10 leugens over natuurlijke geboorte

Play

PregnantM.D. Amy Tuteur zet 10 illusies over bevallen op een rijtje.

Introductie
Goeiedag, het is vandaag zondag 18 september 2011, ik ben Jozef Van Giel en dit is de 99ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rik Delaet. De muziek is van Niek Lucassen. Vandaag bespreken we:
Tien Leugens die mijn natuurlijke geboorteinstructeur mij vertelde


Dr. Amy Tuteur is een verloskundige gynaecologe. Zij behaalde haar bachelordiploma aan Harvard College in 1979 en haar medische graad aan de Boston University School of Medicine in 1984. Dr Tuteur is een voormalig klinisch docent aan de Harvard Medical School. Ze verliet de praktijk van de geneeskunde om haar vier kinderen op te voeden. Haar boek ‘How Your Baby Is Born’, een geïllustreerde gids voor zwangerschap en bevalling, werd gepubliceerd door Ziff-Davis Press in 1994, en kan worden besteld bij Amazon.com. Ze kan worden bereikt op DrAmy5 bij AOL dot com.


Vertaald uit Ten Lies My Natural Childbirth-Educator told me, Dr. Amy Tuteur


Verschillende mensen zegden niet te willen aansluiten bij een Facebook-groep geheten ‘Genoeg van Natuurlijke Bevalling’ met als reden dat zij geen bezwaar hadden tegen de keuze van een niet geneeskundige geboorte, of meer algemeen, geen bezwaar tegen het feit dat vrouwen welke keuzes dan ook maken. Maar ‘ natuurlijke bevalling’ is niet alleen een specifieke set van keuzes, het is een filosofie die een specifieke set van keuzes idealiseert en waardeoordelen velt over vrouwen die iets anders kiezen. Bovendien is het een filosofie die berust op specifieke door de feiten weerlegde beweringen; beweringen die onoprecht, onwaar, of soms regelrechte leugens zijn.Hieronder is een lijst van de meest populaire NCB (Natural ChildBirth) onwaarheden en leugens rondgebazuind door natuurlijke-bevallingsberoemdheden en organisaties, en trouw doorgegeven via ogenschijnlijk neutrale bevallingsopvoeders:

1. De bevalling is uit zichzelf veilig.

Dit is een regelrechte leugen. De bevalling is uit zichzelf gevaarlijk. Bevallen is en was in elke tijd, plaats en cultuur, een belangrijke oorzaak van overlijden van jonge vrouwen. Voor baby’s is de dag van de geboorte de gevaarlijkste dag van de hele 18 jaar durende kindertijd.

Deze leugen is een fundamentele aanname van de filosofie van de natuurlijke bevalling. Op de valse overtuiging dat de bevalling in de natuur uit zichzelf veilig is berust de bewering dat iets, dat die bevalling wijzigt, gevaarlijk of niet zo goed als de natuurlijke bevalling moet zijn.

2. Angst zorgt voor pijn bij de bevalling.

Dit vloeit voort uit een spectaculair racistische leugen. Grantly Dick-Read, de vader van de NCB beweging, was een eugeneticus wiens primaire doel was “raszelfmoord” te voorkomen door blanke vrouwen van de betere klassen aan te moedigen om meer kinderen te krijgen. Hij beweerde dat primitieven (zeg maar zwarten) geen pijn bij de arbeid zouden ondervinden, in overeenstemming met de alomtegenwoordige racistische overtuigingen van die tijd dat zwarte vrouwen oversekst waren en zonder pijn bevielen, omdat ze niet bang zijn voor hun natuurlijke rol. Grantly Dick-Read baseerde zijn hele filosofie op deze leugen, vandaar de titel van zijn boek:’ Bevallen Zonder Angst.’

Die hedendaagse beweging voor natuurlijke bevalling neemt niet langer deze absurde racistische beweringen aan, maar ze zitten vast aan de idee dat de pijn van de bevalling uit zichzelf door de geest controleerbaar is en dat de geest dus kan worden getraind om de pijn tot een minimum te beperken en in de hand te houden.

3. Arbeid op zichzelf is niet pijnlijk.

Deze bizarre bewering berust op de onjuiste veronderstelling dat de pijn bij de arbeid kwalitatief anders is dan andere vormen van pijn. Niet dus. Ze is precies zoals elke andere vorm van pijn, wordt in eerste instantie ontvangen door dezelfde types van zenuwcellen, gaat op precies dezelfde manier door het ruggenmerg naar de hersenen, en wordt door de hersenen op precies dezelfde manier als elke andere vorm van pijn ervaren.

4. Ruggenprik is gevaarlijk en onnodig

NCB voorstanders houden vol dat de ruggenprik niet nodig is omdat de pijn van de arbeid op een andere manier moet worden gecontroleerd, of beter nog, moet worden doorstaan. Deze bewering is zowel levensbeschouwelijk als door de feiten weerlegd. De levensbeschouwelijke bewering berust op de naturalistische drogreden en het geloof in essentialisme. De naturalistische drogreden is de bewering dat, omdat iets op een bepaalde manier in de natuur bestaat, dat het altijd zo zou moeten zijn. Essentialisme is de overtuiging dat vrouwen een essentiële aard delen en “gemachtigd” zijn die natuur tot uitdrukking te brengen.

NCB beweert ook dat de ruggenprik ‘gevaarlijk’ is voor zowel baby en moeder. Dat is niets meer dan een leugen, door het overdreven opblazen van de vermeende risico’s van de ruggenprik.

5. Interventies zijn ‘slecht’.

Uiteraard, als je uitgaat van de onjuiste veronderstelling dat de bevalling uit zichzelf veilig is, dan is het onmogelijk om de voordelen van interventies te erkennen. Als je echter de realiteit, dat de bevalling uit zichzelf gevaarlijk is onderkent, dan zijn interventies niets meer dan preventieve geneeskunde. Wetende dat complicaties veel en vaak voorkomen, volgt hier logischerwijze uit dat zwangere vrouwen moeten worden gecontroleerd op een verscheidenheid van complicaties, zodat ze kunnen worden voorkomen of zo vroeg mogelijk behandeld worden voor de grootste kans op slagen.

Vermits NCB beweert dat interventies over het algemeen waardeloos zijn, neigen ze tot de bizarre positie van het argument dat medische professionals bewust waardeloze praktijken en technologie aanbieden, omdat zij er financieel voordeel bij hebben.

6. Bevallingen inleiden is gevaarlijk en onnodig.

Deze leugen werd pas onlangs door de NCB voorstanders gelanceerd. Zij vloeit onvermijdelijk voort uit twee andere waangedachten, de overtuiging dat de bevalling uit zichzelf veilig is en de overtuiging dat, aangezien er geen inleidingen voorkomen in de natuur, er ook geen behoefte is aan inleidingen.

NCB voorstanders betreuren de stijgende trend voor inleidingen, het feit negerend dat het percentage doodgeborenen als gevolg daarvan is gedaald.

7. Keizersneden zijn bijna altijd overbodig.

Nogmaals, dit is niets meer dan een door de feiten weerlegde leugen. Het is bekend dat in landen waar het percentage keizersneden minder dan 5% bedraagt, de sterftecijfers verschrikkelijk hoog zijn. Sterker nog, in landen met een percentage keizersneden van minder dan 10% is het sterftecijfer nog steeds buitengewoon hoog. Minstens 1 op de 10 vrouwen hebben voordeel aan een keizersnede. Dat kan je nauwelijks een overbodige procedure noemen.

8. Vaginale geboorte is uit zichzelf superieur

Dit is een levensbeschouwelijk argument dat berust op de naturalistische drogreden. Aangezien alles wat natuurlijk is “beter” is en vaginale geboorte natuurlijk is, moet ze “beter” zijn. De meeste vrouwen zijn van mening dat een geboorte, die eindigt met een levende baby en levende moeder, uit zichzelf superieur is, en voor een aanzienlijk deel van de vrouwen is dat een geboorte met keizersnede.

 
9. Vrouwen die van hun baby houden kiezen NCB

Dit is de meest hatelijke bewering, maar een die onvermijdelijk voortvloeit uit alle andere leugens. Als je ten onrechte gelooft dat natuurlijk uit zichzelf veilig is en dat al het overige uit zichzelf gevaarlijk is, dan lijken alle interventies ten onrechte onnodige risico’s in te houden. Als je ten onrechte gelooft dat de ruggenprik gevaarlijk is, dan betekent kiezen om je eigen pijn te behandelen dat je je eigen comfort hoger inschat dan de risico’s voor je baby.

***

Voorstanders van natuurlijke bevalling zullen de eersten zijn om je te vertellen dat de NCB niet alleen maar een vaginale bevalling zonder pijnstillers is. Het is een geloofssysteem dat het kiezen van vaginale bevalling zonder pijnstillers en zonder ingrepen van welke aard dan ook vereist. Zoals we gezien hebben is het gebaseerd op een verscheidenheid van levensbeschouwelijke en door de feiten weerlegde beweringen die gaan van fout tot regelrechte leugens. Natuurlijke bevalling idealiseert expliciet bepaalde bevallingskeuzes en bespot anderen. Wat nog belangrijker is, zij idealiseert vrouwen die hiervoor kiezen zo dat ze betere vrouwen en betere moeders lijken dan de anderen.
En dat is de reden waarom ik mijn buik vol heb van “natuurlijk bevallen”.

Sinds ik deze tekst uit de blog van Dr. Tuteur gehaald heb, heb ik ook nog een interview met haar gehoord. Daarin legde ze uit dat wroedvrouwen die in hospitalen werken en die thuisbevallingen doen in Amerika eigenlijk fundamenteel verschillend zijn. Wroedvrouwen die in een hospitaal werken moeten een diploma van een erkende en redelijk zware opleiding hebben die ze aan een erkend instituut verkregen. De wroedvrouwen die thuisbevallingen doen hebben een diploma dat nergens erkend wordt. In dat interview zei ze dat deze laatsten altijd studies over thuisbevalling citeren die gedaan werden in… Jawel, Nederland, en waaruit zou blijken dat het aantal complicaties niet groter zou zijn dan bij bevallingen in hospitalen. Daarbij legde ze uit dat het voor Amerika een irrelevante studie is omwille van 2 redenen:

 1. In Nederland zijn vroedvrouwen die thuisbevallingen doen wel degelijk opgeleid. Ze volgend dezelfde opleidingen als vroedvrouwen in hospitalen.
 2. Hospitalen in Nederland zijn omwille van de dichte bevolking nooit ver weg.
Bovendien zullen over het algemeen deze goed opgeleide vroedvrouwen op voorhand de risico’s van het thuisbevallen inschatten en hospitalisatie aanraden als de risico’s te hoog zijn.
Kritisch Denken genomineerd voor de European Podcast Awards

Kritisch Denken genomineerd voor de European Podcast Awards

Deze podcast is genomineerd voor de European Podcast Awards. Nu moeten we zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen!
Dus moet je — ja jullie allemaal — voor me stemmen! Via mijn website kan je de link vinden naar de plaats waar je kan stemmen. Allen daarheen. Volg de instructies op de website. Op een bepaald ogenblik wordt je e-mailadres gevraagd, maar dat hoef je niet in te geven. En, je kan meerdere keren stemmen.

Het citaat

Het citaat

Het citaat van vandaag is van Thomas Huxley, die ook wel de buldog van Darwin genoemd werd, omdat hij tijdens een grote publieke discussie de theorie van Darwin tegenover creationisten zo sterk verdedigd had dat zijn optreden een definitief keerpunt betekende in het begrip van de evolutie van het leven. Hij was ook de grootvader van Aldous Huxley, de auteur van onder andere het boek “A Brave New World”. Huxley zei:

De diepste zonde die de menselijke geest kan begaan is te geloven in dingen zonder bewijs.

Tot de volgende keer.

2 Reacties

 1. ester zei:

  Eindelijk!!! Na een keizersnede tijdens mijn eerste bevalling, wil ik nu vijf jaar later een geplande keizersnede. Maar ik moet strijden tegen mijn gyn die steeds maar blijft doorzeuren over de complicaties en inferieure geboorte die ik mijn baby wil geven. Ik ben het zo beu. Alsof er tijdens een natuurlijke bevalling geen complicaties zijn. Als ik na een natuurlijke bevalling ingeknipt ben of, incontinent, met pijn tijdens vrijen, verzakte baarmoeder,… is hij nergens meer te bespeuren. Als vrouw heb ik de keuze om het risico van een operatie te ondergaan om mijn borsten te laten vergroten of om mijn vet weg te zuigen, maar niet om een voor een keizersnede te opteren. Ik ben dat spuugzat al die betweters die zogezegd betere moeders zijn. Ik ben een ssupergoede mama voor mijn zoon, met veel geduld, tijd, affectie, aandacht. Blijkbaar is dat van ondergeschikt belang.

  4 juli 2016
  Antwoord
  • Louise zei:

   Beste Ester,
   Als u wel eens vaker deze podcast leest, zal ‘cherry picking’ u wel bekend zijn. Ik vrees dat uw redenering daar ook op gebaseerd is. Hier wordt gezegd dat in bepaalde gevallen (10%?) er medische redenen zijn om een keizerssnede uit te voeren. In deze gevallen moet keizerssnede verkozen worden om kindersterfte tegen te gaan. Deze tekst zegt niks over vrouwen die uit angst om vaginaal te bevallen liever kiezen voor een keizerssnede. Ik vrees dat u niet veel sterke argumenten heeft, een keizerssnede is een operatie die net zo goed bepaalde ernstige consequenties kan hebben.
   Niemand die eraan twijfelt dat u een goede moeder bent overigens, ik zie geen verband met de bevalling.

   26 oktober 2016
   Antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.