Een bijzonder interessante discussie: oplossing

Play

Vandaag horen jullie de oplossingen voor de vorige aflevering over Einstein in de klas.

<

div>

Transcript
Goeiedag, het is vandaag zondag 11 oktober 2009, ik ben Jozef Van Giel en dit is de 32ste de aflevering van deze podcast.

Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rik Delaet. Vandaag zullen we de tekst van vorige keer eens kritisch bekijken.

http://www.ekham.be/index.php?option=com_content&view=article&id=73:een-bijzondere-interessante-conversatie&catid=47:maart-2009&Itemid=94
(hier mogen alleen geregistreerde gebruikers commentaar leveren.)
http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=2535559

1. Een bijzondere, interessante conversatie

De tekst die ik voorlas kan je op verschillende plaatsen op het internet vinden. Ik heb enkele links op mijn website gezet. Het spreekt voor zich dat al deze plaatsen religieuze sites zijn.
Ik zal de tekst hier niet meer voorlezen, als je de vorige aflevering miste, dan zou je het best ophalen en er eerst naar luisteren.

De eerste logische misvatting van het verhaal is dat dit een valse premisse is. Einstein kan dit onmogelijk gezegd hebben om de eenvoudige reden dat hij van joodse afkomst was en een joodse opvoeding kreeg.

Bovendien was Einstein geen gelovige. Hij noemde zich niet direct een atheïst, maar hij geloofde niet in een God die zich met de mens bezig hield. Ik kom daar verder nog op terug.

Professor: De wetenschap zegt dat we vijf zintuigen hebben waarmee we de wereld om ons heen identificeren en waarnemen. Zeg eens . .. Heb jij God ooit gezien?

Dat is een stroman argument. Moderne filosofen en wetenschapsfilosofen argumenteren niet dat God niet bestaat omdat we hem nooit met onze zintuigen kunnen waarnemen. De argumenten die door filosofen tegenwoordig worden aangehaald gaan veel meer in de richting van de falsificatieproblematiek. Een filosoof zal dan ook nooit zeggen dat God niet bestaat, maar wel dat God geen noodzakelijke hypothese is om de werkelijkheid te definiëren. Net zoals de theepot van Russell.

Student: Hoe zit het met donker, Professor? Is er zoiets als donker?
Professor: Ja. Wat is de nacht anders als het niet donker is?

Het verhaal dat koude niet bestaat, maar wel een afwezigheid van warmte is, is geen wetenschappelijke discussie, maar een linguïstische. Thermodynamisch gezien wordt enkel over warmte gesproken.
Hetzelfde geldt voor donker. Wetenschappelijk wordt wel over zwart gesproken, maar zwart wordt gedefinieerd als een materiaal dat alle licht absorbeert.
Bovendien kan je in de bijbel in “genesis” lezen “En toen schiep God licht en duisternis”. Het zijn dus wel degelijk de gelovigen, ten minste in de bijbel, die denken dat er ook zoiets als “donker” bestaat.
Het moet dus wel een erg onbekwame professor zijn die zo’n reactie geeft.

Student: Meneer u gebruikt het uitgangspunt van dualiteit. U stelt dat er leven is en dat er dood is, dat er een goede God en een slechte God is.

Dit is opnieuw een stroman argument.
Dat stellen wetenschappers natuurlijk niet. Het zijn juist de godsdiensten die dat soort standpunten nemen. De bijbel en de koran staat vol met passages waar mensen verleid worden door de Satan of over God en de Satan. Dat doen noch de wetenschap noch de moderne filosofie. Het is juist Spinoza geweest die met het toen revolutionaire idee kwam dat er geen goed en kwaad bestaat. Volgens Spinoza maakt de context dingen goed of slecht. De dualiteit komt juist van de godsdiensten.

U beziet het concept van God als iets eindigs, als iets dat we kunnen meten.

Ook dit is een stroman argument. Er zijn verschillende concepten in de wetenschap die niet direct meetbaar zijn. Heel veel zaken, vooral in de astronomie en de deeltjesfysica, weten we via indirecte metingen en modellen.
Dit is ook voor een stuk een valse dichotomie. De student zegt hier wel wat God niet is, maar laat na te vertellen wat God wel is. Ik kan zo evengoed beweren dat er paarse eenhoorns bestaan, maar dat ze niet waarneembaar zijn.
In deze context kwam ik een mooie YouTube film tegen waarin men die situatie vergelijkt met een grote gesloten box die iemand in je kamer plaatst, en je dan vraagt wat erin zit. Op die vraag kan je ontelbaar veel mogelijke antwoorden geven. Al die antwoorden zijn even zinvol en zinloos. Je kan zeggen dat er een bal in zit, een schoen, 5 vorken, een WC-bril, en zo voort. Je kan ook ontelbare antwoorden bedenken waarvan je zeker weet dat ze fout zijn. Zo is de box zeker niet gevuld met Jupiter, een levende tyrannosaurus, een vrachtwage, een olietanker, jezelf en zo voort. Zeggen dat God onbereikbaar en oneindig is en ons verstand te buiten gaat is hetzelfde als zeggen dat je onmogelijk iets zinnigs over God kan zeggen zodat je dus ook onmogelijk een zinvolle bewering over zijn bestaan kan geven.
Je kan een link naar het filmpje vinden in de notities van deze aflevering.

Meneer, de wetenschap kan niet eens verklaren wat een gedachte is. Wij weten dat de hersenen daarvoor elektriciteit en magnetisme gebruiken, maar het is nog nooit gezien en nog veel minder begrepen.

Dit is een Non-sequitur argument. Los van het feit dat deze argumentatie voor wat betreft de kennis van wat een gedachte is geen steek houdt, heeft dit argument geen enkele waarde voor de godhypothese.

Wanneer u de dood beschouwt als het tegenovergestelde van leven dan gaat u eraan voorbij dat de dood niet zelfstandig als iets kan bestaan zonder leven. De dood is niet het tegenovergestelde van leven, maar alleen de afwezigheid ervan

Ook dit argument is geen wetenschappelijke, maar opnieuw een linguïstische discussie. Het is bovendien totaal irrelevant voor de godhypothese.

Vertel eens, Professor, leert u uw studenten dat zij zijn geëvolueerd van een aap?
Professor: Wanneer je refereert aan het natuurlijke evolutieproces, ja zeker.

We beginnen te zagen, maar opnieuw, de mens is niet geëvolueerd van een aap. Ze hebben gemeenschappelijke voorouders.

Student: Heeft u ooit evolutie geobserveerd met uw eigen ogen?

Dit is opnieuw een stroman argument. Wetenschap bestaat uit proeven en onderzoeken die niet noodzakelijk moeten gebeuren op basis van directe metingen van de feiten. Indirecte metingen, zoals onderzoek van het fossiele archief of het DNA zijn even goede argumenten. Het is een bekende drogreden: als iemand alleen maar voor moord kon worden veroordeeld als iemand de moord had gezien dan zouden er daar maar weinig voor veroordeeld worden… Wetenschap gaat over het verzamelen van bewijsmateriaal en het proberen te falsifiëren van falsifieerbare begrippen. De evolutiehypothese voldoet daaraan, want ze is falsifieerbaar, tegelijk heeft nog nooit iemand de falsificatie kunnen aantonen. De godhypothese is niet falsifieerbaar en staat dus op gelijke voet met het spaghettimonster, de theepot van Russell of de kouskabouters bij mij thuis.

(De professor schudde zijn hoofd met een glimlach terwijl hij zich begon te realiseren waar het argument heenging)

In welke universiteit werkt die professor? Ze zouden hem onmiddellijk moeten ontslaan want hij is totaal onbekwaam.

Student: Aangezien nog nooit ook maar iemand het evolutieproces in werking heeft kunnen zien en het zelfs niet bewezen kan worden dat het een voortgaand proces is, is het daarom niet zo. professor, dat u ons slechts uw mening probeert te onderwijzen? Bent u niet in plaats van een professor in de wetenschap eigenlijk een predikant?

Het is natuurlijk indrukwekkend dat een professor die evolutie onderricht niet in staat is om de overweldigende bewijzen te presenteren. De dialoog suggereert trouwens dat deze professor in een eerdere les al uitgebreid over de evolutietheorie zou gesproken hebben, maar blijkbaar niet over de enorme verzameling aan bewijzen. Zoals ik al zei: Op staande voet ontslaan.
Evolutie is geen mening, maar een wetenschappelijk feit. Ik zal nog een aparte aflevering besteden aan de bewijzen voor de evolutie. Het zal echter maar een fractie zijn van wat er bestaat aangezien ik voor een volledige lijst waarschijnlijk de rest van mijn leven zou moeten besteden.

Student: Is er iemand die ooit het brein van de professor heeft
gehoord, gevoeld, aangeraakt, geroken, geproefd? . . . Niemand lijkt dat ooit gedaan te hebben. Dus, volgens het empirisch, testbare, aantoonbare protocol, zegt de wetenschap, professor, dat u geen brein heeft. Met alle respect, meneer, maar hoe kunnen we geloven dat het juist is wat u ons onderwijst?

Hier vinden we weer verschillende logische misvattingen.
Ten eerste is er de ad hominem. De professor wordt hier op de man en niet op zijn argumenten aangevallen.
Bovendien hebben we opnieuw een stromanargument. De wetenschap zegt helemaal niet dat iemand geen brein heeft omdat niemand het heeft gezien. Een brein hoort in het anatomisch model van een mens thuis dus heeft de professor een brein.

Professor: Ik denk dat je daar maar op moet vertrouwen, jongeman.
Student: Dat is het meneer . . . Exact!
De band tussen de mens en God is vertrouwen.
Dat is alles dat de dingen in leven houdt en in beweging..

Mijn uitleg hier boven heeft waarschijnlijk wel duidelijk gemaakt dat je er helemaal niet “maar op moet vertrouwen”, maar dat de wetenschap een wel zeer betrouwbare methodologie aanbiedt om de werkelijkheid te onderzoeken. De godhypothese heeft helemaal niet hetzelfde waarheidsgehalte als de evolutiehypothese.

De student was Albert Einstein.

En zoals aan het begin gezegd is dit laatste een valse premisse. Bovendien, indien het geen valse premisse was, dan was het een autoriteitsargument. De relativiteitstheorie is niet waar omdat Einstein dat gezegd heeft, maar wel omdat Einstein er bewijsmateriaal voor geleverd heeft. Bovendien heeft hij falsifieerbare onderzoeken van de relativiteitstheorie voorgesteld, zoals de kromming van het licht door zware lichamen, die later door onderzoek tijdens een zonsverduistering bevestigd werden. Bovendien zijn zelfs na de dood van Einstein nog tonnen onderzoeken gedaan die de geldigheid daarvan bevestigen.

Nog een laatste argumentatie tegen deze tekst is dat ze geen enkele controleerbare referentie van authenticiteit bevat.

Ik nodig iedereen uit om op discussieforums waar deze tekst gepubliceerd staat een link naar deze aflevering te hangen.

2. Actualiteit

Eenmaal je begint rond te zoeken naar wat er allemaal bestaat van pseudowetenschappelijke beweringen en kwakzalverij, kom je de meest bizarre beweringen tegen. Ik zeg tegenwoordig dikwijls: “bedenk gelijk wat en je zal altijd mensen vinden die erin geloven.”
Van sommige is het ergste dat ze verrichten is het belachelijk maken van de uitvinder van dat standpunt. Andere zijn alleen schadelijk voor je portemonnee, zoals homeopathie gebruiken om een verkoudheid te genezen.
Nog andere zijn iets minder onschuldig, en zullen ten hoogste de persoon schade toebrengen die er zelf in gelooft, of iets erger zijn kinderen of dierbaren. Zoals het zweren bij alternatieve geneeswijzen voor ernstige ziekten en zo een effectieve geneeswijze vermijden, of het geval dat ik vorige week besprak, waarbij de gelover zichzelf onnodig doet lijden.
Maar er bestaat een veel ergere vorm van desinformatie, die direct ook andere mensen schade toe brengen die er niets mee te maken hebben.
De antivaccinatielobby is er zo één. Ik dacht dat het fenomeen alleen maar een Amerikaans fenomeen was. Wij als Europeanen denken dat dergelijke absurde ideeën alleen over de oceaan ingang vinden, maar meestal waaien die dingen wel over. Bij homeopathie was het omgekeerd. Dat was oorspronkelijk Europees, en is nu overgewaaid naar Amerika.
Daar is het begonnen met Jenny Mccartney, een playmate dat in de populaire pers in Amerika veel bekendheid heeft verworven.
Toen Mccartney te weten kwam dat haar zoontje autistisch is, besloot ze daaruit dat dit het gevolg was van de vaccinaties dat het kind had gekregen tegen mazelen, polio en zo.
Dat besluit op zich kan je classificeren als een propter hoc logische misvatting. Inderdaad, Autisme is een afwijking dat typisch wordt vastgesteld rond de leeftijd waarbij kinderen hun vaccinaties krijgen. Natuurlijk is er geen verband, aangezien autisme aangeboren is, en er zijn sterke vermoedens dat erfelijkheid een belangrijke rol speelt. Maar je kan het pas vaststellen na dat het kind sociale interactie begint te krijgen aangezien autisme een sociale afwijking is.
Het spreekt voor zich dat deze populaire madam deze overtuiging in elk TV programma verkondigde waar ze kwam en alhoewel bekendheid niet direct gecorreleerd is met intelligentie, geloofde binnen de kortste keren duizenden mensen deze kwakkel. Bovendien was dit een mooi excuus om de familie te deculpabilizeren en de oorzaak van de afwijking buiten het kind en de familie te plaatsen.
De antivax lobby begon allerlei argumentatie te zoeken en gaf aan dat het aantal autisme gevallen de laatste jaren schrikbarend gestegen is. Dat is een Cum hoc logische misvatting aangezien die correlatie geen causaliteit aangeeft. De reden waarom het aantal autisme gevallen zo gestegen is is gewoon omdat we het nu beter kunnen identificeren. Vroeger liepen er evenveel autisten rond, maar men wist het niet. Het waren gewoon “rare mensen”.

Maar vorige week kreeg ik reclame voor een informatie sessie met als titel: “Op 11 oktober is het “de dag van het vaccinatieslachtoffer”.
Op 23 oktober wordt er namelijk een informatieavond gehouden met zogenaamde “onafhankelijk onderzoek over het vaccinatiebeleid” in Hasselt in het vrijzinnigen ontmoetingscentrum. De gastspreker is Kris Gaublomme, een homeopaat die bekend staat om zijn controversiële uitspraken en hij houdt een lezing getiteld: “vaccineren: toverstaf of tijdbom”

Het criminele aan deze vorm van desinformatie is dat het bij vaccinatiecampagnes belangrijk is dat een zeer groot deel van de bevolking ingeënt wordt om effectief te zijn. Deze vorm van desinformatie schaadt dus niet alleen het individu dat in deze nonsens gelooft, maar wel de collectieve volksgezondheid.
De gevolgen van deze acties laten dan ook niet op zich wachten. In Engeland brak er onlangs nog een mazelen epidemie uit in een gebied waar deze antivaxlobbyisten bezig waren. Dat terwijl een tijd geleden Mazelen als uitgestorven gecatalogiseerd werd in Engeland. Mensen denken dat mazelen een onschuldige ziekte is, maar waar niet tegen mazelen gevaccineerd wordt, sterven gemiddeld 1 op 1000 besmette kinderen en houden een veelheid van hen er ernstige complicaties aan over.

Ook in Nederland lopen er antivaccinatie missionarissen rond. Altijd vanuit de alternatieve geneeswijzen hoek zoals antroposofen en homeopaten.

Op de notities van deze aflevering op mijn website kan je een aantal links vinden naar artikelen van de vereniging tegen de kwakzalverij over deze problematiek. Ik heb ook een link geplaatst naar een YouTube film waarin Harriet Hall de volledige vax heisa debunkt en één van Joseph Albietz over waarom vaccinatie zo belangrijk is.

Dus, als je van plan bent om naar Hasselt te gaan om weerwerk te bieden, bereid je eerst goed voor met deze artikelen.
Waarschuwing_voor_anti_vaccinatie_goeroe
Rijksvaccinatieprogramma_Acceptatie_en_vermeende_bijwerkingen
Objectieve_informatie_over_vaccinatie
Mazelen_en_kwakzalvers
False alarms about vaccination:

Why Vaccination is important:

Citaat
Ook vandaag zullen we een citaat van deze gelovige christelijke Albert Einstein presenteren. Het citaat van vandaag komt van een brief van Einstein die onlangs in het veilinghuis Bloomsbury in London geveild werd. Op mijn website kan je een link naar die brief vinden met een kopie van het origineel. In die brief zegt Einstein:

De joden zijn niet het uitverkoren volk. Het joodse geloof, net zoals andere religies, is een belichaming van kinderlijk bijgeloof

Tot de volgende keer.

3 Reacties

 1. teroapex zei:

  Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  25 april 2011
  Antwoord
 2. Jefke zei:

  Een zekere Teroapex heeft een reactie (in het Engels) geplaatst die volgens mij geen steek houdt en pure spam is. (er hangt een link aan naar een site die viagra verkoopt).
  Ik heb die geschrapt.
  Voor alle duidelijkheid: ik zal nooit een bericht schrappen dat een echte reactie is. ook al strookt ze absoluut niet met mijn standpunt. alleen berichten die eigenlijk SPAM zijn, of als er zware racistische of vuile of haat praat in komt die er totaal niet toe doet.

  25 april 2011
  Antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.