25 argumenten die evolutietheorie NIET WEERLEGGEN

Play

Het is weer even geleden dat we nog over evolutie spraken. Vandaag geef ik jullie een kort lijstje van argumenten die door creationisten regelmatig worden herhaald.

Inleiding
Goeiedag, het is vandaag zondag 30 oktober 2016, ik ben Jozef Van Giel en dit is de 294ste aflevering van deze podcast.
Ik heb onlangs weer een gesprekje gehad met Fedor Steeman, de host van de website DaaromEvolutie, waarvan ondertussen geen URL meer bestaat, maar wel te bereiken is via de persoonlijke site van Fedor zelf. Hij had het erover dat het creationisme weer opkomt in Europa. Daarom zullen we nog eens enkele afleveringen erover houden. Hier is er weer eentje.
Vandaag bespreken we
25 argumenten die evolutietheorie NIET WEERLEGGEN
Ondertiteld door Emile Dingemans
We kennen veel bewijzen voor evolutie.
Maar vaak dragen creationisten weer iets aan om te laten zien dat evolutie fout is. En ze slagen nooit.
Laten we wat argumenten overlopen die evolutie NIET weerleggen.

Je kan tijdens je leven bij diersoorten geen grote verandering waarnemen.
Onherleidbare complexiteit of zoals ik het graag noem: onwetendheid.
Dat we geen leven kunnen creëren.
Dat heeft namelijk niets met evolutie te maken.

Ken Ham
De onwaarschijnlijkheid van ons bestaan.
Veronderstelde ontbrekende schakels.
Je zal nooit alle fossielen vinden.
Je werkt met het bewijs dat je hebt.
Ontbrekende schakels weerleggen de evolutietheorie niet.
Maar de gevonden schakels bieden overweldigende ondersteuning.

De bijbel.
Je pastoor die vertelt dat evolutie niet waar is.
Christelijke ‘wetenschappelijke’ tekstboeken.
Het idee van eugenetica.
Dat kroko-eenden niet bestaan.
Als je niet weet waar ik het over heb, zoek je het maar op en zoek meteen naar Kirk Cameron.
Stomme kreten als:
“Evolutie is het geloof dat je veranderde van slik naar ik.”
Ja, het rijmt.
Nee, het maakt evolutie niet belachelijk.
Het laat jou kinderachtig klinken.

Slechte analogieën.
Zoals het horlogemaker-argument.
Als in: “Oh, dat is een complex horloge, het moet een ontwerper hebben gehad.
Jij bent ook complex, dus jij moet ook een ontwerper hebben gehad.”
Ja, ze zijn beide complex.
Maar dat betekent niet dat een of beide zijn ontworpen.
We zijn niet hetzelfde. Wij reproduceren.
Wij hebben onnodige lichaamsdelen.
Wij zijn gemaakt zonder blauwdruk.
Het is gewoon een slechte vergelijking.
De uitdrukking: ‘de theorie die evolutie heet’.
Alsof het woord ’theorie’ alles wat erna komt, te niet doet.

De tweede hoofdwet van de thermodynamica.
En alle andere hoofdwetten van de thermodynamica.

Dat apen nog steeds bestaan.

Bananen. Opnieuw verwijs ik naar Kirk Cameron.

De Flintstones. Het is geen documentaire.

Het creatiemuseum.
Dat een kind van dezelfde diersoort is als zijn ouders.

De zogezegde herroeping van de evolutie door Charles Darwin op zijn sterfbed
Het gebeurde niet. En het maakt ook niets uit.

Dat Darwin, of enige wetenschapper, een detail fout had.
Wetenschappers maken fouten.
Maar het wetenschappelijke idee is dat de theorieën met de tijd beter worden.

Zeggen dat koolstofdatering inaccuraat is.
Wat overigens totaal niet waar is. Maar zou het waar zijn…
Zelfs als koolstofdatering inaccuraat is, zijn er nog zo veel manieren waarop het evolutionair denken kan steunen dat één weghalen, de evolutietheorie niet minder sterk maakt.

En het laatste argument dat faalt?

Dat jij het niet begrijpt.
Het blijkt dat mensen die zeggen dat evolutie niet waar is nauwelijks weten uit te leggen wat ze inhoudt.
Misschien als ze eens een ander boek dan de Bijbel zouden pakken, zouden ze nog eens wat leren.

Het citaat

Het citaat van vandaag komt van Albert Einstein en past in dit lijstje.
Er zijn altijd gelovigen die graag verkondigen dat Einstein ook gelovig was. De leiden dat af van de vele citaten van hem waarin hij God aanhaalt, zoals zijn beroemde reactie op de kwantumfysica “God speelt niet met dobbelstenen”, die dan, meestal uit zijn context gehaald wordt. Degene die dit citaat graag gebruiken, begrijpen ook meestal niet wat Einstein daarmee wilde zeggen.
Eigenlijk heeft Einstein mede de fundamenten van de kwantumfysica gelegd, onder andere met het werk waarvoor hij de nobelprijs kreeg. Hij kreeg de nobelprijs niet voor zijn relativiteitstheorie, maar wel voor zijn onderzoek naar het foto-elektrisch effect. Einstein wou het principe van de kwantumfysica niet aanvaarden van de fundamentele onzekerheid, het onzekerheidsbeginsel van Heisenberg. Deze zegt dat de positie en snelheid van een deeltje onmogelijk tegelijk precies bepaald kunnen worden. Dat ligt niet aan de beperking van de meetinstrumenten waarmee beide grootheden gemeten worden, maar zou wel een fundamentele wet van de fysica zijn. Een deeltje wordt in de kwantumfysica door een golfvergelijking voorgesteld, de zogenaamde Schrödingervergelijking, die de positie van een deeltje als een waarschijnlijkheidsruimte voorstelt. Je moet het echt zo zien dat een elementair deeltje, een electron bijvoorbeeld, zich op een bepaald tijdstip niet op een specifieke plaats bevindt, maar wel een bepaalde waarschijnlijkheid heeft om zich in een ruimte van plaatsen te bevinden. Het moment dat je een meting doet, wordt plots die waarschijnlijkheidsruimte gecondenseerd tot een specifieke locatie. Het resultaat daarvan is volledig toevallig. Het is nog toevalliger dan het gooien van dobbelstenen. Einstein had het moeilijk met die vaststelling en vandaar zijn uitspraak.
Maar om terug te komen op ons punt, er zijn zo nog uitspraken van hem waarin hij god noemt. Enkele jaren terug is er een brief van hem gevonden waarin hij zijn standpunt onomwonden meedeelt. In een brief aan Mr Gutkind op 3 januari 1954 schreef Einstein:
“Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig. Geen enkele interpretatie hoe subtiel ook kan dit voor mij veranderen. … Voor mij is de joodse religie net zoals alle andere religies, de incarnatie van het meest kinderlijke bijgeloof. En het joodse volk, tot de welke ik graag behoor, hebben geen kwaliteiten die anders zijn dan andere mensen.”

einstein-letter

Bronnen
De website DaaromEvolutie van Fedor Steeman
De Atheist Voice biedt een platform voor discussie voor atheïstische bekendheden, schrijvers, bloggers, activisten en iedereen die enthousiast vertelt over atheïsme en gepassioneerd is over secularisme . Doe mee aan de discussie door commentaar te geven onder de video’s of het indienen van videoreacties. Indien u graag samen wil werken op dit kanaal of als je wilt verschijnen in onze video’s, dan kunt u terecht op onze website
De originele film waarop deze aflevering is gebaseerd
Hemant Mehta (,) En ik schrijf op Website friendlyatheist.com

9 Reacties

 1. Dolex zei:

  De bovenstaande voorbeelden van tegenargumenten zijn inderdaad niet serieus te nemen*.
  Het zou echter nog steeds zo kunnen zijn dat er naast de door o.a. Darwin aangetoonde evolutie ook andere zaken invloed hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van het aardse leven. Sterker nog: op dit moment zijn medische wetenschappers en genetici druk bezig om de evolutie te versnellen cq te stoppen. De mens en huisdieren krijgen de kans niet om te evolueren. Ze worden in leven gehouden, of worden geholpen nageslacht te verwekken – twee belangrijke krachten die normaal gesproken natuurlijk selectie zouden opleveren.

  Hoe zeker is het dat iets dergelijks in de prehistorie niet heeft plaatsgevonden? Zouden er nooit genetische experimenten gedaan kunnen zijn die van invloed zijn geweest?

  Een gedachte-experiment:
  Als wij straks Mars proberen te koloniseren, en dat mislukt, maar er blijven sporen van leven achter – wat zouden die sporen dan betekenen voor wetenschappers van om het even welke planeet, die over een miljard jaar op Mars landen (als van de huidige aardse beschaving geen spoor meer te vinden is).

  Nog een paar dingen:
  ‘De’ evolutie-theorie die hier wordt bedoeld is waarschijnlijk Darwin’s evolutietheorie.

  Koolstofdatering (C14) werkt tot ongeveer 60.000 jaar.

  De rudimentaire organen waar naar wordt verwezen: ik ben altijd wel benieuwd wat precies het nadeel van onze staart was. Lijkt mij best handig. En het staat ook leuk! 😉

  Hoe zit het met macro-evolutie? Is die helemaal te herleiden tot een opeenstapeling van micro-evolutie in 4 miljard jaar?

  Wat vindt u van deze site:
  https://darwinisme.be/

  31 oktober 2016
  Antwoord
 2. Lex zei:

  Ik had al gereageer, maar mijn post is geweigerd. Kunt u vertellen waarom?
  Dank!
  Lex

  2 november 2016
  Antwoord
  • Jozef zei:

   Dag Lex, Jouw reactie stond in moderatie. Ik begrijp ook niet waarom. Vroeger was dat standaard zo voor wie voor het eerst reageerde, maar we hebben dat een tijdje geleden veranderd. In ieder geval, ik heb het manueel goedgekeurd. Mijn excuses daarvoor.

   Even enkele korte antwoorden op jouw opmerkingen:
   Huisdieren evolueren wel. Voor het belangrijkste deel via kunstmatige evolutie (daarover gaat hoofdstuk 1 van Darwins ‘over het ontstaan der soorten’), maar husidieren passen zich ook via natuurlijke weg aan aan domesticatie, dus zonder dat de eigenaar bewust fokt. Die natuurlijke selectie gebeurt omdat individuen die weinig problemen hebben om zich voort te planten in het bijzin van mensen vanzelf meer nakomelingen krijgen, of als die mensen migreren naar andere streken gaan de gedomesticeerde dieren zich ook daaraan aanpassen (kijk maar naar schapenrassen in verschillende streken).
   De medische wetenschap heeft zeker een belangrijke invloed op evolutie. Een mooi voorbeeld is de bril, die waarschijnlijk één van de oudste prothesen is. Sinds die tijd zijn de ogen van de gemiddelde mens er erg op achteruit gegaan omdat slechte ogen (op het gebied van scherpte) geen criterium van overleving meer is. Integendeel, lange tijd werd je als intellectueel gezien als je een bril droeg waardoor je net meer kans had om je voort te planten. Maar ook omgekeerd, zal gentechnologie waarschijnlijk bepaalde processen net versnellen in de andere richting. Dat is natuurlijk toekomstmuziek.
   Jouw opmerking over koolstofdatering is correct. Ik denk dat ik dat in één van mijn eerste afleveringen over evolutie verteld heb, maar creationisten gebruiken desondanks dat argument graag.
   Rudimentaire organen die geen nut meer hebben, maar ook geen nadeel verdwijnen ook geleidelijk omdat slechte mutaties op die organen niet worden weggeselecteerd en omdat ze altijd al nadeliig zijn omdat ze energie vergen.
   Wat betreft macroevolutie: ja. Dat onderscheid wordt enkel door creationisten gemaakt, niet door evolutiebiologen. Ik ben trouwens nog een aflevering aan het voorbereiden over een echte discussie die ik met een creationist had die voortdurend over die macroevolutie spreekt. Nog enkele weken geduld.

   2 november 2016
   Antwoord
   • Lex zei:

    Hartelijk dank voor je uitvoerige antwoord, Jozef.

    8 november 2016
    Antwoord
  • eva zei:

   als je iets zegt dan moet dat goed gekeurd worden maar als ze het niet goed vinden of ze willen niet het juiste antwoord wordt je eruit gestuurd.

   20 januari 2023
   Antwoord
  • eva van der velden zei:

   ze willen dat je een soort geloofd gaat denken en daarom mag je je antwoord plaatsen want anders zet je andere aan het denken en dat willen ze niet. het moet goedgekeurd worden en als ze het niet willen dan mag je het niet plaatsen.
   Zo werkt de regering, ze willen je brainwashen

   20 januari 2023
   Antwoord
 3. Bilal zei:

  We kunnen nog heel lang gaan praten over de evolutietheorie maar alles heeft een begin. En iedereen weet 1 ding ZEKER. Er kan niet iets uit het niets ontstaan. Als jij opeens een steen ziet spawnen dan bel je me maar maar dat gaat nooit gebeuren dus er moet wel iets zijn in onze universum dat iemand heeft gemaakt en we weten dat diegene dan ook machtig is en niet met ons te vergelijken is.

  1 juni 2022
  Antwoord
  • Jozef zei:

   Dag Bilal,
   Bedankt voor jouw reactie.
   Ik zie wel niet wat het verband is tussen jouw reactie en deze aflevering die over evolutietheorie gaat.
   Evolutietheorie gaat over hoe uit heel eenvoudige organismen het huidige complexe leven is ontstaan. Niet over hoe het leven of, meer nog, het universum is ontstaan.
   Als je dat interesseert, dan raad ik je aan om eens het boek “A Universe from nothing” van Laurence Krauss te lezen. We weten nog niet helemaal hoe het gebeurde, maar hij toont wel aan dat het wel degelijk mogelijk is. In de kwantumfysica wordt aangetoond dat elementaire deeltjes voortdurend uit het niets ontstaan.
   Ook voor het ontstaan van het leven hebben we enkele heel plausibele hypothesen, alhoewel het kan zijn dat we nooit precies zullen te weten komen hoe het echt gebeurde. Eénmaal dat eerste zelf-replicerende organisme ontstaat komt evolutietheorie in werking.
   Maar vanuit de conclusie vertrekken dat we niet weten hoe alles begonnen is, automatisch het bestaan van een (persoonlijke) God concluderen is wel een heel grote stap. Bovendien los je daar niets mee op, want de volgende vraag is van waar die God kwam.
   Door onmiddellijk een God te postuleren zeg je trouwens eigenlijk dat je vanaf dat punt beslist om op te houden met te denken…

   8 juni 2022
   Antwoord
 4. Rik Delaet zei:

  En als alles dat er is nu altijd al heeft bestaan, maar alleen maar veranderingen heeft ondergaan? Uit de astronomie weten we dat er ooit een zogenaamde Big Bang is geweest. We weten veel over wat er daarna is gebeurd. Uiteraard niet alles, maar we leren elke dag bij. Door bijvoorbeeld naar andere sterren te kijken, kunnen we er nu vrij zeker van zijn dat onze zon niet eeuwig zal schijnen enz. In de wetenschap is nooit iets ZEKER zoals jij dat schrijft. Er is altijd plaats voor twijfel. Daar moet je mee leren leven.

  4 juni 2022
  Antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.