Een bijzonder interessante discussie

Play

Ik zal jullie vandaag een tekst voorlezen die ik een tijd geleden via e-mail gekregen heb en dat op verschillende creationistische websites de ronde doet.
De bedoeling is dat je zelf eens uitzoekt welke logische misvattingen in deze tekst zoekt. Wie dat wil mag ze posten als reactie op mijn blog of via het contact e-mail adres op mijn website. Winnaars van deze oefening kunnen dan een eervolle vermelding krijgen tijdens de volgende aflevering.

Transcript
Goeiedag, het is vandaag zondag 4 oktober 2009, ik ben Jozef Van Giel en dit is de 31ste aflevering van deze podcast.
Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rik Delaet.
Vandaag en bij de volgende aflevering zullen we een spelletje “zoek de logische misvattingen” spelen.
Ik zal jullie vandaag een tekst voorlezen die ik een tijd geleden via e-mail gekregen heb en dat op verschillende creationistische websites de ronde doet.
De bedoeling is dat je zelf eens uitzoekt welke logische misvattingen in deze tekst zoekt. Wie dat wil mag ze posten als reactie op mijn blog of via het contact e-mail adres op mijn website. Winnaars van deze oefening kunnen dan een eervolle vermelding krijgen tijdens de volgende aflevering.

Hier vind je de lijst van logische misvattingen die handig kan zijn bij deze oefening.

1. Een bijzondere, interessante conversatie
Een atheïstische professor in de wijsbegeerte sprak tot zijn klas over het probleem dat de wetenschap heeft met God, de almachtige. Hij vroeg een van zijn nieuwe christelijke studenten om op te staan en naar voren te komen.

Professor : Ben jij een christen?
Student : Ja meneer.
Professor : Dus je gelooft in GOD ?
Student : Absoluut, meneer.
Professor : Is GOD Goed ?
Student : Zeker.
Professor : Is GOD ALMACHTIG ?
Student : Ja.
Professor : Mijn broer is gestorven aan kanker terwijl hij GOD gebeden had hem te genezen.
De meesten van ons zouden anderen die ziek zijn helpen. Maar GOD deed dat niet. Is GOD dan wel goed geweest voor hem? Hmm?

(De student was stil )

Professor : Daar heb je geen antwoord op, he? Laten we eens opnieuw beginnen, jongeman. Is GOD Goed?
Student : Ja.
Professor : Is Satan goed ?
Student : Nee.
Professor : Waar komt Satan vandaan ?
Student : Van . . . GOD .. …
Professor : Dat is juist. Zeg eens, is er kwaad in deze wereld?
Student : Ja.
Professor : Kwaad is overal, niet ? En GOD heeft alles gemaakt, Correct?
Student : Ja.
Professor : Wie heeft het kwaad gecreëerd ?

(Student geeft geen antwoord)

Professor : Is er ziekte? Immoraliteit? Haat? Lelijkheid? Al deze dingen bestaan in de wereld, toch?
Student : Ja, meneer.
Professor : Zeg eens, wie heeft dat allemaal geschapen?

(Student had geen antwoord)

Professor : De wetenschap zegt dat we 5 zintuigen hebben waarmee we de wereld om ons heen identificeren en waarnemen. Zeg eens . .. Heb jij ooit GOD gezien?
Student : Nee, meneer.
Professor : Zeg eens . .. Heb jij ooit je GOD gehoord?
Student : Nee, meneer.
Professor : Heb jij ooit GOD gevoeld, aangeraakt, geroken of geproefd? Heb je ooit enige sensuele perceptie van GOD in welke vorm dat ook gehad?
Student : Nee, meneer. Ik ben bang van niet.
Professor : Toch geloof je nog steeds HEM?
Student : Ja.
Professor : Volgens empirische, testbare, aantoonbare protocol, zegt de wetenschap dat jouw GOD niet bestaat. Wat heb je daarop te zeggen?
Student : Niets. Ik heb slechts mijn Vertrouwen.
Professor : Ja,Vertrouwen . En dat is het probleem dat de wetenschap heeft…

Student : Professor, is er zoiets als warmte?
Professor : Ja.
Student : En is er zoiets als koude?
Professor : Ja.
Student : Nee, meneer. Dat is er niet.

(Het werd erg stil in de klas nu de student de vragen stelde )

Student : Professor, je kan warmte hebben, gematigde warmte, intense warmte, zelfs hitte, gloeiend heet, maar ook een heel klein beetje warmte. Maar we hebben niet zoiets als koude. Wanneer we 273 °C onder nul, het absolute nulpunt bereiken, is er geen warmte meer, maar verder dan dat kunnen we niet gaan. Er is niet zoiets als koude. Het woord beschrijft slechts de afwezigheid van warmte. We kunnen koude niet meten. Warmte is energie. Koude is niet het tegenovergestelde van warmte, meneer, het is alleen de afwezigheid ervan.

(Je kon een speld horen vallen)

Student : Hoe zit het met donker, Professor? Is er zoiets als donker?
Professor : Ja. Wat is de nacht anders als het niet donker is?
Student : U heeft het verkeerd, meneer. Donker is alleen de afwezigheid van iets. Er is flauw licht, normaal licht, fel licht, flits licht, helder licht. Maar als er geen licht is dan is er niets en dat noemen we donker, toch? Als donker zou bestaan, zouden we donker nog donkerder kunnen maken, toch?
Professor : En wat wil je daarmee zeggen, jongeman?
Student : Meneer, mijn punt is dat uw filosofische uitgangspunt onjuist is.
Professor : Onjuist? Kan je dat uitleggen?
Student : Meneer u gebruikt het uitgangspunt van dualiteit. U stelt dat er leven is dat er dood is, dat er een goede god en een slechte god is. U beziet het concept van GOD als iets eindigs, als iets dat we kunnen meten. Meneer, de wetenschap kan niet eens verklaren wat een gedachte is. Wij weten dat de hersenen daarvoor elektriciteit en magnetisme gebruiken, maar het is nog nooit gezien en nog veel minder begrepen. Wanneer u de dood beschouwt als het tegenovergestelde van leven dan gaat u eraan voorbij dat de dood niet zelfstandig als iets kan bestaan zonder leven. De dood is niet het tegenovergestelde van leven, maar alleen de afwezigheid ervan. Vertel eens, Professor, leert u uw studenten dat zij zijn geëvolueerd van een aap?
Professor : Wanneer je refereert aan het natuurlijke evolutieproces, ja zeker.
Student : Heeft u ooit evolutie geobserveerd met uw eigen ogen?

(De professor schudde zijn hoofd met een glimlach terwijl hij zich begon te realiseren waar het argument heenging)

Student : Aangezien nog nooit ook maar iemand het evolutieproces in werking heeft kunnen zien en het zelfs niet bewezen kan worden dat het een voortgaand proces is, is het daarom niet zo. professor, dat u ons slechts uw mening probeert te onderwijzen? Bent u niet in plaats van een professor in de wetenschap eigenlijk een predikant?

(De klas ging even plat )

Student : Is er iemand in de klas die ooit het brein van de professor heeft gezien?

(De klas bulderde van het lachen )

Student : Is er iemand die ooit het brein van de professor heeft gehoord, gevoeld, aangeraakt, geroken, geproefd? . . . Niemand lijkt dat ooit gedaan te hebben. Dus, volgens het empirisch, testbare, aantoonbare protocol, zegt de wetenschap, professor, dat u geen brein heeft. Met alle respect, meneer, maar hoe kunnen we geloven dat het juist is wat u ons onderwijst?

(De klas was stil. De professor staarde de student aan, zijn gezicht ondoorgrondelijk )

Professor : Ik denk dat je daar maar op moet vertrouwen, jongeman.
Student : Dat is het meneer . . . Exact !
De band tussen de mens en GOD is vertrouwen.
Dat is alles dat de dingen in leven houdt en in beweging..

De student was Albert Einstein.
De oplossingen in de volgende aflevering.

2. Actualiteit
Het Journal of medical Oncology heeft een studie gepubliceerd waarbij protolytische enzymen therapie werd vergeleken met de gangbare chemotherapie die tegenwoordig standaard wordt toegepast bij de behandeling van Pancreas kanker.
Pancreaskanker is een zeer gevaarlijke kanker waarbij de levensverwachting van de patiënt na de diagnose op enkele maanden zonder behandeling tot een klein aantal jaren met behandeling wordt geschat. Volledige genezing is nog altijd vrij zeldzaam en daarom wordt er traditioneel aandacht gegeven aan het verlengen van die levensverwachting en het verbeteren van de levenskwaliteit.
De protolytische enzymen therapie is een alternatieve therapie die onder andere in de Verenigde Staten door alternatieve genezers wordt gepromoot. Onder andere door een Dr Gonzalez, die nota bene doktor is in Engelse literatuur en niet in de geneeskunde
Op zijn website kan je in detail lezen hoe deze therapie gaat. Het komt neer op het volgen van een speciaal dieet aangevuld met het slikken van een hoop voedingssupplementen. Het dieet kan variëren van volledig vegetarisch tot een dieet waarbij je tot 3 keer per dag rood vlees moet eten. Zoals bij vele alternatieve geneeswijzen horen we hier ook opnieuw dat de therapie wordt geïndividualiseerd.

In een normaal onderzoek worden de patiënten door het toeval opgedeeld in de groepen die de verschillende therapieën krijgen. Voor de details refereer ik naar aflevering 19 over klinisch onderzoek.
Maar bij dit onderzoek waren er veel patiënten die erop aandrongen om de alternatieve therapie te krijgen in plaats van de chemokuur. Veel van de vrijwilligers van dit onderzoek waren dan ook aanhangers van deze orthomoleculaire therapie.

Het onderzoek kwam tot het besluit dat de chemogroep een mediane levensverwachting had van 14 maanden terwijl de protolytische enzymen groep een mediane levensverwachting van 4,3 maanden had. De mortaliteitsratio was bijna 7 voor de enzymgroep tegenover de chemogroep. De overleving na één jaar was bij de enzymen groep 16% terwijl dat bij de chemogroep 56% was! Wat de situatie nog erger maakt is dat ook de levenskwaliteit gedurende die overlevingsperiode voor de enzymengroep een stuk slechter was.

Ondanks de resultaten van dit onderzoek heeft Dokter Gonzalez niets veranderd aan de inhoud van zijn website.

Een link naar dit onderzoek en naar de website van Dr Gonzalez vind je bij de notities van deze aflevering op mijn website.

Dikwijls vragen mensen me of het niet normaal is dat als je met een terminale ziekte zit, je alle mogelijkheden uitprobeert, zelf al is de kans zeer klein dat het helpt. Mijn antwoord is: het is wel menselijk, maar niet normaal.

3. Het citaat
Het spreekt voor zich dat we vandaag een het citaat van die fameuze student Albert Einstein zullen aanhalen.
Hier komt het. Albert Einstein zei:

Religieus denken is een poging een uitgang te vinden waar geen deur is.

Tot de volgende keer.

2 Reacties

 1. Joep zei:

  Einstein heeft moeite met “Professor : Heb jij ooit GOD gevoeld, aangeraakt, geroken of geproefd? Heb je ooit enige sensuele perceptie van GOD in welke vorm dat ook gehad?”

  Dit is geen juiste manier om te bewijzen dat iets er niet is. Ik heb ook nog nooit een elektron kunnen zien, toch is het voor mij heel aannemelijk dat ze er wel zijn. Dit doordat er veel onderzoek naar gedaan is, en steeds kwam men tot de conclusie: er moet een deeltje zijn om die energie te transporteren.

  Einstein maakt een fout door te stellen: “Is er iemand die ooit het brein van de professor heeft gehoord, gevoeld, aangeraakt, geroken, geproefd? . . . Niemand lijkt dat ooit gedaan te hebben. Dus, volgens het empirisch, testbare, aantoonbare protocol, zegt de wetenschap, professor, dat u geen brein heeft. “

  De wetenschap heeft veel mensen opengemaakt, constateerde vervolgens bij iedereen dat er een brein was. Vervolgens neemt de wetenschap aan dat de professor inderdaad een brein heeft. De kans is simpelweg bijzonder groot, omdat al die andere mensen ook een brein hadden.

  Het hele God-probleem, is dat er tot nu toe nog geen aanwijzingen zijn om te geloven dat er een wezen is dat ingrijpt in ons universum. Alles loopt namelijk zo mooi volgens de natuurwetten. En als er iets niet wordt begrepen in ons universum, dan wordt daar niet een willekeurig fijn klinkend antwoord in de plaats gezet.

  Voorbeeld:
  Isaac ziet een appel vallen. Hij vraagt aan zijn vader waarom die appel naar beneden valt. “Dat is de duivel onder deze aardkorst jongen, die heef honger. Met zijn onzichtbare hand trekt hij de appel naar beneden.”
  Een conclusie die de vraag van Isaac beantwoord. Helaas is deze (hypothese) nergens op gebaseerd, en daarom eigenlijk overcompleet. Juist zou zijn om te stellen dat er “iets” is dat de appel naar de aarde trekt (of wat mij apart, zeggen dat de appel van de boom wordt geduwd. Na wat proefjes zal Isaac zien dat dat niet het geval is). Na veel denken en testen is deze kracht de “zwaartekracht” genoemd. Het zou kunnen dat het een onzichtbare duivelshand is die dingen trekt naar massa, maar waarom zou je dat aannemen? Als je het niet kunt testen, niet kunt waarnemen, dan is er eigenlijk geen reden om deze dingen aan te nemen. Het is zinloos en onwetenschappelijk.

  Dit was mijn onsamenhangende bijdrage.

  11 oktober 2009
  Antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.