben we geen dataverkeerlimiet meer! Ik heb ondertussen ook de rekening geopend en via de link “steunen” op de website kan iedereen die wil via een Europese overschrijving een bijdrage geven. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Op het Belgische deel van iTunes zijn een ondertussen 3 recensies geplaatst en 14 waarderingen gegeven! Daar is er dus nog veel werk aan de winkel. Kritisch denken staat op de tweede plaats van de wetenschaps podcasts, maar komt in de algemene lijst niet voor. En dat terwijl we in Nederland overal op nummer 1 of twee staan! In ieder geval, iedereen bedankt voor de steun.

De tekst van vandaag is afkomstig van Paul De Belder.
Vandaag bespreken we

1. Alternatief vliegen

Brussel, 1 april 2012, van onze correspondent bij het Europees parlement

In een perscommuniqué geeft een woordvoerder van het Europees parlement duiding bij de recent goedgekeurde wet op het alternatief vervoer. Deze wet wil een aanzet geven tot de vervanging van de huidige vervuilende en gevaarlijke transportmiddelen door zachte alternatieven. “De machtige oliemaatschappijen en autofabrikanten hebben tientallen jaren lang alternatieve vervoersmiddelen geboycot en belachelijk gemaakt”, merkt de woordvoerder op, “en wetenschappers en universiteiten, ongetwijfeld grof betaald door de industrie, halen afgezaagde argumenten aan dat ze niet kunnen werken, omdat de tweede hoofdwet van de thermodynamica dit zou verbieden. In het kader van de éénmaking van de Europese unie heeft het parlement beslist om de lokale thermodynamische wetten te vervangen door een Europese wet. Die moet het mogelijk maken voor de alternatieve vervoersindustrie om, complementair aan de allopathische vervoersindustrie, zijn plaats op te eisen in een geïntegreerde, holistische visie op de transportvereisten van onze moderne maatschappij”. De wet voorziet in de erkenning van vliegende tapijten als een volwaardig en complementair alternatief, vermits het één van de meest populaire vormen van alternatief vervoer betreft. De lidstaten zijn verplicht om tegen ten laatste 31 December 2020 ten minste 10% van de huidige vervoersmiddelen (auto’s, vrachtwagens, bussen, trams, metro, treinen en vliegtuigen) te vervangen door vliegende tapijten of gelijkwaardige alternatieven.

Ondanks de scepsis van traditionele wetenschappers en tegenwerkingen van de automobiel- en olie-industrie, is uiteindelijk bewezen wat vele mensen al wisten: tapijten kunnen vliegen, want het Europees parlement heeft ze erkend. Het wordt tijd dat het ministerie van verkeer alternatieve mobiliteitsvormen erkent als volwaardige alternatieven voor de energieverslindende en milieuvervuilende transportsector. Het is een schande dat de olie-industrie zoveel winst maakt op de kap van de consument en bovendien alternatieve oplossingen onderdrukt. Auto- en oliebedrijven sponsoren onderzoek aan de universiteiten en controleren zo de publicatie van de resultaten. Het is duidelijk waarom de officiële wetenschap al honderden jaren het bestaan van vliegende tapijten loochent. We ontkennen niet dat de traditionele vervoersmiddelen een belangrijke plaats hebben in onze maatschappij. Maar zij bieden geen oplossing voor vele transportproblemen waarmee de moderne mens wordt geconfronteerd. Er is plaats voor complementaire naast wetenschappelijke bewezen voertuigen, geïntegreerd in het beleid en gesubsidieerd door de overheid (zoals het bus- en treinvervoer). De mens wordt afgeschrikt door de harde, technologische oplossingen die de traditionele transportindustrie ons opdringt – hij zoekt met open geest naar een zachtere aanpak. Alternatieve vervoersmiddelen voldoen aan die behoefte en de gebruikers ervan zijn erg tevreden.

“Al te lang hebben de klassieke industrieën onze wegen, spoorwegen en luchtwegen gemonopoliseerd”, verklaart Flip Flipkens, marketing manager bij ‘Ali Baba – holistisch vervoer bvba’, “Ze hebben onze lucht vervuild, de longen van onze kinderen vergiftigd en ontelbare doden en gewonden veroorzaakt. Bij de klassieke wetenschappers en ingenieurs is het altijd weer hetzelfde refrein: het kan niet werken want het is niet wetenschappelijk bewezen. De wetenschap weet ook niet alles, en daarbij, Einstein heeft gezegd dat E = m.c², dat massa equivalent is aan energie, dus kunnen tapijten vliegen”. Ali Baba is al meer dan twintig jaar actief in de tapijtsector, maar hun technologie gaat terug tot ten minste de 10de eeuw, toen ze een belangrijke rol speelde in de technologie zo lyrisch beschreven in ‘1001 Nacht’. “Onze technologie is meer dan 1000 jaar oud” vervolgt Flipkens, “dus werkt ze. We hebben vele tevreden klanten en hebt u al ooit van een vliegend tapijt ongeval gehoord? Nee? U ziet wel hoe veilig onze technologie is”. Alle toepassingen van vliegende tapijten zijn natuurlijk nog niet onderzocht, daarvoor zijn middelen nodig, overheidssteun, om aan te tonen dat die allemaal werken. Maar nu het bewijs geleverd is dat tapijten kunnen vliegen, staat niets in de weg van de erkenning van alle alternatieve vervoermiddelen, zoals astrale projectie, transcendente meditatie, telekinese, levitatie, lichaamsuittreding, bilocatie, en meer.

Goedingelichte bronnen melden ook dat het parlement eindelijk werk maakt van een vervanging van de eeuwenoude wet op het behoud van energie. Onze gedreven Europese politici zijn van mening dat een einde moet gemaakt worden aan het monopolie van de klassieke industrie op onze energie-productie. “Als we de CO2-uitstoot van onze lidstaten drastisch willen verminderen, dan moeten we revolutionaire maatregelen durven nemen”, vertelt Jef Groenen, zetelend voor het Groen Blok, “daarom willen we die bekrompen, klassieke wet vervangen door een nieuwe, holistische visie”. In een eerste fase zou het parlement een wet uitvaardigen die stipuleert dat uitvinders van een perpetuum mobile niet meer hoeven aan te tonen dat hun uitvinding werkt. “Dat is een eerste stap in ons streven om de energiemarkt vrij te maken voor alternatieve, holistische energieproducenten”, vervolgt Groenen. “We plannen om deze wetgeving daarna uit te breiden naar andere alternatieve energiebronnen zoals nulpuntenergie, spontane verbranding, antigravitatie en brandende braambossen”. Eventuele tegenkantingen uit de hoek van de klassieke wetenschap wuift Groenen weg: “Benveniste werd ook niet geloofd door de wetenschap, maar sinds we in 2011 in het parlement beslist hebben dat homeopathie werkt, eh… werkt het”.

Copyleft Paul De Belder
Woordelijk kopiëren en distribueren van dit artikel is toegestaan in elke vorm, mits duidelijke verwijzing naar de auteur

Klinkt belachelijk? Zojuist heeft Europa een wet gestemd om homeopathie zonder wetenschappelijk bewijs te erkenen en in 1897 heeft de staat Indiana gestemd dat het getal Pi voortaan gelijk zou zijn aan 3,2.

2. Het citaat

Het citaat van vandaag is van Ed Wilson.

Wilson was een Amerikaanse bioloog die zich sterk heeft ingezet voor natuurbehoud. Hij stond aan de basis van de encyclopedie van het leven
Een prachtige website waarin je uren kan ronddolen en een idee krijgen van de enorme rijkdom van het leven op aarde.

Wilson zei:
Wetenschappers die verantwoordelijk gehouden worden voor wat ze zeggen hebben het postmodernisme nooit nuttig gevonden.

Tot de volgende keer.

Wees de eerste om te reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.