Climategate (2)

Play

Op 24 oktober 2010 publiceerde ik de 69ste aflevering van de podcast en die behandelde de opwarming van de aarde. Op 19 december 2010 kreeg ik een uitgebreide mail van een luisteraar met argumentatie dat de klimaatopwarming bedrog is. Hier is het tweede deel van de brief en mijn antwoord. Deel één van deze aflevering vind je hier.

Transcript
Goeiedag, het is vandaag zondag 19 augustus 2012, ik ben Jozef Van Giel en dit is de 130ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rik Delaet. De muziek is van Niek Lucassen.Ik heb me, als goede skepticus, ook afgevraagd wat me van mening zou kunnen doen veranderen in deze discussie, want, in de geest van Popper is een goede wetenschappelijke theorie falsifieerbaar en moet je van mening kunnen veranderen als die falsificatie een feit was. Een beverstiging dat de CRU-mails een grote swendel aan het licht brengen zou mij al serieus aan het wankelen brengen. Een IPCC-lid die uit de biecht spreekt en en de wantoestanden aldaar aan het licht brengt. Verder zou ik bewijzen nodig hebben die aantonen dat het isolerend effect van CO2 fout is, of dat de uitstoot door de mens toch verwaarloosbaar is in vergelijking met de natuurlijke bronnen of oorzaken van de opwarming. Dat de metingen van het krimpen van de gletsjers al die tijd foutief gemeten is, dat de temperatuursmetingen fout waren. Waarschijnlijk zal ik een combinatie van enkele van deze argumenten moeten nodig hebben om van kamp te veranderen. Benieuwd of dit aan het einde van deze aflevering zo ver gekomen is? En jij, wat zou jouw van kamp doen veranderen?Deel een van deze aflevering vind je hier.
We gaan onmiddellijk verder met de behandeling van het tweede deel van de Climategate brief.* De voorspellingen van de AGW-voorstanders steunen op klimaatmodellen. Deze zijn node incompleet, gewoon omdat onze kennis van het klimaat nog veel te beperkt is. Dat blijkt overigens ook uit de enorme verschillen in de vooropgestelde temperatuurstijgingen

Dat klopt niet. Modellen worden getest op basis van historische data. Men bouwt een model, dan geeft men als inputparameters de gegevens van bijvoorbeeld 1950 in en dan kijkt men of de berekeningen van het model overeenkomen met de evolutie van het klimaat na 1950.
De huidige modellen zijn perfect in staat om het klimaat vanaf 1900 te voorspellen. Bovendien mislukken alle klimaatmodellen om de historische verschijnselen te voorspellen als je de CO2-uitstoot uit de inputgegevens haalt.

http://www.skepticalscience.com/climate-models.htm

Bijna gans Noord Amerika en Mexico had dit jaar te kampen met extreme droogte. Wat meer is: in Mei stond er in een artikel in De Morgen dat de klimaatmodellen dit jaar extreme droogte voorspelden in Mexico en Noord Amerika. Blijkbaar zijn die klimaatmodel toch beter dan je denkt. Dit is natuurlijk maar één voorbeeld.

Bovendien lees ik op 5 augustus op de website van the Washington Post  een artikel waarin wel degelijk een verband wordt gelegd tussen het extreme weer en de klimaatopwarming. In dat artikel betoogt James Hansen dat we ook zonder klimaatmodellen niet meer naast de feiten kunnen kijken. Hij beargumenteert dit door observaties van 1951 tot 1980 te vergelijken met nu. In die periode had slechts 0,2% van het aardoppervlak met extreme temperaturen te maken. Nu is dat 10%!

* De invloed van CO2 is niet lineair, maar logaritmisch. Dit betekent dat de grootste invloed van CO2 uitstoot eigenlijk al voorbij is en bovendien niet bijzonder groot is geweest.

Dat klopt, maar het probleem is dat we wel CO2 aan het uitstoten zijn met een exponentieel verloop. Ik heb vroeger al een vierdelige podcast reeks gewijd aan het verschijnsel van exponenten en hoe ze gans ons leven bepalen en onze situatie niet alleen problematisch maken omwille van de CO2-uitstoot, maar ook omwille van de natuurlijke reserves, de bevolkingsexplosie en de economische groei.

* Tenslotte wilde ik nog even terugkomen op de beruchte gelekte CRU-mails. Door de aanhangers van AGW worden deze vlug-vlug onder de mat gekeerd of als onbelangrijk afgedaan. De besluiten blijven immers overeind, zegt men. Voor mij is dit naast de kwestie. Hebt u de mails doorgenomen ? U zult dan duidelijk lezen dat de modellen worden gemanipuleerd en aangepast naargelang de noden van de wetenschappers. Op dat moment houdt het op : wat er verder uit het onderzoek voortvloeit is betekenisloos. De wetenschappers zijn onbetrouwbaar en dienen ontslagen te worden

Dat is pertinent onjuist. Sinds je me dit bericht opstuurde, zijn deze mails nog eens 3 maal door onafhankelijke organisaties onderzocht en telkens komt men tot de vaststelling dat er helemaal geen sprake is van manipulatie in deze mails.
Op TAM 9 besprak Eugenie Scott de zogenaamd meest controversiële passages van deze mails.
In die indrukwekkende mail stelt Phil Jones voor om ‘Mike’s Nature trick opnieuw toe te passen om de afname te verbergen’.
Dat klinkt inderdaad verdacht en geeft een indruk van manipulatie. Maar zoals je weet, kan je gelijk welke uitspraak uit zijn context gebruiken voor verdachtmakingen. Zoals je weet zijn creationisten daar zeer bedreven in en gebruiken de uitspraak ‘God speelt niet met dobbelstenen’ van Einstein om aan te geven dat hij religieus was, of Darwin die in ‘Over de oorsprong der soorten’ schrijft dat het een absurditeit lijkt te geloven dat het oog door natuurlijke selectie ontstaan is’. Maar je weet even goed als ik dat deze uitdrukkingen buiten hun context een volledig verkeerd beeld weergeven. Einstein bedoelde dit metaforisch omdat hij de willekeur van kwantummechanica niet kon aanvaarden en Darwin gebruikte dit enkel als inleiding om daarna uit te leggen dat die absurditeit slechts schijn is en dat het wel degelijk mogelijk is om de evolutie van het oog te verklaren.
Zo ook de tekst uit de beruchte CRU-mail. De zogenaamde ’truuk‘ van Michael Mann gaat over het volgende. Enkele jaren eerder had Michael Mann een artikel in Nature gepubliceerd waarin hij op een eenvoudige en begrijpelijke manier voor het grote publiek enkele statistische gegevens op één grafiek probeerde te krijgen. Het woord ‘truuk’ slaat hier helemaal niet op het bewust manipuleren van gegevens opdat die zouden passen in hun kraam, maar wel op het combineren en bewerken van een grafiek op zo’n manier dat ze gemakkelijk te begrijpen is voor het grote publiek. De bewuste mail handelde helemaal niet over een wetenschappelijke publicatie in een peer-reviewed tijdschrift, maar over een artikel voor het grote publiek. En daarbij hoort noodzakelijkerwijs vereenvoudiging van de informatie bij.
De besluiten van het IPCC steunen echter op de originele peer-reviewed onderzoeken waarover een overweldigende consensus bestaat, niet op enkele populair wetenschappelijke artikelen.
Begrijp me niet verkeerd, populaire wetenschappen zijn zeer belangrijk. Als ik dat niet vond, dan zou ik zeker deze podcast nooit begonnen zijn. Maar de wetenschappelijke conclusie moet genomen worden op basis van het originele werk.
Bovendien slaat die ‘afname’ waarover Jones in zijn mail spreekt helemaal niet over ‘afname in temperatuur’, maar over afwijkingen in de jaarringen van bomen na 1960. De breedte van die ringen, die een maat zijn voor de temperatuur, komen in de periode niet overeen met wat men zou verwachten op basis van de gemeten temperaturen in die periode. Het is belangrijk om op te merken dat het woord ‘afname’, in het Engels ‘decline’ veel betekenissen heeft, en hier duidelijk bedoeld werd als ‘afname in de correlatie tussen de dikte van de jaarringen en het verloop van de temperatuur’.
Deze anomalie is trouwens nooit verborgen gehouden, maar is sinds 1995 in verschillende wetenschappelijke artikelen beschreven geweest, waaronder Briffa in 1998. Voor Briffa was dit probleem zeer belangrijk omdat jaarringen een belangrijk meetinstrument zijn om historische temperaturen te onderzoeken en dergelijke anomalieën dus begrepen moeten worden. Zo werkt wetenschap nu eenmaal.
In de notitiepagina heb ik een link geplaatst naar het onafhankelijke E-mail-review rapport. En interessant voor podcast-adepten, er zit ook een een mp3-audio-opname van de persconferentie in.

Maar de wereld heeft niet stilgestaan sinds ik deze mail kreeg. Ondertussen is er een inverse climate gate geweest, een denial gate.

Onlangs lekte een verzameling e-mails van Heartland Insitute. Niet, zoals bij CRU doordat ze gehackt waren, nee, gewoon omdat ze verstuurd werden naar climatoloog Peter Gleick.
Heartland heeft bevestigd dat deze mails van hen komen.
Ze bespreken de manipulatie van schoolboeken waarin de controverse wordt gepredikt. Komt dat bekend voor? Blijkbaar bestaat de beste manier om goede wetenschap te ondergraven erin om het gerucht te verspreiden dat die wetenschap niet deugt. Vraag het maar aan de creationisten.
Het punt is dat Heartland helemaal niet aan wetenschappelijk onderzoek doet om de klimaathypothesen te verwerpen, maar vooral aan de verspreiding van desinformatie om hun sponsors tevreden te stellen.
Met de mail naar Peter Gleick had Heartland een nieuwe strategie ingezet met de bedoeling klimaatwetenschappers in discrediet te brengen.
Toen ik dat las moest ik onwillekeurig denken aan de creationistische film ‘Expelled’ waarin toonaangevende evolutiebiologen werden geïnterviewd zonder dat deze goed wisten wat er met het materiaal zou gebeuren.
Misschien nog een interessante afsluiter: Heartland was één van de belangrijkste organisaties die de CRU-mails verspreidde en probeerde in discredit te brengen.

Tot slot wil ik nog even iets kwijt over de aanstokers van de heersende hype. We weten allemaal dat het idee van opwarming door CO2 al meer dan een eeuw oud is, maar pas in de jaren tachtig schoot ze echt uit de startblokken. Alarmist van dienst was James Hansen, die de angstvlam in de pan deed slaan tijdens een hoorzitting in de wetenschapscommissie van de Amerikaanse senaat, toen geleid door… Al Gore. Goed vijftien jaar eerder was Hansen de “U.S. Scientist Sees New Ice Age Coming”; hij voorspelde een nieuwe ijstijd op basis van dezelfde cijfers die hij nu voor het tegengestelde gebruikt (de afkoeling na de tweede wereldoorlog). Letterlijk zei hij : “the world could be as little as 50 or 60 years away from a disastrous new ice age.” Ik ben oud genoeg om me de doemverhalen uit die tijd, die vrijwel de hele jaren zeventig circuleerden, te herinneren. Hansen is ook degene die de hockeystickgrafiek, eveneens een foutieve voorstelling van de feiten, de wereld in stuurde. En twintig jaar geleden voorspelde hij dat “binnen twintig jaar” bepaalde delen van New York onder water zouden zijn verdwenen. Twintig echte jaren later is de zeespiegel daar geen centimeter gestegen.

Ik heb een TED-talk van James Hansen toegevoegd aan de notitiepagina. Die moet je zeker zien!
Dat Hansen vroeger zou beweerd hebben dat we naar een ijstijd toe gaan is één van de populairste argumenten bij klimaatsceptici en is gebaseerd op een artikel uit 1971 dat de effecten bespreekt van de uitstoot van grote hoeveelheden aërosols in de lucht. Dat artikel, werd geschreven door Rasool en Hansen komt niet voor in de lijst van auteurs. De reden waarom Hansen in verband gebracht wordt met deze paper is dat Rasool gebruik maakte van een simulatieprogramma dat Hansen had ontwikkeld.

Maar het is niet omdat ik Excel gebruik om berekeningen te maken die me tot foute conclusies leiden dat Microsoft mede verantwoordelijk is voor mijn resultaten!
Hoe dan ook, zoals we al zeiden, is wetenschap een proces van geleidelijke vooruitgang. In de jaren ’70 van de vorige eeuw was er trouwens al een meerderheid van klimaatwetenschappers die de theorie van de opwarming aanhing. Volgens een survey door Peterson in 2008 uitgevoerd was dat 62%. 28% van de onderzoekers had geen standpunt en 10% voorspelde een afkoeling.
Sindsdien zijn er steeds meer studies uitgevoerd die de opwarming bevestigden waardoor het aantal klimaatwetenschappers die deze theorie ondersteunden gestaag bleef aangroeien. Momenteel ondersteunt 97% van de klimaatwetenschappers de opwarmingstheorie.
Bovendien heeft James Hansen al in 1988 gewaarschuwd voor de gevaren van de opwarming van de aarde, dus lang voor Al Gore het probleem opnam.
Nu, 20 jaar later blijken de voorspellingen van Hansen eigenlijk indrukwekkend nauwkeurig te zijn. Zijn voorspellingen waren vrij goed.
Maar op 5 augustus van dit jaar zegt Hansen dat hij moet opbiechten dat hij te optimistisch was. De situatie is nog slechter dan wat hij voorspeld had.
Opnieuw. Dat is hoe wetenschap werkt. Beetje bij beetje komt men tot betere modellen.
Wat betreft de Hockeystick, begreep ik eerst niet goed wat je met die opmerking bedoelde. Maar na wat zoeken – het is niet altijd zo gemakkelijk als je geen referenties geeft voor je beweringen – vond ik een artikel waarin klimaatontkenners beweren dat de beroemde hockeystickgrafiek statistische onzin is.
De hockeystickgrafiek is een model van het klimaat waarbij de temperatuur gedurende de voorbije 2000 jaar gestaag daalt, tot het einde van de 18de eeuw, om dan plots snel te stijgen.
Om te beginnen is het hockeystickmodel afkomstig van Michael Mann in 1999 en niet van Hansen.
In 2004 heeft McIntyre de resultaten van Mann sterk bekritiseerd. In 2007 heeft het National Center for Atmospheric Research een nieuwe reconstructie van de gegevens uitgevoerd. Die vond belangrijke verschillen in de 15de eeuw, maar bevestigde toch de conclusie van Mann. Sinds het onderzoek van Man in 1999 zijn echter nieuwe onderzoeken met onafhankelijk materiaal uitgevoerd die de conclusies van Manns onderzoek telkens bevestigd hebben. De verschillende studies werden uitgevoerd met behulp van gletsjers, stalagmieten, rotsboringen en jaarringen van bomen. Systematisch kwam men tot dezelfde conclusie.

Tijdens het schrijven van deze tekst vind ik toevallig een artikel op Kennislink met als titel: ‘Zeespiegel stijgt nog sneller in New York.’ Dat aangeeft dat de zeespiegel in New York 3 keer sneller stijgt dan wat 20 jaar geleden voorspeld was. Ik heb de link in de notitiepagina gestoken.

Elke week passeert er nieuw materiaal. Op de notitiepagina heb ik een link naar een YouTube film geplaatst van nog een skepticus, Podholer54 die het argument dat de hockeystick een vervalsing zou zijn en dat de middeleeuwen warmer waren dan nu in al zijn details afbreek.


Via Hansen kwam de bal bij Al Gore terecht. De man bouwde er een imperium op en werd de eerste klimaatmiljardair. Misschien zijn Gore’s bedoelingen niet slecht, dat weet ik niet, maar voor hem is het in de eerste plaats een business. Ook zo voor IPPC voorzitter Pachauri. Dit is een zakenman die fortuinen verdient aan koolstofhandel en staat aan het hoofd van het IPCC ? Dit bewijst natuurlijk niet dat het IPCC verkeerd zit, maar het is belangenvermenging op een adembenemende schaal en volstrekt ontoelaatbaar. Opnieuw is dit alleen al reden om het IPCC, dat vooral uit ambtenaren bestaat, als compleet onbetrouwbaar te beschouwen. Die discussie wordt al te gemakkelijk uit de weg gegaan.

Deze uitspraken zijn geen argumentaties, maar hoe dan ook heb ik problemen om betrouwbare informatie te vinden die jouw standpunt bevestigt. Ik ben dus geneigd om die opmerkingen gewoon te negeren als ad hominems. Ook naar ambtenaren toe.

Toch ga ik even in op deze uitspraken. Het verhaal gaat dat ze de geruchten rond de klimaatverandering aan gang willen houden omdat anders de geldstroom voor hun onderzoeken droog valt. Als je echt doordenkt over dat argument, dan kan je alleen maar besluiten dat het echt wel een zeer zwak argument is. Ten eerste gaat het hier over hoogbegaafde mensen met een gedegen wetenschappelijke kennis. Het is algemeen geweten dat wetenschappers knelpuntberoepen zijn. De geologen in die panels bijvoorbeeld, kunnen onmiddellijk aan het werk bij mijn en oliemaatschappijen waar ze veel meer zullen verdienen dan ze in hun laboratoria krijgen. Het is mogelijk dat er een hoop zijn die door dat soort argument zouden kunnen gemotiveerd zijn, maar ik denk dat het niet overdreven is om te stellen dat 20% van, vooral de jongere wetenschappers, zullen inzien dat je zo’n illusie niet kan blijven aanhouden en dan zouden kiezen voor een andere job, waar je beter en zekerder werk kan krijgen, en op dat moment kunnen en zullen sommige het bedrog naar buiten brengen. Waarom gebeurt dat niet?
Maar aan de andere kant is de motivatie natuurlijk veel groter. Klimaatopwarming is een grote bedreiging voor een hele economie. De olie industrie, de staalnijverheid, de beton industrie, de elektriciteitsproducenten, de autoindustrie, logistiek. Je kan er zelf zeker nog wel een hoop opnoemen. Deze belangengroepen hebben de beschikking over budgetten om hun belangen te verdedigen waarbij het totale budget aan klimaatonderzoek gewoon verbleekt. Met hun budgetten zouden ze de volledige klimaathype kunnen neerdrukken met de nodige informatie. En toch gebeurt het heel weinig. Waarom niet? Waarschijnlijk omdat de argument niet voor het rapen liggen, de mensen veel minder slecht is dan sommige complotdenkers ons graag doen geloven. Waarschijnlijk zijn veel CEO’s van deze CO2 uitstotende bedrijven, die ook gewone mensen zijn en dikwijls ook andere belangen dan het geld zien, zich goed bewust van het probleem en verkiezen ze om te zoeken naar manieren om hun schip geleidelijk aan een andere koers te laten varen. Of zwijgen ze gewoon om niet te veel op te vallen en doen stilletjes verder zolang de overheden hen geen beperkingen opleggen. Behalve hier of daar één die dan toch Heartland institute sponsort.

In ons eigen land is het onder andere Nic Balthazar die garen spint bij de hype. Er is schokkend veel hypocrisie mee gemoeid. They don’t walk the talk. Ze preken hel en verdoemenis, maar ik wil de CO2-afdruk van Gore niet zien. Ook Balthazar trekt fotogeniek de wereld rond, tonnen CO2 in zijn zog, en spoort zijn publiek aan tot reizen en ver toerisme. Voor mij niet gelaten, hoor, maar hoe rijm je dat ? Hypocrisie ten top. Vindt u ook niet dat die mensen moeten zwijgen of hun levenswijze compleet omgooien ?

Dat vind ik zelf een moeilijke opmerking. Als je aan de wereld iets wil verkondigen moet je reizen en reizen is milieubelastend. Maar als je daarmee bewustzijn kan creëren en zo voor een structurele verandering kan zorgen, is dat misschien verantwoord.
Ik weet in ieder geval dat de wereld veranderd is nadat Al Gore aan de kar is gaan trekken. Dat de republikeinen dat niet leuk vonden, vooral omdat hun sponsors dat niet leuk vonden, is een andere zaak. Dat ze dan gebruik gemaakt hebben van Al Gores politieke verleden om zijn boodschap verdacht te maken…

Staat u mij toe even mijn visie op de hele opwarming van de aarde hype toe te lichten ? Dit is een eerlijk besluit, genomen na veel te lezen, tientallen opinies te beluisteren en zelf na te denken. Ik denk dat het een scepticus betaamt op die manier zijn mening te vormen. Ik heb veel respect voor iemand als James Randi (op mijn leeftijd blijven er weinig mensen over waarvoor ik bewondering heb, naast Randi met name nog Carl Sagan en Arthur C. Clarke), maar dat hij in het kamp van de “believers” (excusez-moi le mot) postvat beïnvloedt mijn eigen besluitvorming niet.

Dus :
In de jaren tachtig werd de stelling dat de aarde opwarmt door het verbranden van fossiele brandstoffen geponeerd door een wetenschapper met een weinig betrouwbare achtergrond. Maar zijn these klonk logisch en werd ondersteund door een zekere correlatie (opnieuw : correlaties zijn er legio). De politiek nam deze wetenschapper onder de arm en knutselde het IPCC in elkaar. Dit is een politiek orgaan, bestuurd door ambtenaren en zakenmensen, niet door wetenschappers, dat gedurende vele jaren vreselijk veel geld werd toegestopt voor onderzoek. Het is een recept voor een decadente organisatie die als doel heeft zichzelf in stand te houden (zoals bijvoorbeeld ook Greenpeace, waarvan ik nog jaren lid was). Het specialiseert zich in de praktijken waarvan het de “ontkenners” van beschuldigt : cherry picking. Want als het de gewenste resultaten produceert kan het nog meer fondsen losweken en dus verder werken. Job protection noemt men dat, en ik heb er alle begrip voor, ik heb het in mijn eigen omgeving ook al gezien, het is een menselijke reflex. Maar waarom reizen zoveel IPCC-ers de wereld rond om conventies te houden in exclusieve ressorts ? Weer zo’n ongerijmd gedrag.

Ik vrees dat je de verkeerde conclusies trekt. Om te beginnen is er niet alleen een correlatie, maar ook een fysisch mechanisme, een onafhankelijke theorie die het proces verklaart. Er zijn verschillende onafhankelijk bewijslijnen die tot hetzelfde besluit komen.
Op Skeptic Magazine staat een zeer goed artikel dat nog eens alle bewijzen op een rijtje zet. Weeral van een skepticus!
Het IPCC is wel degelijk een organisatie die samengesteld werd op basis van de wetenschappelijke verdiensten van de leden. Ik heb je daarvoor al verwezen naar Brian Dunning die er onlangs een aflevering van Skeptoid aan gewijd heeft.
Het idee van het grote geld is natuurlijk veel meer van toepassing voor klimaatontkenning die gesponsord zou kunnen zijn door de grote oliemaatschappijen, kolenmijnen en de chemische industrie. Ik denk dat de budgetten die het IPCC kan verkrijgen verbleken bij wat deze organisaties ter beschikking kunnen stellen. Zeker als je bedenkt welke belangen er voor hen op het spel staan.
Als je een goed congres wil houden over een wetenschappelijk onderwerp, moet je de beste wetenschappers fysisch samenbrengen. Dat is voor de klimaatwetenschappen niet anders. En ja, dat belast het milieu, maar het is niet voor de hand liggend om het anders te doen en als je het niet doet, gebeurt er niets en dat is nog veel erger.

De media worden ook perfect aangewend. Rampscenario’s doen het altijd goed. Ik herinner me het verhaal rond de Antwerpse speleologe die in een Pyrenese grot haar voet brak en de heisa die daar rond ontstond. Als je het nieuws volgde zou je gedacht hebben dat half West Europa te been was om haar eruit te halen. En wat een geld dat niet gekost heeft. De waarheid : andere amateurspeleologen ontzetten haar vrijwel kosteloos. Maar dat verkoopt niet. Weinig beroepsgroepen zijn zou onbetrouwbaar als journalisten, vrees ik. De opwarming van de aarde is het gouden kalf van alle nieuwsdiensten, en beroemdheden aller landen verenigen zich om zich rond het thema te profileren.

Dat vind ik te flauw om op te reageren. In Amerika vullen de conservatieve media de ether met anticlimate news. Dus…

Op die manier ontstond door de jaren heen een soort van massapsychose. Het is geleidelijk gegaan, onmerkbaar, en daarom lijkt het voor velen weinig aannemelijk. Maar mensen zitten wél zo in elkaar. Er worden geen vragen meer gesteld. Je hoort zo dikwijls dat de aarde opwarmt en dat het allemaal onze schuld is, dat “het wel zal kloppen”. Mensen die zoals ik de wenkbrauwen fronsen en vragen stellen, worden beschimpt, uitgelachen en door verlichte geesten als de wetenschappelijk zeer onderlegde Sir Paul McCartney (ik mag graag naar The Beatles luisteren) vergeleken met Holocaust deniers, flat earthers, creationisten en meer van dat fraais. De meeste van die mensen weten niet waarover ze praten, het zijn meelopers. Het is hip, dus doen ze mee (Zoals wijlen Bram Vermeulen al zong : En houden doen we alleen Waar iedereen van houdt En we doen het alleen Als iedereen het doet). Sceptisch zijn mag dus niet. Dat blijkt zelfs uit het betoog van een scepticus zoals u. En dat doet mij pijn. Vooral om dat het warmisme, als ik het zo mag noemen, vele tekenen vertoont van godsdiensten : ik hoor dogma’s, ik zie mensen die in de ban worden geslagen als “ketters”, er wordt geen tegenstand geduld, feiten worden weggemoffeld en verdraaid, men eist dat mensen de leiding volgen zonder vragen te stellen. En dat is precies het punt waarop ik zeg : hier moeten wél vragen gesteld worden. Ik zie op dit moment geen enkel doorslaggevend bewijs dat er iets aan de hand is waar wij iets aan kunnen doen (en laten we wel wezen, zelfs al zou het westen iets doen, de groeilanden doen elke inspanning vrolijk teniet. Dat “iets doen” beperkt zich overigens tot het rijden met een hybride wagens, die meer CO2 uitstoot dan een conventionele wagen,en dansen op het strand van Oostende). Ik ben ervan overtuigd dat veel wetenschappers gevangen zitten in hun eigen scenario. Ze kunnen niet meer out of the box denken. Ik pleeg al eens een jeugdboek te pennen, en als het verhaal eenmaal in elkaar zit, is het moeilijk om eruit te komen. Ik denk dat het perfect in elkaar zit, zie geen andere wegen meer. Dan leest mijn uitgever het en wijst een heleboel fouten aan. Ik denk dat dit een gelijkaardig iets is.

Ik denk het niet. Naarmate ik meer onderzoek doe naar het probleem, en dat is voor een stuk in een stroomversnelling gekomen door je mail, waarvoor dank, hoe meer ik besef hoe ernstig het probleem is.
Ik vrees dat het heel moeilijk is om het probleem te onderschatten. Het is volgens mij 100 keer groter dan de huidige financiële crisis. Ik denk dat het voortbestaan van de mensheid op het spel staat. En dat haal ik niet uit de media, want als ik die bekijk heb ik meestal de indruk dat het allemaal nog altijd niet op kan.
Wat je ideeën over hoe naar skepticisme gekeken wordt betreft, moet ik je voor een stuk gelijk geven, maar ik trek mij dat niet aan. Ik heb al dikwijls tegen de stroom in gezwommen. Je weet zeer goed dat skeptici niet voor de gemakkelijkste weg kiezen. Dan moet je ook niet klagen dat je tegenwind krijgt. Anderzijds betekent dat natuurlijk niet dat je gelijk hebt met je standpunt over het klimaat, net zoals Wessel Di Wesseli geen gelijk heeft over zijn perpetuum mobile ondanks het feit dat hij dat blijft verdedigen tegen de algemene opinie in en net zoals die kerel geen gelijk heeft die me vorige week twitterde over de genezingskracht van kamelenmelk.

Wat je opmerking over religie betreft: Het NCSE (National Center for Science Education) is een Amerikaanse organisatie dat al jaren biologieleraars ondersteunt die te maken krijgen met creationisme. Onlangs besliste het NCSE om een nieuwe afdeling op te richten om leraars te ondersteunen die te maken hebben met ontkenning van de klimaatopwarming. Het NCSE heeft in die korte tijd een uitgebreide, zeer toegankelijke gegevensbank opgebouwd met informatie over het fenomeen van de klimaatontkenning.

Eugenie Scott, directeur van het NCSE, gaf op TAM9 een zeer interessante uiteenzetting waarin ze de parallellen tussen de argumenten van de creationisten en van de klimaatsceptici tegenover elkaar zette. De gelijkenissen zijn opmerkelijk.


Zoals gezegd kan ik de bal misslaan. In honderd jaar is de aarde enkele tienden van graden opgewarmd. Wellicht is deze opwarming vooral van natuurlijke oorsprong, maar mogelijk zijn er ook menselijke factoren die meespelen. CO2, misschien, maar met name landgebruik, het urban heat island effect en monocultuur in de landbouw spelen zeker een rol. Dus : stel het warmt inderdaad nog enkele graden op in de komende decennia. Waarom gaat iedereen ervan uit dat dit per se dramatische gevolgen heeft ? In het begin van vorig millennium was het warmer dan nu, verbouwde men druiven in Schotland en deed men aan landbouw in Groenland (Ja, ik heb Ondergang ook gelezen). Er was een bevolkingsexplosie omdat de landbouw meer opbracht en er dus een overvloed was aan voedsel. Precies hierdoor consolideerden de steden zich en werd er stilaan een aanzet gegeven voor de ontwikkelingen die tot de verlichting zouden leiden. (Overigens : meer CO2 in de atmosfeer leidt tot betere plantengroei en grotere voedselproductie) Men heeft het over doden die bij een hittegolf vallen en extrapoleert dat, maar men zwijgt over het veel grote aantal koudedoden dat elk jaar opnieuw valt en dat in het geval van een warmer klimaat dus zal verminderen. Mensen hebben veel meer baat bij warmte dan bij kou. Tenslotte zijn doemscenario’s in verband met de derde wereld compleet ongefundeerd, omdat het opnieuw over modellen gaat. De weg uit de miserie voor de derde wereld is democratie en economische ontwikkeling.

Hier zal ik niet op reageren. Het is niet relevant voor de kern van de discussie.

In Canada gezien.

Viola, tot daar mijn kijk op de zaak. U mag er brandhout van maken, zeggen op welke zere plek(ken) in dit betoog een vinger moet worden gelegd, enzoverder. Het punt dat ik vooral wilde maken is dat ik dit besluit op sceptische wijze heb bereikt, en dat het te simpel is het zomaar aan de kant te schuiven.
Nog veel succes met uw podcast !

Vriendelijke groeten,

In de periode dat ik aan deze tekst gewerkt heb vond ik voortdurend nieuwe informatie dat ik verder kon verwerken. Maar zo kan je blijven schrijven. Maar enkele zaken wou ik jullie toch nog melden:
Tijdens mijn reis door Canada waren er drie zaken die me voortdurend intrigeerden:

Prachtig landschap van het Lake McDonald in Montana.
Maar de Dennen aan de overkant zijn dood.

1. Overal in het noorden van Canada zag je dode bomen. Niet zomaar enkele, maar soms hele bossen die dood waren. Toen ik me informeerde, vertelde men mij dat in sommige natuurparken, 80% van de bomen dood waren. De oorzaak ligt bij de pine beetle,  een kleine schorskever dat de inheemse dennenbomen aantast. De reden die men mij daarvoor aangaf waren de milde winters van de 5 voorbije jaren. Toen ik weer thuis was, viel mijn oog toevallig op een artikel in Scientific American waarin to opgang van deze pine beetle rechtstreeks in verband gebracht werd met de opwarming van de aarde. Eén artikel bespreekt hoe de opgang van de pine beetle voorspeld werd door computermodellen.

Dead Horse Point. Pine Beetle ravage aan de overkant

2. Toen we thuis vertrokken stond Colorado in lichterlaaie. En gedurende onze volledige reis van 3 weken, zagen we altijd maar nieuwsberichten over die branden en de enorme omvang ervan en blijkbaar niet onder controle te krijgen waren. Het sprak me natuurlijk nog veel meer aan omdat ik 3 jaar geleden die streek en de grote bossen ervan bezocht had. Maar in de laatste week begonnen er ook berichten te komen over branden in Alberta en andere gebieden in Canada. Deze week zag ik in Technology Review een artikel  waarin deze berichten in verband gebracht met de opwarming van de aarde. In feite was er een direct verband met het vorige fenomeen. Door het massale afsterven van bomen worden bossen rijk aan droog hout dat gemakkelijk in brand vliegt.

3. Toen we onze valiezen maakten, had ik er bij mijn gezinsleden op aangedrongen om een muts en handschoenen mee te nemen, want we zouden enkele tochten over de zee maken en op vrij grote hoogte in de bergen zitten. We hebben die niet nodig gehad. Integendeel. In Yellowstone, dat 2500m boven de zeespiegel zit, was het 30°. Celsius wel te verstaan. Hadden we niet gezegd dat vooral de temperaturen op grotere hoogte stijgen door de opwarming van de aarde? Zoals je wellicht weet, zijn Amerikanen zeer communicatief. Het kwam dus regelmatig voor dat ik met de een of de ander een gesprek had. Iemand uit Washington DC wist me te vertellen dat hij gevlucht was voor de extreme hitte aan de oostkust. Een andere wist me te vertellen dat de temperaturen in de staat Washington in het westen uitzonderlijk waren. Ondertussen heeft Rick Perry in de staat Texas een gebedsdag georganiseerd tegen de droogte.

Maar niet alleen daar. België en Nederland waren dit jaar waarschijnlijk uitzonderingen. Spanje, Italië, India, China hadden dit jaar te kampen met extreme droogtes in bepaalde gebieden. De Balkan leidt momenteel aan watertekort door de droogte.  Noord Korea gaat opnieuw een droog rampjaar tegemoet.  Dit jaar halen we opnieuw temperatuursrecords. Mensen die zich beroepshalve met transport bezig houden wisten me te vertellen dat er bij transport op de Rijn de laatste vijf jaar systematisch laagwatertoeslag betaald moet worden.
De positieve effecten van een klimaatverandering zijn zeer lokaal en beperkt. Ook het beter groeien van planten is overschat.
Eigenaardig genoeg zal de opwarming van de aarde ook problemen oplevering voor de energie voorziening. Het zal zorgen voor minder en voor warmer water in bepaalde gebieden, zodat thermische elektriciteitscentrales minder koelwater ter beschikken zullen hebben met als gevolg, een lagere capaciteit en rendement.
We moeten dringend de problemen aanpakken.

Ik heb nog wat interessante informatie rond het klimaat:

De belangrijkste website waaruit ik het materiaal voor deze aflevering haalde is “Skeptical Science”.  die zeer waardevolle informatie heeft en zowat alle argumenten van de ontkenners beantwoordt. Het is voor klimaatopwarming een beetje zoals “TalkOrigins” voor creationisme. Bovendien zijn verschillende artikels in het Nederlands vertaald.

Scientific American: waarom CO2 een broeikasgas is.

Scientific American over de klimaatontkennersbeweging Galileo in Australië.

Op Kennislink vind je een interessant artikel waarin beweerd wordt dat we in een ijstijd zouden kunnen terechtkomen als we geen CO2 in de lucht zouden blazen.

Are you a genuine skeptic or a climate denier? – The Drum Opinion (Australian Broadcasting Corporation)

De Standaard Online – CO2-uitstoot vulkanen verwaarloosbaar.
Het lemma Broeikaseffect op WikipediA is ook vrij goed.

2. Het citaat

Het citaat van vandaag is van een Tweet van Neil Degrasse Tyson op 31 juli 2012:
Neil deGrasse Tyson ‏@neiltyson
Neil Degrasse Tyson is een astronoom en populariseerder van wetenschap. Hij is vooral in Amerika zeer bekend als presentator van populair wetenschappelijke programma’s en wordt soms wel de zwarte Carl Sagan genoemd.
Onlangs schreef hij een boek over de val van Pluto als planeet. Een beslissing waar hij zelf binnen de astronomische gemeenschap de kat de bel aanbond en zo een hele generatie pluto-fans in het harnas joeg.
In die zin is hij ook een gedroomd rolmodel voor de zwarte gemeenschap in Amerika.
Tyson zei:

Soms vragen ze mij of ik geloof in de klimaatopwarming. Tegenwoordig antwoord ik simpelweg met de vraag: “Geloof jij in zwaartekracht?”

Haja, Vergeet niet om de podcast Kritisch Denken te steunen. Daar bestaan veel manieren voor.
Om te beginnen kan je mij geldelijk steunen. Dat geld gebruik ik uitsluitend om de podcast beter te maken. Ik heb al geïnvesteerd in beter geluidmateriaal en betaal er de bandbreedte mee. Voor de details vind je op de homepage een link.
Maar je kan me ook steunen door een review te schrijven op iTunes of door aan minstens twee mensen de podcast aan te raden.
Je kan me ook volgen op Twitter met de naam @RussellsTheepot. Tenslotte ben ik ondertussen ook begonnen met een facebook pagina, maar dat lukt me nog niet zo goed. Als iemand me raad kan geven hoe het beter kan, stuur me dan via facebook een bericht. De link naar de facebook pagina van deze podcast staat ook op onze website.

59 Reacties

 1. BezorgdeBurger zei:

  Hallo Jozef,

  Laat mij bij deze mijn oprechte waardering uiten voor de informatie die U hier verstrekt met een integriteit en objectiviteit die U sieren. Het lezen van de transcript over kernenergie toont mij dat U met een kritische en open visie kijkt naar de energievoorziening. Ik neem aan dat U bekent bent met het gratis boek van David Mackay ( http://www.withouthotair.com/) ? Mocht U het nog niet gelezen hebben dan vermoed ik dat U het met veel plezier zult lezen.

  Met betrekking tot Uw Climate Gate verhaal valt mij op dat U hier toch echt Uw kritische houding laat varen door een zeer beperkt gebruik van bronnen (SkS). Het moment waarop ik stop met lezen is als er gerefereerd wordt aan consensus science; een ieder die kennis heeft van de wetenschappelijke methode weet – of zou moeten weten – dat op dat moment het domein van de wetenschap is verlaten. Echter, waar de klimaatwetenschap echt uit de bocht is gevlogen is daar waar het de wetenschappelijke eerlijkheid en integriteit betreft en dan vooral door een kleine groep die een hoofdrol in het IPCC spelen.

  Mag ik U verwijzen naar een afschrift van de toespraak CARGO CULT SCIENCE van Richard Feynman uit 1974 – een van de grote natuurkundigen uit de vorige eeuw – die juist deze kwalijke zaken treffend beschrijft.
  (http://www.lhup.edu/~DSIMANEK/cargocul.htm )

  Mocht U verder de klimaat discussie kritisch denkend, wetenschappelijk inhoudelijk en objectief willen blijven volgen en bespreken dan stel ik voor dat U ook diepgaand kennis neemt van de argumenten welke de opponenten van de CO2 hypothese voordragen. Laat mij twee voortreffelijke blogs aan U voorstellen:

  http://wattsupwiththat.com/

  http://judithcurry.com/

  Met vriendelijke groet,

  BezorgdeBurger.

  9 maart 2013
  Antwoord
  • Jozef zei:

   BB,
   Bedankt voor je reactie. Het boek van David Mackay kende ik niet.
   Merk op dat David Mackay wel degelijk overtuigd is van de klimaatsverandering.
   Het verhaal van cargocult ken ik, en ik heb er al naar gealludeerd in andere afleveringen, maar ik begrijp niet wat het met deze aflevering te maken heeft.
   Het is me helemaal niet duidelijk waarom je SkepticalScience bekritiseerd. Je schrijft dat ik die bron te veel citeert, maar nergens vind ik argumenten dat die bron onbetrouwbaar zou zijn. Het punt is dat die bron zeer uitgebreid is en zelf naar heel veel andere bronnen, waarvan heel veel peer-reviewed artikelen verwijst. Mijn punt is dat zij hun werk al heel grondig deden, en ik heb niet de tijd en middelen om dat allemaal opnieuw te doen, maar ik neem wel de tijd om hun teksten kritisch te onderzoeken en te zoeken naar tegenstrijdig materiaal. Telkens ik dat deed, kwam ik op climatedenialists sites waarin argumenten stonden die ondertussen al weerlegd werden. De teksten waren al heel lang en je moet ergens stoppen. Ik was begonnen met deze teksten met het idee dat de wetenschap niet gesettled was en ik ben geëindigd met de overtuiging dat het wel zo is.
   Wetenschappelijke consensus is niet hetzelfde als politieke consensus. Het laatste wordt behaald door een meerderheid van stemmen in het parlement gehaald, terwijl wetenschappelijke consensus groeit op basis van het bewijsmateriaal dat op gebouwd wordt.
   Ik heb even je twee laatste links bezocht. beiden worden ook uitvoerig besproken in Skeptical Science. (ja weer dezelfde bron. Het punt is opnieuw dat die site zeer goed en systematisch opgebouwd is. Maar ik wil je ook andere links geven.)
   Op Rationalwiki wordt de site WattupWithThat niet geapprecieerd: http://rationalwiki.org/wiki/RationalWiki:Webshites#Global-warming_goons
   En Judith Curry wordt er als volgt beschreven: http://rationalwiki.org/wiki/Judith_Curry
   En hier is wat RationalWiki te zeggen heeft over Antony Wattsn de host van WattsUpWithThat. http://rationalwiki.org/wiki/Anthony_Watts

   9 maart 2013
   Antwoord
  • Herman van der Vlist zei:

   Dat de wetenschappelijke methode verlaten is staat buiten kijf. Klimaatverandering en AGW zijn theorieën die waarnemingen proberen te verklaren. Dat is wat wetenschap is. En zoals elke theorie, zal (en moet) de theorie een eindeloze toetsing ondergaan en met de nodige terughoudendheid bejegend worden. We doen dit nog steeds met de theorieën over zwaartekracht, relativiteit en evolutie en dus ook bij AGW. Bij iemand die de wetenschappelijke methode koestert is het ondenkbaar te zeggen dat iets als AGW onomstotelijk bewezen is, de discussie voorbij is en het tijd wordt om verder te gaan. Iemand die dat beweert bedrijft geen wetenschap maar heeft andere motieven, meer gebaseerd op geloof, overtuiging, politiek, enz.

   In het verklaren van waarnemingen en met het daardoor ontstane begrip het doen van juiste voorspellingen wordt een theorie steeds sterker en meer geaccepteerd.

   15 september 2013
   Antwoord
   • Jozef zei:

    Herman,
    Ik kan je alleen maar gelijk geven. Behalve voor je eerste zin: Waar is de wetenschappelijke methode verlaten?
    Maar wie heeft hier ergens beweert dat het onomstotelijk bewezen is?
    Op een bepaald ogenblik is de bewijslast wel zo hoog dat je best handels vanuit de veronderstelling dat de bewering (AGW) waar is, wat de mensheid niet mag weerhouden van verder te onderzoeken. Dat betekent dat klimaatonderzoekers het probleem verder moeten uitvlooien en proberen te falsifiëren, maar ondertussen moeten de niet-onderzoekers (wij bijna allemaal dus) conclusies trekken uit de “best available evidence”. Ondertussen moeten we open blijven voor nieuwe inzichten van de experts.
    Met de huidige bewijzen in handen is het onverantwoord om niets te doen.
    Wanneer je met je wagen recht naar een boom rijdt ga je toch ook niet pas op de rempedaal staan als je 100% zeker bent dat je zal botsen?

    16 september 2013
    Antwoord
    • Jan Jacobs zei:

     Jozef, iedereen die gelovig is heeft altijd dezelfde uitleg. Jij, de atheist kan niet bewijzen dat god niet bestaat. Ik zeg dan altijd tegen deze gelovige, geef mij uw bewijs dat die andere goden niet bestaan, waar andere gelovigen in geloven. Die formule zal ik dan gebruiken om het niet bestaan van uw god te bewijzen.

     Dat is wat hier ook aan de hand is. Het is geloof en absoluut geen bewijs. Verre van zelfs. Het is ideologie en politiek, geen wetenschap. Het is groen aan de buitenzijde maar de ideologie binnenin is donkerrood.

     De middelen die ingezet worden om een niet bestaande vijand ( co2) te bestrijden zijn enorme en onverantwoorde uitgaven.

     Al wie whattsupwhitthat en populartechnology helemaal doorneemt weet dit.

     We rijden niet naar de boom maar naar de afgrond juist omdat we onverantwoorde uitgaven doen om niet bestaande problemen op te lossen.

     De ideologie is dat het ter bescherming van de aarde is, ( moeder gaia); maar die was vijf miljard heel goed voor er mensen waren en die zal lang nadat de mensheid is verdwenen ook lekker blijven verder draaien.

     Wij mensen zouden door onze levensstijl de oorzaak van veel ellende zijn voor de aarde. Maar dat is niet zo. De mensheid kan verdwijnen, door onze eigen fout of door een natuurlijke selectie of voorval. Maar de aarde trekt zich dat absoluut niet aan en heeft daar geen last van. Het is zoals elke goede religie, zonden afkopen om in ecohemel te geraken.

     Het is erg arrogant te denken dat wij aan de natuur en het klimaat iets kunnen veranderen ten goede of ten kwade.

     Kijk ook eens naar ” the cloud mistery’ van Svensmark. Dat is wat Einstein was voor relativiteit maar dan voor wolken wetenschap. Ook de opvolger van Einstein in Princeton , Freeman Dyson is overtuigd dat die klimaatheisa totale onzin is.

     17 september 2013
     Antwoord
     • Rik Delaet zei:

      Ik heb naar de video “Cloud mystery” gekeken. Interessant en de theorie klinkt ook aannemelijk. Maar ‘aannemelijk klinken’ is niet genoeg. Ik vind het eigenaardig dat de comments afgesloten zijn. Was er misschien iemand die te doorslaggevende kritiek gaf? Commentaar onmogelijk maken ken ik vooral van godsdienstige en ‘alternatieve geneeskunde’-video’s.
      Onafhankelijk van het feit of AGW nu bewezen is of niet lijkt het me toch beter om te opteren voor de minst vervuilende en minst ‘uitputtelijke’ vormen van energie. Carbo-energie gaat misschien problemen op wereldschaal veroorzaken en is qua voorraad over zijn hoogtepunt heen, kernfissie-energie hebben we nog genoeg maar kan voor plaatselijke problemen zorgen (Tsjernobyl, Fukushima…), kernfusie laat op zich wachten, zonne-energie is voor miljarden jaren onuitputtelijk, maar nog duur om te oogsten. Toch lijkt me kernfissie en zonne-energie voorlopig de beste oplossing om na te streven. Er schijnen trouwens vormen van kernfissie op basis van thorium te bestaan die veel van de gevaarlijke eigenschappen van uranium missen.
      Zie bv. http://www.ted.com/talks/taylor_wilson_my_radical_plan_for_small_nuclear_fission_reactors.html

      17 september 2013
      Antwoord
     • Jozef zei:

      Jan,
      Je reactie is zowat compleet irrelevant voor mijn vraag.
      Wat betreft Freeman Dyson: Hij is wel overtuigd dat de klimaatverandering een feit is. Als je iemand citeert, ga dan niet alleen de kersen plukken die in je kraam passen. https://en.wikipedia.org/wiki/Freeman_Dyson#Global_warming
      De positionering van de twijfel die hij articuleert hoort in de beoefening van de wetenschappelijke activiteit waarbij hij zegt bereid te zijn het noodzakelijke tegenwerk te bieden. Hij heeft vooral kritiek op de nauwkeurigheid van de modellen (wat niet betekent dat hij gelijk heeft).
      In feite klink jij hier net zoals de creationisten die de discussies tussen Richard Dawkins en Stephen Jay Gould over “punctuated equilibrium” gebruiken om de evolutietheorie in diskrediet te brengen. Er zijn er zelfs die daaruit concluderen dat Gould de evolutietheorie in twijfel trok.

      18 september 2013
      Antwoord
     • Herman van der Vlist zei:

      Het over en weer refereren naar wat anderen gezegd of geschreven hebben is een brevet van onvermogen. Vergeef me deze platte opmerking, maar als ik iemand aan zijn kont zie krabbelen kan ik op internet nog een vereniging vinden over anusjeuk. Te veel goede discussies verzanden in persoonlijke aanvallen en in “maar hij zegt dit” en “jaha, maar hij zei…”. Dit is jammer en degradeert iemand tot echoput. Geef je persoonlijke mening weer. Dat die gevormd is door het lezen van de mening van anderen weet ik ook wel, maar het is wel jouw mening en niet die van iemand anders.

      22 september 2013
      Antwoord
 2. Jacobs zei:

  Geachte,

  U zou toch eens Jo Nova (the skeptics handbook), James Delingpole, prachtboek (green Melons), Ivar Giaever speech in Lindau in 2012, Richard Lindzen en tal van andere wetenschappers en sceptici mogen raadplegen. Zo heeft (Russian scientist Dr Habibullo Abdussamatov, of the St Petersburg Pulkovo … 24 Responses to Leading scientist predicts another Ice Age). Dus nieuwe ice age. Ook Nathan Myhrvold en zijn bedrijf zijn ook bewust van de niet zo eenvoudige verklaring die er door IPCC wordt gegeven.

  Niemand zegt dat het klimaat niet aan het veranderen is, maar er zijn wel heel veel wetenschappers die de AGW niet onderschrijven. Laat staan dat wij het kunnen oplossen.

  Om toch maar een cijfer te geven. De sceptici zijn de Davids en niet de Goliaths. De believers hebben 3500 maal meer geld dan de onafhankelijke wetenschappers. Zie Jo Nova. Niet de sceptici hebben de fondsen hier ter beschikking. Integendeel.

  Het zijn believers in klimaatopwarming, dus het woord impliceert dat het geen bewijs is, anders noemde men het zo wel.

  Men kan toch niet ontkennen dat windenergie en zonnepanelen, industrieën zijn die niet zouden bestaan als er geen subsidies zouden zijn. Het is en zal nooit rendabel zijn.

  Wanneer is een doemdenk scenario al uitgekomen? Wat is er dus slechter dan pakweg 50 jaar of 100 jaar geleden. Niets.

  24 juni 2013
  Antwoord
  • Timelezz zei:

   Beste Jacobs, Jo Nova (haar echte naam is Joanne Codling) is een schrijfster van de anti-wetenschappelijke kijk op klimaat een dito blog. Ze heeft geen academische achtergrond in klimaatwetenschap. Haar graad is een bachelor in moleculaire biologie. Haar onderzoeksprogramma werd gesponsord door Shell. Haar boek wat u aanraadt is al ontkracht door Skepticalscience.com, zie http://www.skepticalscience.com/docs/ScientificGuideSkepticsA5.pdf en nog uitdrukkelijker op http://www.desmogblog.com/.

   Om te zeggen dat Jo Nova, gesponsord door Shell en werkend aan een universiteit geen geld voor onderzoek bij elkaar kan brengen, is erg vreemd.

   Wat betreft het onderzoekskapitaal zegt u “De believers hebben 3500 maal meer geld dan de onafhankelijke wetenschappers.”

   De vooringenomenheid van ‘believers’ en ‘onafhankelijke wetenschappers’ daargelaten, is het naar mijn weten onmogelijk om tot hele duidelijke cijfers te komen van onderzoeksgelden in de wereld. Ik ben dus skeptisch dat u ineens een percentage uit de mouw schudt.
   Maar let wel, 97% van de klimaatwetenschappers is wat u noemt een ‘believer’. Bij een eerlijke evenredige verdeling van het totale onderzoeksgeld onder onderzoekers, mag je dus verwachten dat 97% daarvan bij deze onderzoekers terecht komt.

   U mag twijfelen of er politiek bedreven wordt die ‘believers’ grote geldstromen toekennen. Dat zou dus een enorme samenzwering voorstellen waarin universiteiten en nationale overheden (één van de grootste investeerders) in betrokken zijn. Echter, nog nooit is aangetoond dat er op grote schaal zoiets in de wetenschappelijke sector voorkomt.

   25 juni 2013
   Antwoord
    • Timelezz zei:

     Volgens 97% van de klimaatwetenschappers is klimaatopwarming door de mens een feit. Uw conclusie dat “er dus geen consensus is en die zal er ook nooit zijn”, is licht gezegd bevreemdend. Ik denk dat u de termen unanimiteit en consensus met elkaar verward.

     8 juli 2013
     Antwoord
     • Jan Jacobs zei:

      men gebruikt de term consensus om de klimaat hoax te verkopen. Maar wetenschappelijk stelt dat niets voor. Het is het zoveelste nulargument om de zaak te verkopen alsof het evangelie en religie is. 100% van de wetenschappers dachten dat Newton gelijk had en Einstein bewees 100% van hun ongelijk.

      Darwin bewees aan 100% van de toenmalige wetenschappers dat de mens niet een uit de hemel gevallen engel, maar een uit de boom gevallen aap is. Maar er zijn vandaag de dag nog 1,5 miljard moslims die dat ontkennen. Zijn die dan juist en Darwin niet?

      Zo gaat dat, en niet anders.

      9 juli 2013
      Antwoord
     • Jan Jacobs zei:

      Waar is die rondvraag van die 97%? hebt u die? Kan u die laten zien? Stelt het wel iets voor. Het lijkt veel. Maar een bonobo is 99% een mens in zijn dna. Ik wil hem niet als doctor.

      In the Uk, heeft en na de bomaanslagen in London, een formule uitgewerkt om terroristen op te sporen. Dat werkte eerst voor 99% juist. Mar het waren nog steeds 500.000 verdachten op 50 miljoen rekeningen. 99,9% zijn nog 50.000 verdachten. U ziet, met cijfers kunnen we alle kanten op. Wat stelt dat voor? niets dus 97%, als het al juist zou zijn.

      9 juli 2013
      Antwoord
   • Jan Jacobs zei:

    Beste Timelezz; Hier is een link met een reactie van Monckton op de de website skepticalsciensce en zijn blogger en religieus gelovige John Cook.

    Het is hel wat leeswerk, maar de feiten, de kennis, de cijfers en de argumenten die Monckton schrijft zijn overweldigend en vernietigend voor Cook. SKS is niet echt sceptisch maar eerder religieus van aard zou ik zeggen.

    http://wattsupwiththat.com/2012/02/03/monckton-responds-to-skeptical-science/

    Om u verder te plezieren ook een link naar een andere wetenschapper die het even fluks verklaart. Professor Plimer.

    http://www.youtube.com/watch?v=4rLRObEhC4I

    30 juni 2013
    Antwoord
    • Timelezz zei:

     Ik weet niet of John Cook religieus is. Maar ik begrijp minder waarom religie hier een rol speelt. Vanuit theologisch standpunt zou een gelovige eerder geneigd zijn te zeggen dat God wel zorg draagt voor de aarde, en dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Bij John Cook zien we dus juist het tegenovergesteld. Als dit voor u reden is om John Cook weg te zetten, vind ik het bijzonder dat u nog aandraaft met Lord Christopher Monckton, een katholiek.

     U hoeft niet overtuigd te zijn. Ik voel ook geen behoefte om eenlingen te overtuigen. Het staat u vrij om te verkiezen meer geloof te hebben in de woorden van een persoon waarvan zijn ideeën resoneren met uw huidige overtuigingen.

     Voor meelezers is het denk ik wel handig om te weten dat Monckton een nogal schimmige reputatie heeft, waar u ongetwijfeld al bekend mee bent. Hij is niet officieel opgeleid als wetenschapper; hij is voornamelijk consultant. John Cook, van Skeptical Science, is ook geen klimaatwetenschapper, maar is wel opgeleid als wetenschapper, lichtfysicus. Een ander verschil is dat John Cook informatie geeft dat direct uit peer-reviewed studies komt (dus geen eigen mening). Terwijl dat niet gezegd kan worden van Monckton.

     Mocht u geinteresseerd zijn in meer kritiek op de persoon Christopher Monckton en zijn ideeën, kunt u een kijkje nemen op: http://rationalwiki.org/wiki/Christopher_Monckton
     http://www.skepticalscience.com/Monckton_Myths_arg.htm

     8 juli 2013
     Antwoord
  • Jozef zei:

   Goede reactie van Timelezz. Ik wil daar alleen nog dit aan toevoegen: Wat betreft subsidies aan wind en zonneenergie, valt dat gewoon te bezien hoe je de berekening maakt. Als je rekening houdt met de ecologische afbraak door kolenmijnen, en de enorme afvalbergen van het as van kolencentrales, waar allemaal niet of veel te weinig voor betaald wordt, dan denk ik dat kolenenergie veel zwaarder gesubsidieerd wordt dan zonneenergie.

   26 juni 2013
   Antwoord
   • Jan Jacobs zei:

    Beste Jozef: Vervuiling en pollutie is niet hetzelfde als Co2. Wij ademen co2 uit. Ik ga mijn adem niet inhouden. U wel? Niet verwarren hier.

    Feit is dat het onnoemelijk veel geld kost en dat het geen nut heeft. Dat is gewoon niet slim. Kolen is ook niet de beste oplossing. Kernenergie is de oplossing. Zelfs een groene beweging in de VS heeft het al moeten toegeven.

    Hier is de link naar Ivar Giaever in Lindau. Ik vind het toch sterk. Bovendien is er nog een sterk stukje geschreven dat ondertekent is door een 16 tal topwetenschappers wanneer ze ontslag namen uit the physical society. Hal Lewis, ook al een voormalig Nobelprijswinnaar had hun dat al voorgedaan.

    Dat is toch ook kritisch denken; dacht ik zo.

    http://www.mediatheque.lindau-nobel.org/#/Video?id=1410

    27 juni 2013
    Antwoord
    • Jozef zei:

     Jan,
     Ik weet ook wel dat wij Co2 uitademen en dat er CO2 nodig is in de lucht omdat we anders zouden bevriezen. Ik hoop dat je ook op de hoogte bent van de mechanismen van het broeikaseffect van CO2 en andere gassen (zoals bvb. methaan).
     Ik zie niet in dat je uit mijn reactie afleidt dat ik denk dat CO2 vergif is. Maar in kolen zit veel meer dan koolstof om het milieu kapot te maken. Wat dacht je bvb van de hoeveelheid radioactief stof dat door kolencentrales uitgestoten wordt en veel hoger is dan de totale hoeveelheid radioactief afval van een kerncentrale (per geproduceerde kWh).
     Misschien moet je eerst de teksten lezen waarop je reageert vooraleer je reageert. Ik heb deze zaken vrij in detail uitgelegd in deze, de voorgaande aflevering en de eerste aflevering uitgelegd.

     Voor je referenties zal ik later wat meer tijd nemen en de grondig bekijken. Maar check toch misschien eens op Skeptical Science of ze niet al weerlegt zijn.

     27 juni 2013
     Antwoord
     • Jan Jacobs zei:

      Beste Jozef. Ik zeg letterlijk dat ‘kolen niet de goede oplossing is’ toch.

      Mijn reactie is omdat het over het klimaat gaat en niet over vervuiling of verspilling. Co2 is geen vervuiling en geen verspilling. Dat is kolen wel. Maar het is niet zo dat ik die co2 uitstoot viseer. Het is inderdaad dat Kolen en de ontginning ervan al voor ontelbare doden en verontreiniging en verspilling zorgde. Vandaar Kernenergie voor mij.

      Ik ken skeptical science zeer goed. Maar er zijn zoveel websites die het oneens zijn met deze website. http://wattsupwiththat.com bv.

      De sceptici zeggen gewoon dat de er debat moet zijn en dat er niet veel klopt van de beweringen van de believers.

      Gezien het uitblijven van enig spoor opwarming de laatste 16 jaar, zijn ze juist. Co2 nam wel toe bv. Dan klopt er toch iets niet, toch?

      De believers gedragen zich als echte opperfascisten. De meest radicalen roepen op om de sceptici op te sluiten en te veroordelen als negationisten. Dat is dus blinde religie en heeft niets met wetenschap meer te maken. De 10/10 filmpjes eens bekijken. Schandalig, ronduit walgelijk.

      Eigenlijk heeft Gore door zoveel platte leugens te vertellen al bewezen dat er iets niet in de haak is. Immers Bertrand Russel indachtig 2. Denk niet dat het de moeite waard is om bewijsmateriaal te verhullen, daar het bewijs zeker aan het licht zal komen.! Gore loog, dat staat vast en daar gaat geen website als skeptical science iets aan veranderen.

      Stel u voor; dat Obama en andere wereld leiders nu plots zouden zeggen dat het onzin was. Die investeerders zullen nogal blazen.

      Stellen dat er geen grote financiéle belangen op het spel staan, zoals Timelezz beweert, is dus de de waarheid geweld aandoen. Er zijn duizenden lobbyisten om die klimaat hoax te verkopen aan het werk. Er staan miljarden op het spel; Het is toch algemeen geweten dat het inmiddels ter ziel gegane Enron de uitvinders van de emissiehandel zijn.

      Cui bono, wel veel mensen en organisaties, ook wetenschappers die ook maar mensen zijn. Greenpeace bv heeft een omzet van 200 miljoen per jaar. Dat is een belangenorganisatie. Hun eigenbelang uiteraard.

      Het zal niet de eerste maal in de geschiedenis van de mensheid zijn dat de overheden hun onderdanen voor de gek houden. Soms bewust en soms onbewust.

      Ik blijf dus eerder sceptisch:-))

      Kijk maar eens naar Giaever en the boy that cried warming. Echt niet slecht.

      27 juni 2013
      Antwoord
 3. Jan Jacobs zei:

  Geachte,

  Er zijn heel wat websites en reportages die haar werk ondersteunen en goedkeuren. Maar het is iets te gemakkelijk om weer eens op de man( vrouw) te spelen. Bovendien zal u zien dat er op haar website heel wat verwijzingen zijn naar grote multinationals ( ook Shell), die zich heel rijk maken op deze onzin. Ze zou dus haar sponsors aanvallen.

  Ze zegt nergens dat het een samenzwering is, dat is wat u er van maakt. U verdraait de feiten toch. Maar het is een feit dat wanneer er een zwakte in de wetgeving is en er enorme sommen aan subsidies worden uitgegeven, dat grote bedrijven en banken graag deze sommen in hun kluis leggen. Ze buiten de zwakte in het systeem uit.

  Ik geef een voorbeeld. Electrabel koopt een oude kolencentrale en vormt die om tot Bio gas centrale. Kostprijs 125 miljoen. Electrabel stookt daar pellets in die via Canada naar hier komen, per boot. Electrabel krijgt dus 125 miljoen groene stroom certificaten per jaar en haalt een rendement van 1000% op 10 jaar. Zo zijn er in de wereld nog duizenden voorbeelden te geven van verkwisting en snelrijk gevallen. Allemaal omdat er een strijd tegen co2 aan de gang is. Het is onzinnig.

  Ilan samson berekende de uitstoot van de 800 miljoen wagens op schaal. Neem een ruimte van 6 op 6 meter en 3 meter hoog, steek een lucifer aan in die ruimte en je hebt op schaal het verbruik van drie jaar Co2 door wagens in onze atmosfeer; Daar praten we dus over. Dat is niets. De maatregelen echter die men neemt zijn zo duur dat het onverantwoord is. Bjorn Lomborg legt dat haarfijn uit. Ivar Giaever als Nobelprijs laureaat in Lindau heeft dat haarfijn uitgelegd.

  Ik zal u een paar links geven en dan kan u ook wat lezen en kijken. Zelf was ik vroeger ook overtuigd van wat Al Gore liet zien en horen. Maar met open geest ben ik op onderzoek gegaan en heb toch kunnen vaststellen dat Al Gore veelal onzin en vooral spectaculaire leugens vertelde in zijn reportage. De man heeft nog nooit tegen zware sceptici willen debatteren. Het is een propagandist.

  Rachel Carson, over DDT, Het regenwoud dat in 1985 in het nieuws kwam en ging verdwenen zijn binnen 25 jaar, de club van Rome in 74, de nieuwe ijstijden in de jaren 70 al aangekondigd etc etc. Nog nooit is een doem scenario uitgekomen. Nog nooit. De New York times moest zelfs toegeven dat ze op de ‘bandwagon’ van een verdwijnende regenwoud was gesprongen. Maar blijkbaar wonen mensen niet graag in de jungle.

  Waar het op neer komt is dat er een enorme aantal wetenschappers zijn die de AGW niet onderschrijven, ook veel klimaatwetenschappers, zoals ( Richard Lindzen), bijvoorbeeld. Kijk naar ‘The boy cried warming’ een privaat eindwerk dat slechts 40.000$ kostte. Maar met een schare klimatologen en wetenschappers die de AGW weerleggen. Zeer goed en met argumenten vooral wetenschappers en klimatologen.

  Wat wel een feit is dat de ‘believers’ echt heel uitgesproken en radicaal zijn. Er zijn er die al vragen dat de sceptici zouden worden opgesloten. DE 10/10 filmpjes zijn ook een prachtig voorbeeld van dat extremisme en ook Paul Magnette die verklaarde dat ontkenners eigenlijk allemaal charlatans zijn. Het is dus religie geworden.

  Dat is de manier waarop er debat is. Het is religie geworden. Dat is fout. Op de site staat Bertrand Russel (1. Wees nooit helemaal zeker van wat dan ook.) , lijkt me aangewezen hier. 3. Probeer denken nooit te ontmoedigen want het zal je zeker lukken.!

  Die 97% waar u het over heeft was een rondvraag bij 77 klimatologen. Daar is die 97% van gekomen. Er zijn letterlijk duizenden en duizenden wetenschappers die de AGW niet onderschrijven. Maar we horen er niets van, de media zwijgt en knikt. Onlangs nog 55 ex Nasa wetenschappers. Zeggen dat er consensus is, is gewoon niet juist.

  Bovendien moet er geen consensus zijn. Hitler wilde Einstein ontkrachten en zette honderd topwetenschappers aan het werk om Einstein te ontkrachten. Einstein lachte daarmee. Hij zegde gewoon, er is er maar ééntje nodig die het juist heeft, geen honderd.

  Darwin heeft ook moeten vechten tegen gevestigde wetenschappers die schermden met wetenschappelijke consensus in hun tijd. Die man moest verklaren waarom de mens niet een uit de hemel gevallen engel was, maar een uit een boom getuimelde aap. Volgers van de Islam ontkennen nog steeds Darwin en de evolutie. Het is dus hardnekkig soms.

  Kijk naar Giaever en zijn speech in Lindau. Hieronder.

  Jill Peeters BV onz. – http://www.ockhams-scheermes.be

  Eye openers – http://www.ockhams-scheermes.be

  Peer-Reviewed Survey Finds Majority Of Scientists Skeptical Of Global Warming Crisis – Forbes

  The 10 Most-Respected Global Warming Skeptics – Business Insider

  Professor Hal Lewis is not an irrelevant, senile, old fool – Telegraph Blogs

  Banned Commericials from Sick 10-10 Global Warming Lunatics – YouTube

  Global Warming: Consensus in Freefall | Marc Morano – YouTube

  The Global Warming Petition Project | Dr. Arthur B. Robinson – YouTube

  Debunking Global Warming on Campus – YouTube

  Burt Rutan on Climate Change – WUWT-TV November 14th 2012 – YouTube

  Hopelijk hebt u er wat aan.

  Vriendelijke groeten
  Jan Jacobs

  26 juni 2013
  Antwoord
  • Timelezz zei:

   Spijtig dat u tot tweemaal toe iets toedicht wat ik niet gezegd hebt (in reactie op Jozef, en hierboven staand). Nergens schreef ik iets over ‘samenzwering’ en nergens schreef ik dat er “geen grote financiële belangen” gemoeid zijn. Het zullen vast de emoties zijn geweest, waardoor u iets denkt te lezen. U reageert vooral hierop, waardoor ik na de eerste alinea van de bovenstaande tekst maar ben afgehaakt. Het wordt een beetje onzinnig als u reageert op dingen die niet gezegd zijn.

   Ik las nog wel dat terug kwam op Jo Nova. Dus laat daar, eerlijk is eerlijk, nog zijn waar ik nog even op reageer.

   Zoals u zelf aangeeft heeft de website van Jo Nova veel verwijzingen naar bedrijven zoals Shell. U lijkt er van overtuigt te zijn dat Shell veel verdient bij een snelle transitie naar een duurzame economie en juist voorstander zal zijn. Heel weinig mensen denken dit. De meeste multinationals stellen zich liever conservatief op. Immers bij een verandering in de markt, zou een nieuwe strijd losbarsten om de marktpositie, terwijl ze die al stevig bezit. Je zou dus eerder denken dat een multinational met een goede marktpositie tegen verandering zou zijn. Vooral omdat olie een product is dat Shell levert, is het ook niet logisch te denken dat Shell uitkijkt naar kannibalisme (herovering van het eigen marktaandeel). Als u dat met mij eens bent, zal u ook kunnen inzien dat de link met Shell eerder een bedenkelijke is — al zegt dat in principe niets over de neutraliteit van Jo Nova.

   Wel belangrijk is dat Jo Nova totaal niet opgeleid is als klimaatwetenschapper. Dit is relevant als ze iets beweerd dat tegenstrijdig is met experts op dit gebied. Bijvoorbeeld: Als u niets zou weten van verf om uw huis te verven, zou u dan advies willen van iemand die daarin opgeleid is, of neemt u liever het advies aan van iemand die daar niet voor gestudeerd heeft? Ik neem aan dat u toch gaat voor de persoon die daar wel in gestudeerd heeft. Het gekke doet zich voor dat u liever Jo Nova gelooft, die niet in klimaatwetenschappen geschoold is, terwijl u 97% van de klimaatwetenschappers (dat zijn er zo’n 30.000) links laat liggen. Laat dat getal eens goed tot u doordringen.

   Ik ben even op uw, Jan Jacobs uit Middelkerke, eigen website gaan kijken wat u graag als uw bron naar verwijst, http://www.ockhams-scheermes.be/ en heb in het bijzonder uw artikel ‘BV onzin mag echt gaan stoppen’ gelezen. Daaruit maak ik op dat u sceptisch bent in de zin dat u totaal sluitend bewijs wilt zien, alvorens u zal geloven dat klimaatopwarming echt is, en door mensen gebeurt. Dat is een zeer strakke sceptische houding, waarvan ik mij afvraag of u in het dagelijks leven ook zo door het leven gaat. Immers, u weet niet met honderd procent zekerheid dat morgen de zon op komt, toch gaat u er — neem ik aan — wel vanuit. Iets geloven, betekent niet dat je er gnostisch (100% zeker) van bent.

   Ook lijkt het er op dat u het ongemakkelijk vind om de 97% klimaatwetenschappers te geloven, omdat 3% niet geheel overtuigd is. De lijn van kritiek die u volgt, komt zelfs van niet-klimaatwetenschappers. Ik vraag mij af of u die houding ook heeft bij de geneeskunde, waarbij alternatieve genezers kritiek uiten op de reguliere geneeskunde. Maakt dat reguliere geneeskunde minder waar? Toch blijkt dat, als het om klimaatopwarming gaat, een marginale groep, ook al zijn het geen klimaatwetenschappers, veel vat op u heeft.

   Dit alles doet mij denken dat uw ‘skeptische’ houding voort komt uit lichtgelovigheid voor de kritiek op klimaatopwarming. TheMessianicManic verwoord dit uitstekend in https://www.youtube.com/watch?v=NK0f6XpqOvA. Ik kan u aanraden om na te gaan of u echt wel nét zo kritisch bent op de klimaatontkenners, als op de 97%.

   8 juli 2013
   Antwoord
   • Jan Jacobs zei:

    U mag twijfelen of er politiek bedreven wordt die ‘believers’ grote geldstromen toekennen. Dat zou dus een enorme samenzwering voorstellen waarin universiteiten en nationale overheden (één van de grootste investeerders) in betrokken zijn. Echter, nog nooit is aangetoond dat er op grote schaal zoiets in de wetenschappelijke sector voorkomt.

    Dat is uw tekst toch. Ik spreek niet over een samenzwering. u legde mij dingen in de mond die ik niet schreef.

    9 juli 2013
    Antwoord
 4. Jan Jacobs zei:

  “Evil men don’t get up in the morning saying ‘I’m going to do evil.’ They say: ‘I’m going to make the world a better place’.” [Christopher Booker]

  Daar houdt u dus zelf een warm pleidooi om scpetisch te zijn. Proficiat. Geneeskunde is nog steeds in volle evolutie net zoals klimaatwetenschap (of weten we daar alles al over?). Niemand gaat daar zeggen ik weet alles en zo gaat de toekomst er uit zien. De alternatieve geneeskunde zijn juist de klimaatbelievers, de sceptici zijn de echte wetenschappers die zeggen, we weten niet alles en we hebben verder onderzoek nodig. Dat noemen we ‘ vooruitgang’. U kan ook het uitstekende boek va Luc Bonneux eens lezen (ze leefden nog lang en gezond en freakonomics van D Levit), u zal merken dat in de geneeskunde ook de beer voor veel geld danst. Alternatief of niet.

  Het zijn juist de believers die altijd de mond vol hebben over ‘alternatieve energie en groene jobs, groene energie. Dat is zoals alle zweefteven gelul, het kost geld en brengt niets op. Windmolens draaiden al van toen Don Quichotte er tegen vocht; Dat is niet echt nieuw dus, maar een ferme stap achteruit. Atenatief, my ash.

  Lindzen is een klimaatwetenschapper die ik zo voor de vuist weg kan opnoemen als sceptisch. Niet de minste. In de documentaire (a boy cried warming’ komen er wel wat meer aan het woord.

  Een believer gaat naar de zee en schept met een emmer water, hij heeft geen vis en zegt, er zit geen vis in de zee. De scepticus zegt, maar we moeten de rest van de zee nog onderzoeken. De emmer is de kennis van het klimaat tot op heden, de zee is de nog niet ontgonnen kennis. U bent blij met de emmer, ik wil verder onderzoek.

  Er zijn gewoon weinig zekerheden in het leven. Als we de zogenoemde eerste wet van Mulisch. ‘Dat tot nu toe iedereen is dood gegaan, wil nog niet zeggen dat ook ik dood ga.’ er bij nemen.

  En zo is het. Dat er tot nu toe altijd ergens op de wereld oorlog is gevoerd, wil niet zeggen dat ook in de toekomst de wereldvrede nooit of te nimmer op aarde zal neerdalen.

  Dat er zich tot nu toe om de tijd al dan niet wereldwijd een epidemie heeft voorgedaan, betekent niet dat die zich ook in de toekomst een keer zal gaan voordoen. Dit wil allesbehalve zeggen dat ik denk dat Harry Mulisch inderdaad het eeuwige leven heeft (hij is al overleden trouwens), maar een wetenschappelijk bewijs voor zijn aanstaande overlijden is er niet; hooguit een aan zekerheid grenzend vermoeden.

  9 juli 2013
  Antwoord
  • Timelezz zei:

   Ik merk niet dat er iets blijft hangen van wat ik u meegeef. Binnen 15 minuten weet u alles wat ingebracht is, te besmeuren met een flinke dosis cynisme. De idee dat u informatie op een serieuze wijze op waarde wenst te beoordelen komt minder tot uitdrukking dan dat u andermans retoriek propageert. Laten we hier dan ook maar stoppen.

   9 juli 2013
   Antwoord
 5. Jan Jacobs zei:

  In February 2007, the IPCC released a summary of the forthcoming Fourth Assessment Report. According to this summary, the Fourth Assessment Report finds that human actions are “very likely” the cause of global warming, meaning a 90% or greater probability. Global warming in this case is indicated by an increase of 0.75 degrees in average global temperatures over the last 100 years.[14]

  Very likely, staat er dus. Niet we zijn heel heel zeker. Dat is dus niet genoeg. Zo eenvoudig is dat.

  Meteorologen vinden van niet. Maar die zijn dan ook niet betaalt door overheden, en niet afhankelijk van subsidies om hun werk te doen. Dat scheelt natuurlijk.

  http://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2012/03/14/shock-poll-meteorologists-are-global-warming-skeptics/

  Even laten zien hie ver de eco fascisten soms gaan om hun grote groene gelijk te halen. Connoley herschreef meer dan 5000 artikels op wikipedia om zijn groene agenda door te drukken. Hij is geen klimaatwetenschapper maar een echte goede gelovige. Zoals John Cook en co.

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100059077/professor-hal-lewis-is-not-an-irrelevant-senile-old-fool/

  Maar al die zaken die u aanbrengt heb ik al lang gelezen. Ook die 97%, ik jende u daar maar mee. Het is toch totaal onbelangrijk. Stelt niets voor. Dat bewees ik u al, met feiten en cijfers en argumenten.

  Maar ik ben zeker dat u de mijne nog nooit las en de boy cried warming, of Bjorn Lomborg ook niet zag, net zo min als Giaever.

  Hier is de 97% helemaal in haar blootje gezet. Maar dat had ik al eens geschreven, maar u las het niet, wellicht.

  Hier wordt John Cook en zijn 97% nog eens de broek vakkundig afgedaan.
  http://www.sott.net/article/262688-Cooking-climate-consensus-data-97-of-scientists-affirm-AGW-debunked

  http://wattsupwiththat.com/2012/07/18/what-else-did-the-97-of-scientists-say/

  Wat pas lichtgelovig is, dat wanneer je anderen gaat zeggen dat ze lichtgelovig zijn en dan geen argumenten meer vinden. U kan niet overtuigen omdat het nog niet vastligt, het is ‘geloof’ en geen ‘bewijs’, anders noemde het toch ‘ bewijs’ . Toch? U bent hier de gelovige, ik ben de scepticus. Zet de wereld niet op zijn kop.

  Ik ben 50 jaar en heb als ik 13 jaar was ook met een sticker van ‘kernenergie nee bedankt’ rondgelopen. Ik ben dan volwassen geworden en heb verstand gekregen, en ingezien dat daar belangenverenigingen achter schuilgaan, die graag het einde van de wereld aankondigen en daar zelf dan beter van worden; Zoals religie dus.

  James Lovelock, was zo een Gaia lover en voorvechter. Is ook van mening verandert. Dan heeft die afgedaan natuurlijk. Recent de groene jongens in de VS ook; geef ons meer kernenergie.

  U verkondigt het geloof en ik verkondig de ketterij. Dat moet kunnen.

  9 juli 2013
  Antwoord
  • Timelezz zei:

   Niemand kan ooit 100% zeker zijn. Dat wordt ook nergens beweerd. Als u daar tegen ageert, is dat een beetje zonde van uw tijd. Wat wel duidelijk is, is dat volgens 97% van de klimaatwetenschappers het zeer waarschijnlijk is dat dat mens de opwarming veroorzaakt. Voor hen is dit de meest waarschijnlijke verklaring.

   Dus, voor iedere klimaatwetenschapper die hier niet van overtuigd is, staan er 32 die daar wel van overtuigd zijn. Ook al komt u met een ‘indrukwekkend’ getal van 1,000 klimaatwetenschappers, een 32 keer grotere groep die wel overtuigd is.

   U stelt dat wie niet wordt “betaalt door overheden, en niet afhankelijk van subsidies [is] om hun werk te doen” tot andere conclusies komt dan de 97%. Dit impliceert dat overheden invloed uitoefenen op de onderzoeksresultaten. Om dit te geloven, moet je geloven dat 97% van de klimaatonderzoekers zich laat omkopen, dat wetenschappelijke tijdschriften meewerken in dit complot door vervalste onderzoeken te publiceren, en dat zelfs overheden én vooral universiteiten investeren in onderzoeksfraude.

   U probeert een goede scepticus te zijn. Dat betekent ook bereid bent uw eigen geloof te onderwerpen aan dezelfde criteria. De grootschalige corruptie die u impliceert, is nergens aangetoond, u heeft uw bewijslast nog voor u.

   Overigens denk ik dat iemand veel meer aannames moet maken om tot een beeld van een corrupte wereld te komen. Vrij ironisch heet uw website ‘Ockhams scheermes’. Ik zou willen aanraden deze dan ook toe te passen op uw eigen geloof, net zoals onze vriend Ockham het toepaste op zijn eigen geloof.

   10 juli 2013
   Antwoord
   • Jan Jacobs zei:

    De wereld op zijn kop dus. Ik vraag niets. De klimaatprofeten vragen geld om de wereldeconomie te veranderen en letterlijk duizenden miljarden te investeren in iets wat door pseudo wetenschap wordt naar voor gebracht.

    Overtuig mij. Dat kan niet omdat er geen overtuigende bewijzen zijn. Zo eenvoudig is dat toch.

    U blijft maar hameren op die belachelijk 77 wetenschappers die dan de 97% zouden zijn. Maar dat is toch niet te geloven. Stop het onderzoek, want we zijn bijna zeker. Het is uw enige houvast blijkbaar.

    Als u uw vriendin vraagt, hou je van mij en wil je met me trouwen, dan verwacht je 100% bevestiging en niet het zou wel kunnen dat ik u graag zie en met u wil trouwen. Dan trouw je niet. Maar voor het klimaat en duizenden miljarden door deuren en vensters te smijten is het genoeg, blijkbaar.

    Het IPCC heeft fraude gepleegd. De rapporten in het schandaal door het achterhouden van de juiste cijfers en het wegmoffelen van de kleine ijstijden en warme middeleeuwen, en het verzwijgen dat de aarde 16 jaar niet opwarmde, is dat niet genoeg? Om van Gore zijn onzin nog maar te zwijgen.

    Nogmaals. Wanneer was de juiste temperatuur op de aarde?
    Hoeveel graden was dat?
    Wie gaat de aarde thermostaat beheren?
    Waarom is iets warmer slecht?

    Ochams is simpel. Cui bono. De wetenschappers, overheden en ook enkele zeer grote banken en bedrijven die lekker veel geld verdienen op klimaatheisa en bangmakerij.

    Leest u eigenlijk ooit iets dat niet in uw denkbeelden pas?

    Alle documentaires, teksten en uiteenzettingen. U bekijkt en leest ze niet. Ik wel. Ik heb een massa van de believers gelezen en dan de rebutals. Wel de believers kunnen mij niet overtuigen. Ik was een overtuigde, maar ik ben van mijn klimaatgeloof gevallen. U nog niet

    t

    10 juli 2013
    Antwoord
    • Timelezz zei:

     Ik weet niet waar u het getal 77 vandaan haalt – het lijkt uit de lucht te vallen. Als u goed leest staat er “A Skeptical Science peer-reviewed survey of all (over 12,000) peer-reviewed abstracts on the subject ‘global climate change’ and ‘global warming’ published between 1991 and 2011 (Cook et al. 2013) found that over 97% of the papers taking a position on the subject agreed with the consensus position that humans are causing global warming. In a second phase of the project, the scientist authors were emailed and rated over 2,000 of their own papers. Once again, over 97% of the papers taking a position on the cause of global warming agreed that humans are causing it.”

     Uit een andere vergelijkende studie van James Powell bleek dat van de 13.950 collegiaal-getoetste artikelen in wetenschappelijke tijdschriften, 24 de hypothese van de opwarming van de aarde niet ondersteunden. De rest wel.

     Zie verder: http://www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-intermediate.htm

     U wordt enigszins persoonlijk. Hierover wil ik alleen kwijt dat ik al verschillende keren van gedachte (en geloof) veranderd bent op basis van skepticisme. (Gelukkig) ben ik niet op elk punt even skeptisch. Ik behoef geen speciale tests om aan te nemen dat er in ieder pak melk dat ik aanschaf, melk zit. Belangrijkere zaken — die veel grotere impact hebben — zoals klimaatopwarming, of wereldwijde corrupte netwerken, neem ik minder snel aan als waar. Het verschil, is op pragmatistische grond.

     Ik moet wat lachen om het voorbeeld van iemand die zou zeggen “het zou wel kunnen dat ik u graag zie en met u wil trouwen”. Het klinkt als iemand die niet in contact met zichzelf staat.

     Maar wellicht is het goed om uw voorbeeld te ontleden. Hier antwoord het object (de persoon zelf) op een binaire vraag (Ja of Nee) — immers, je kan niet iets half willen. Als iemand niet weet of ie iets wil, dan is de wil dus (nog) niet aanwezig. De analogie met het vraagstuk klimaatopwarming gaat mank, omdat de vraag niet direct aan ‘het klimaat’ wordt gesteld. We moeten het aflezen van het klimaat. Van een afstand wordt onderzoek gedaan naar het antwoord (klimaatopwarming Ja, of nee). In uw voorbeeld dus zoals een antropoloog die afleest of een persoon ‘wil’ trouwen.

     Het argument dat u naar voren brengt over het IPCC is al afdoende ontkracht, zie punt 61 op http://www.skepticalscience.com/argument.php. Net zoals Al Gore, punt 19; IJstijd, punt 46.

     U vraagt “Overtuig mij.” Daar voel ik geen behoefte toe. Wel ben ik op basis van de beschikbare kennis, als skepticus — net zoals de meeste skeptici — een andere mening toegedaan als u.

     U vraagt “Wanneer was de juiste temperatuur op de aarde? Hoeveel graden was dat? Wie gaat de aarde thermostaat beheren? Waarom is iets warmer slecht?” Ik weet niet wat u bedoelt met ‘juiste’ temperatuur. Ik vind 22 graden en een zonnetje wel lekker. Maar volgens mij bestaat er niet iets als ‘juiste temperatuur. U denkt van wel? Het meest rationale argument om zorgen te maken over klimaatopwarming is dat de zeespiegel zal stijgen, en we de dijken moeten verhogen. Economische kosten dus. Daarnaast kan je je afvragen wat de gevolgen zijn voor de natuur, de leefomgeving en leefbaarheid van flora en fauna, en de weerslag op de mensheid.

     Ochams scheermes betekent niet zomaar ‘simpel’. Dan heeft u dit toch verkeerd begrepen, of bent u de context uit het oog verloren, vrees ik. Wellicht moeten we in een volgende aflevering eens nader uitleggen wat ochams scheermes wel inhoud.

     Als u bewijs heeft voor uw stelling dat “De wetenschappers, overheden en ook enkele zeer grote banken en bedrijven die lekker veel geld verdienen op klimaatheisa en bangmakerij” en dat dit op grote schaal heeft gezorgd voor vervalste onderzoeksrapporten en dat wetenschappelijke collega’s die deze toetsen en wetenschappelijke tijdschriften in het complot zitten hoor ik dat graag. Tot nog toe is er mij, nog mijn collega’s enig bewijs, noch enkel aanwijzing bekend dat dit het geval is. Maar ik begrijp dat u kennis bezit die u met ons gaat delen?!

     10 juli 2013
     Antwoord
     • Jan Jacobs zei:

      U moet het wel willen lezen natuurlijk. Dan weet u dat Cook helemaal met de billen bloot gaat me zijn 97%.

      Hier wordt John Cook en zijn 97% nog eens de broek vakkundig afgedaan.
      http://www.sott.net/article/262688-Cooking-climate-consensus-data-97-of-scientists-affirm-AGW-debunked

      http://wattsupwiththat.com/2012/07/18/what-else-did-the-97-of-scientists-say/

      Dr Evans werkte voor de klimaatprofeten; Eigenlijk zoals Jo Nova die ook een Greenpeace aanhanger was. Net zoals Lovelock. Maar u moet wel kijken en bijleren natuurlijk. Ik las de uwe al lang geleden, en dan de antwoorden.

      Kijk naar zijn argumenten en weerleg ze dan. U zal zien dat het niet gaat lukken. Dat is Ockhams scheermes.

      http://www.youtube.com/watch?v=3NZuh4_A5kw

      Die vervalste onderzoeken zijn bewezen. Totaal zelfs. Gelekte mails en de groene jongen Connolley, die meer dan 5000 wikipedia artikels vervalste. Leest u dan echt niets??

      Wanneer de petition project 31000 wetenschappers laat intekenen dan is dat niet waar. Wanneer, Jo Nova, Evans, Lovelock, Giaever, etc kritiek hebben dan zijn het geen klimaatwetenschappers ( wat is dat eigenlijk?

      Maar wanneer een voormalige cartoonist en ook geen klimaatwetenschapper,John Cook u zegt dat het waar is, dan is dat juist. Raar is dat.

      Ik moet geen dokter zijn om mijn koorts te lezen en te kennen. Zo moet ik na heel veel research vaststellen dat heel die klimaatheisa, totale maar dan ook totale onzin is. Goed verkochte, dat wel. Maar onzin.

      Net zoals alle andere bangmakerijen die de vroegere religieuze leiders aan hun onderdrukte onderdanen wijsmaakten, en alle andere ondergangstheoriën nooit stand hielden, zal deze ook zijn ondergang kennen.

      Zeespiegel. ja 3cm per 100 jaar, de laatste 300 jaar. Dat zullen we wel overleven.

      Zo zeker ben ik daarvan.

      Ik niet allen hoor. Je vindt het ook in het Nederlands.

      http://klimaatgek.nl/wordpress/actueel/

      10 juli 2013
      Antwoord
      • Timelezz zei:

       Ik heb het filmpje bekeken. Weinig overtuigend. Evans verwijst naar het onderzoek Climate Coup. Dat is een samenvatting van een aantal van de 24 onderzoeken die niet strookten met de theorie van de klimaatopwarming. Deze worden gepresenteerd terwijl de overige 13.926 artikelen die wel de theorie van de klimaatopwarming ondersteunen niet besproken worden. Dit is het document wat u gelezen heeft. Ik begrijp dat dat een mooie synthese op levert. Maar u moet het wel in het juiste perspectief zien. Oftewel, het document is het resultaat van kersenpluk en geen deskundige analyse van alle 13.950 artikelen.

       Evans maakt desondanks de sprong van ‘dit wat ik vertel is waar’ naar de motivatie waarom de overkant ‘liegt’. Het doet mij erg denken aan complottheorieën zoals de vermeende betrokkenheid van de Amerikaanse overheid bij het in elkaar storten van Twin Towers of het vermeende verhullen van buitenaards leven. Zoals een slinkse consultant maakt hij twee lijstjes waarvan één langer is de ander en dat we op basis van de lengte van de opsomming het met hem eens moeten zijn dat de ene groep het nooit kan winnen van de andere groep. Ik zou er bijna voor vallen.

       Ik vraag mij af hoe het komt dat u een goedgelovige bent van deze klimaatontkenners. U bent totaal niet kritisch op Evans of Nova. Evans noemt dat er grote belangen spelen en dat bedrijven, academici, overheden en universiteiten allemaal onder één hoedjes spelen en er rijk aan worden ten koste van u. Daar is geen greintje bewijs voor. Toch neemt u het voor zoete koek aan. Sterker, u blijkt totaal niet terughoudend te zijn in uw mening rond dit vraagstuk. U zegt veel gelezen te hebben over de kritiek op de ontkenners. Toch blijft u informatie voorschotelen die allang en veelvuldig weerlegt is, net alsof u niet bekend bent met de weerleggingen. Het is te prijzen dat u devoot bent. Maar deze gang geeft pijnlijk weer dat u klaarblijkelijk niet geneigd bent het (overweldigende) bewijs ter harte te nemen, en het liever afschuift op een vermeende complottheorie. Voor zo’n complottheorie heeft u geen bewijs, toch gelooft u hier blindelings en kritiekloos in. U bent devoot, dat zeker. Maar dat kan geen skeptische houding genoemd worden.

       Ik neem aan dat u na welgeteld 20 reacties van uw hand intussen wel de belangrijkste argumenten genoemd heeft voor uw positie. Daarvoor dank. Helaas hebben ze niet bijgedragen tot een andere kijk op zaken, aangezien uw informatie al veelvuldig weerlegd is. We sluiten dit onderwerp.

       10 juli 2013
       Antwoord
     • Jan Jacobs zei:

      Ik moet wat lachen om het voorbeeld van iemand die zou zeggen “het zou wel kunnen dat ik u graag zie en met u wil trouwen”. Het klinkt als iemand die niet in contact met zichzelf staat.

      Die is nog beter. U bent ook nog een begenadigd mensenkenner en amateur psycholoog zie ik. Proficiat, ik zal mijn zoon, die een echte psycholoog is, samen met zijn vrouw, ook psychologe, maar meteen vertellen dat er een natuurtalent is die onmiddellijk weet hoe de vork in de steel zit. Ad hominem, zal u niet helpen jongen. Alleen feiten en cijfers. U hebt alleen eenzijdige informatie en durft de andere niet consulteren. Dat is begrijpelijk.

      Op basis van feiten, argumenten, cijfers en statistieken, blijft er niets van de heisa over; Daarom gaan de grote gelovers ( Pachauri, Gore, Hansen etc, nooit in debat voor een groot publiek). Zelfs als er in het Belgische parlement klimaatwetenschappers komen praten die de groene en rode jongens niet aanstaan, gaat er per direct een boycot. Lees klimaatgek maar eens goed.

      Het is degoutant en verwerpelijke tactiek om mensen aan te vallen op groffe manier het debat te verengen. Maar de maintsream media kan het niet meer bolwerken. De sceptici winnen zienderogen.

      Zo is het met de katholieke onderdrukkers ook gegaan, vanaf de boekdrukkunst was het uit met hun rijk. Nu is er internet en de mensen met gezond verstand winnen het pleit nu.

      10 juli 2013
      Antwoord
 6. Rik zei:

  Na dit wat gevolgd te hebben, vraag ik me af welke de houding is die de wereld zou moeten aannemen in verband met klimaatopwarming. Moeten we doen alsof er niets aan de hand is en zolang de voorraad strekt, blijven doorgaan met petroleum, gas (schaliegas nu ook nog) en steenkolen te blijven ophalen en de verbrandingsproducten (CO2 dus vooral) de atmosfeer blijven inpompen? Velen zijn beangstigd door het onzichtbare gevaar van straling en daarom anti-nucleair. Maar CO2 is ook onzichtbaar. En dat het onschadelijk zou zijn omdat we het ook uitademen is larie. Het warmt de atmosfeer op en dat is een goede zaak, anders zaten we hier op een ijsklomp, maar te heet is te heet.
  Wat is de meest logische houding die ik als wereldburger zou moeten aannemen? Voor mij is het argument dat de weerstand tegen iets doen aan klimaatopwarming vooral komt vanuit de hoek van de mensen die bijbelfundamentalist zijn en geloven dat als het hier misgaat er wel Iemand zal komen om ons naar Zijn Paradijs over te hevelen, bijna doorslaggevend om te weten welke kant ik moet kiezen.
  Het argument van een samenzwering om groene methodes te promoten, kan je even gemakkelijk omkeren en van een samenzwering praten om ons koolstof in de keel te splitsen. Als wetenschappelijke leek zie ik toch maar vaak dat tegenstand steeds weer uit dezelfde hoek komt.
  Dat vergelijken met het verschil tussen Newton en Einstein is wel helemaal van de pot gerukt. Newton ontwikkelde met de gegevens waarover hij beschikte de best mogelijke theorie voor die tijd en Einstein deed hetzelfde. Ooit zal er wel iemand komen die de tekortkomingen van Einsteins theorie gaat rechtzetten. Wat is het probleem?

  10 juli 2013
  Antwoord
  • Jan Jacobs zei:

   Voor mij is het argument dat de weerstand tegen iets doen aan klimaatopwarming vooral komt vanuit de hoek van de mensen die bijbelfundamentalist zijn en geloven dat als het hier misgaat er wel Iemand zal komen om ons naar Zijn Paradijs over te hevelen, bijna doorslaggevend om te weten welke kant ik moet kiezen.

   Dat is pas van de pot gerukte commentaar. Sceptici hebben van oudsher al voor de vooruitgang gezorgd. Niet de religieuze machthebbers. Zelf ben ik een atheïst tot in de kist. Ik geloof in het hier en u, en niet in wat gaat komen. Maar de arrogantie dat wij als kleine nietige mensjes de aarde gaan controleren, en nog straffer het klimaat is pas van de pot gerukt. De mens is verantwoordelijk voor 3% van alle co2 uitstoot en co2 is onzichtbaar omdat het maar 0,03% van de atmosfeer is.

   Hebt u echt wel naar de documentaires en de uiteenzettingen gekeken, of had u al uw mening? Ik denk het laatste, toch.

   Ik ben twee jaar bezig met onderzoek en de pro’s en contra’s. Honderden uren en honderden teksten gelezen en gezien.

   Dat vergelijken met het verschil tussen Newton en Einstein is wel helemaal van de pot gerukt. Newton ontwikkelde met de gegevens waarover hij beschikte de best mogelijke theorie voor die tijd en Einstein deed hetzelfde. Ooit zal er wel iemand komen die de tekortkomingen van Einsteins theorie gaat rechtzetten. Wat is het probleem?

   Daar geeft u zelf toe dat wetenschap evolueert en dat we alles niet weten. Proficiat u bent een scepticus. Dat zeg ik ook.

   Hieronder een mooie uiteenzetting door een wetenschapper die van zijn klimaat geloof is afgevallen. Lees zijn introductie cv en kijk naar zijn uiteenzetting. Reageer dan inhoudelijk.

   http://www.youtube.com/watch?v=3NZuh4_A5kw
   http://www.youtube.com/watch?v=0gDErDwXqhc

   10 juli 2013
   Antwoord
   • Timelezz zei:

    Fijn dat u er zoveel tijd in steekt. Dat doen niet veel mensen. Ik stel voor dat u uw betoog ergens uitwerkt. Met uw welbevinden kunnen we uw uiteenzetting wellicht in een volgende uitzending onder de loop nemen. Succes!

    10 juli 2013
    Antwoord
   • Rik zei:

    Ik heb die ‘Climatechange in 12 minutes’ bekeken. Ik kan natuurlijk niet nagaan of de spreker overal de juiste data gebruikt, maar ik veronderstel van wel. Hoe verklaart hij het afsmelten van het poolijs? Dat de temperatuur van het zeewater niet navenant stijgt, kan volgens mij verklaard worden doordat al het ijs nog lang niet gesmolten is. Je cola blijft ook fris totdat het laatste ijsblokje weg is.
    Wat er ook van zij, ik hoop uit de grond van mijn hart dat JIJ gelijk hebt en niet de klimaatwetenschappers. Maar ik steek er mijn hand niet voor in het vuur.

    10 juli 2013
    Antwoord
    • Jan Jacobs zei:

     Rik, Goed dat je hebt gekeken. Dat is sceptisch en kritisch denken.

     Ja Dr Evans, gebruikt alle beschikbare informatie. Dat is niet de eerste de beste kwibus hoor.

     Je opmerking over het ijs. Noordpoolijs is drijfijs en als dat smelt is dat volgens de wet van Archimedes een nulresultaat. De zeespiegel gaat dus niet stijgen daardoor. Zoals ijs in je cola dus.

     90% van alle ijs op de wereld is zuidpoolijs. Zuidpool was ooit tropisch klimaat. Bovendien, smelt de noordpool? Dat is volgens mij absoluut niet zeker, net zoals Groenland ijs. De strengste winters waren nu, en de beste zomers waren daar 80 en 100 jaar geleden. Zie Ivar Giaever uiteenzetting Nobelprijswinnaars in Lindau.

     Bovendien was de north passage ooit al ijsvrij. Als geruststelling, er zijn nu veel meer ijsberen dan 50 jaar geleden. Veel meer.

     Ivar Giaever. 30 minuten eye opener.
     http://www.mediatheque.lindau-nobel.org/#/Video?id=1410

     RIK: De klimaatwetenschappers zijn ook niet zeker. Most likely zeggen ze. Sommigen hé.

     10 juli 2013
     Antwoord
     • Timelezz zei:

      IJs op de noorpool is gemiddeld 2-3 meter dik. Waar spreken we over als al het ijs op aarde gesmolten is? Met alle opmerkingen van Jan Jacobs uit Middelkerke, meegewogen, een zeespiegelstijging van rond de 66 meter.
      http://www.johnstonsarchive.net/environment/waterworld.html

      Tegen die tijd hebben we waarschijnlijk meer last van de veranderde zeestromingen en de energiekere atmosfeer (dus heftigere weersomstandigheden), doordat we zonlichtreflectie op de kappen missen.

      10 juli 2013
      Antwoord
      • Rik zei:

       Dat het Noordpoolijs het zeewaterniveau niet laat stijgen als het smelt, wist ik al. Maar het kan er wel voor zorgen dat de temperatuur van het zeewater voorlopig niet te veel gaat stijgen. Denk aan de cola. Als het echter helemaal zou verdwijnen, is er geen reflecterende laag meer en zal het water dat veel donkerder is straling gaan absorberen en de temperatuur laten stijgen. Ook de latente ‘negatieve’ joules in het ijs zijn er dan niet meer om de boel fris te houden.
       Dat mensen of andere levende wezens niet in staat zouden zijn veranderingen op wereldschaal teweeg te brengen, vind ik ook een fabeltje. Het is nog gebeurd. Toen de chlorofyldragende planten verschenen, werd onze atmosfeer van reducerend oxiderend door de zuurstof die ze produceerden en werd zuurstofademend dierlijk leven zoals wij dat kennen mogelijk. Enorme hoeveelheden C werden door deze planten in de bodem gesekwestreerd onder de vorm van petroleum enz. Als wij dat allemaal weer naar boven halen en verbranden tot CO2 zou dat geen effect hebben. Kan ik moeilijk geloven.

       10 juli 2013
       Antwoord
 7. Jan Jacobs zei:

  Maar dat is zeker, tegen het jaar 3000. Grappig toch U wil wel heel erg oud worden. 66 meter. Hahaha, waterworld. En we gaan dat tegenhouden met windmolens en zonnepanelen en bio diesel. HAHAHAHAH De beste tot dusverre. Mensen zijn voor 3% vande co2 uitstoot verantwoordelijk; Als wij niet meer zouden uitstoten dan zal er volgens het IPCC binnen 50 jaar een winst zijn van 1° . Maar dan moeten we onze adem wel inhouden en stoppen met leven, werken, reizen, mailen etc… IPCC cijfers. Look it up.

  Susan Solomon van IPCC heeft tekort aan zuurstof en plastiek al gevonden als volgende scare. Deze madam verklaarde dat co2 , nucleaire afval was; Wij ademen dus nucleaire afval uit. Hilarisch toch.

  Dan was het 2 Hiroshima bommen per seconde. Tja de zon levert ons 1000 Hiroshima bommen per seconde. Al die scare tacticks werken even, tot echte wetenschappers er korte metten mee maken.

  Alleen, Timelezz, je moet dan ook die rebutal lezen en daar inhoudelijk op reageren.

  Ik zal de toekomst ook eens voorspellen. wat omhoog gaat komt naar beneden.

  Rik: Die planten, waren daar mensen voor verantwoordelijk? Ik dacht het niet. Niemand zegt dat het klimaat niet en nooit verandert. Maar ik zeg dat wij daar amper iets aan bijdragen en al zeker niets aan kunnen veranderen. Dat vind ik super arrogant, dat wij dat zouden kunnen. Dat is het verwijt dat ik maak aan klimaatprofeten. Het kost geld, voor niets. U kijkt tenminste naar de andere meningen, dat kunnen we van Timelezz niet zeggen. Kijk Lomborg en weet dat je geld maar eenmaal kan uitgeven

  http://www.ockhams-scheermes.be/190814343

  10 juli 2013
  Antwoord
  • Timelezz zei:

   Beste Jan Jacobs uit Middelkerke. Ik heb net opgezocht wat Susan Solomon gezegd heeft: “We have to think about it much more like nuclear waste than, like say, smog or acid rain.” Dat is toch wel iets anders dan dat CO2 nucleair afval is.

   Gaat u nog even door?

   10 juli 2013
   Antwoord
   • Jan Jacobs zei:

    I think you have to think about this stuff (CO2) as more like nuclear waste than acid rain: the more we add, the worse off we’ll be.
    An alarmist, outrageous and completely unsupportable comment, but not surprising from the co-chair of Working Group I of the IPCC 2007 report. This is not true; the more we add, the better off we are.
    – See more at: http://drtimball.com/2011/co2-insanity-kill-the-plants-kill-the-people/#sthash.CMxr32Ff.dpuf

    http://drtimball.com/2011/co2-insanity-kill-the-plants-kill-the-people/

    Ze bedoelde wel degelijk dat we over co2 moeten denken als over nucleair afval. Niet dat ik me daar zorgen over maak, over nucleair afval; Maar ze deed de uitspraak om de mensen de stuipen op het lijf te jagen. Duidelijk toch

    10 juli 2013
    Antwoord
   • Jan Jacobs zei:

    Weet je wat Timelezz uit ( a ja, ik ben liever anoniem). Leg eens uit wat wij alle domme sceptici dan moeten doen om die planeet te redden, wat het kost hoe het gaat verlopen? Want jullie klimaatmodellen waren er helemaal naast, Zie Evans.

    Wat is er slechter nu, hoe gaat u het beter maken als het al beter is dan vroeger.

    Want oplossingen aanreiken moet ik niet doen. Ik vind het goed zoals het gaat. Altijd maar beter dus. Maar u denkt dat het slechter gaat worden. Dat is tot dusverre nog nooit gebeurd. Nog nooit.

    10 juli 2013
    Antwoord
 8. Jan Jacobs zei:

  Timelezz. We weten heel zeker dat er ooit een metoriet op aarde zal ploffen; Onlangs nog een kleintje in Rusland. Dat was al een klapper. Stel u een iets groter exemplaar voor boven een wereldstad; Miljoenen doden. We weten 100% zeker dat zich dat ooit zal voordoen; Alleen we weten niet wanneer en waar

  We kunnen dus de voorzorg principes gebruiken, zoals een auto verzekeren . Dat is gezond verstand. Alleen , wanneer de verzekering zoveel kost als de prijs van de nieuwe wagen dan gaan we dat niet doen.

  Daarom dat we geen schild tegen meteorieten installeren in de ruimte. Onbetaalbaar. Ondanks dat we weten dat het vroeg of laat zal gebeuren.

  Waarom zouden we aan aan een nulprobleem waar we niets aan kunnen veranderen zoveel geld uitgeven. Dat is de stelling van Lomborg. Ik treed hem bij.

  Als er allen al een uitbarsting als de Pinatubo gebeurt, dan hebben we direct voor twee jaar koeling op de aarde. Zulke uitbarstingen komen wel een paar maal per eeuw voor.

  Waarom wil u toch perse geloven dat wij een wandelende kanker zijn die de wereld naar de verdoemenis helpen. Denkt u dat zonder de mensheid de aarde peis en vree zal zijn?

  Nog steeds. Noem eens iets dat slechter is nu dan 50 of 100 jaar geleden? Of 1000 of 2000 of langer geleden. Alleen dat al is bewijs dat het altijd beter gaat en niet slechter. Waarom zo negatief, zo pessimistisch. dat begrijp ik niet.

  10 juli 2013
  Antwoord
 9. Rik zei:

  Ik heb Giaevers “The strange case of global warming” bekeken. Indrukwekkend. Kan het iedereen aanbevelen. Misschien moeten we even terug naar Start over dit onderwerp. Niet elkaar de loef afsteken, maar leren geduldig te luisteren naar elkaars argumenten. Ik ben als niet-deskundige bereid mijn mening bij te sturen, maar makkelijk zal het niet gaan. Ik geef alleszins toe: http://www.mediatheque.lindau-nobel.org/#/Video?id=1410
  was de moeite om naar te luisteren. Ik zou graag een weerlegging zien van Giaevers argumenten als dat al zou kunnen. Zelf ben ik daar niet toe in staat. Ik heb veel sympathie voor zijn standpunten, maar daar koop je niks voor. Ik ben ook pro-nucleair en pro geboortebeperking.
  Dat aanstormende meteorieten onafwendbaar zijn, is niet 100% zeker. Zie:http://www.ted.com/talks/phil_plait_how_to_defend_earth_from_asteroids.html

  10 juli 2013
  Antwoord
 10. Timelezz zei:

  Beste Jan, Ik heb het filmpje van Evans bekeken. Weinig overtuigend. Evans verwijst naar het onderzoek Climate Coup. Dat is een samenvatting van een aantal van de 24 onderzoeken die niet strookten met de theorie van de klimaatopwarming. Deze worden gepresenteerd terwijl de overige 13.926 artikelen die wel de theorie van de klimaatopwarming ondersteunen niet besproken worden. Dit is het document wat u gelezen heeft. Ik begrijp dat dat een mooie synthese op levert. Maar u moet het wel in het juiste perspectief zien. Oftewel, het document is het resultaat van kersenpluk en geen deskundige analyse van alle 13.950 artikelen.

  Evans maakt desondanks de sprong van ‘dit wat ik vertel is waar’ naar de motivatie waarom de overkant ‘liegt’. Het doet mij erg denken aan complottheorieën zoals de vermeende betrokkenheid van de Amerikaanse overheid bij het in elkaar storten van Twin Towers of het vermeende verhullen van buitenaards leven. Zoals een slinkse consultant maakt hij twee lijstjes waarvan één langer is de ander en dat we op basis van de lengte van de opsomming het met hem eens moeten zijn dat de ene groep het nooit kan winnen van de andere groep. Ik zou er bijna voor vallen.

  Ik vraag mij af hoe het komt dat u een goedgelovige bent van deze klimaatontkenners. U bent totaal niet kritisch op Evans of Nova. Evans noemt dat er grote belangen spelen en dat bedrijven, academici, overheden en universiteiten allemaal onder één hoedjes spelen en er rijk aan worden ten koste van u. Daar is geen greintje bewijs voor. Toch neemt u het voor zoete koek aan. Sterker, u blijkt totaal niet terughoudend te zijn in uw mening rond dit vraagstuk. U zegt veel gelezen te hebben over de kritiek op de ontkenners. Toch blijft u informatie voorschotelen die allang en veelvuldig weerlegt is, net alsof u niet bekend bent met de weerleggingen. Het is te prijzen dat u devoot bent. Maar deze gang geeft pijnlijk weer dat u klaarblijkelijk niet geneigd bent het (overweldigende) bewijs ter harte te nemen, en het liever afschuift op een vermeende complottheorie. Voor zo’n complottheorie heeft u geen bewijs, toch gelooft u hier blindelings en kritiekloos in. U bent devoot, dat zeker. Maar dat kan geen skeptische houding genoemd worden.

  Ik neem aan dat u na welgeteld 20 reacties van uw hand intussen wel de belangrijkste argumenten genoemd heeft voor uw positie. Daarvoor dank. Helaas hebben ze niet bijgedragen tot een andere kijk op zaken, aangezien uw informatie al veelvuldig weerlegd is. We sluiten dit onderwerp.

  10 juli 2013
  Antwoord
  • Jan Jacobs zei:

   De kritiek op Evans is onterecht. De man werkte voor de klimaat organisatie in Australië. Toen zal hij wel en goede zijn geweest zeker. Die man is geen kwibus die over een nacht ijs gaat. Die andere zogenaamde 13000 artikelen zijn allemaal, lees allemaal overheid gesubsidieerde wetenschappers die moesten bevestigen dat co2 des duivels is, anders geen geld. Hij heeft heel, heel uitgebreid zijn zaken opgezocht en gedocumenteerd. Hij legt het op 12 minuten uit. Dat is beknopt. Maar ik ben zeker dat hij in gelijk welk debat de vloer aanveegt met gelijk welke klimaat believer, wetenschapper of niet. Daarom dat believers dus elk debat weigeren natuurlijk. Ze doen hun zaken liever in de achterkamers en met hun 2400 lobbyisten in Washington.

   Zeggen dat er geen bewijzen zijn dat er mensen en bedrijven rijk worden op deze klimaat hype is dus een zo zotte totaal van de pot gerukte zaak, dat het gewoon niet geloofwaardig is. U beweert dus dat alleen al in België er geen geld verdient wordt met die hype. Nochtans legde ik de Electrabel voormalige kolencentrale met 1000% ROI uit. zie TOM de Meester PVDA boek. China leverde 27 miljard aan zonnepanelen in Europa, onder de prijs natuurlijk. Emissie handel is 150 miljard per jaar. Joepie de banken. Windmolens kosten per jaar alleen in België 5 miljard aan de belastingbetaler. Zo kunnen we dus doorgaan. Nee het is het geen samenzwering. Hou op met die onzin in de mond te leggen. Niemand beweerde dat. Maar de deur tot misbruik staat wagenwijd open. En die deur hebben sommigen gevonden.

   Kijk Timelezz. Ik ben tegen Islam ( elke godsdienst eigenlijk), maar ik las de koran in vertaling van Kader Abdolah, Ik ben pro USA, maar ik lees reizen zonder John van Geert Mak, en waarom haat iedereen de VS van Freedman, Ik ben pro vrije markt maar las ‘ the big short’ van Lewis en crisiswoordeboek van voormalig acw man Swerts. dat is kritisch zijn en open van geest. U hebt alleen uw houvast van die 97%, die al lang weerlegt is. Alsook al de andere hype die u graag aan de gang houdt. Maar niets is slechter geworden niets zal slechter worden. Nog nooit in het verleden is iets van die doemdenk scenario’s uitgekomen. Nog nooit. Nu ook niet. Daar mag u van hoog en laag springenen nog 20000 gesubsidieerde wetenschapsartikels bij sleuren. Dat is gewoon een feit. Dat kunnen we vaststellen elke dag.

   Evans spreekt niet van samenzweringen. U maakt dat er graag van. Omdat u zijn cijfers en argumenten niet kan weerleggen. Niemand trouwens. Daarom dat groen, links of klimaat believers, nooit in debat gaan, wanneer ze dat wel doen over de feiten, cijfers, argumenten en statistieken gaan ze één voor één af als een gieter. Ze willen liever ad hominem aanvallen doen. of de feiten zelf aanpassen en verdoezelen zoals de groene Connoley op wikipedia deed met meer dan 5000 artikels. Dat is de manier waarop de believers hun slag willen thuishalen. Maar ze verliezen. Waarom?

   Bertrand Russel indachtig. De waarheid verdoezelen helpt niet, ze komt altijd boven. Dat gebeurt nu in deze klimaat hype. Een hype waar alleen wij in de westerse wereld over praten en debatteren. De rest ligt er terecht niet wakker van.

   Hij laat gewoon haarfijn zien hoe subtiel er politiek bedreven wordt met dit IPCC onzin. Het is en miljarden geldverslindende industrie geworden. Die, als de subsidies zouden wegvallen, allemaal op hun gat zouden zitten. Allemaal. Dus ja, die hebben er alle belang bij dat de hype blijft bestaan. Politici zijn kortzichtig en dansen mee op de golven. Zoals in de DDT tijd met Rachel Carson. Dat was ook een schande, maar het was te laat. Nadien komt dan het verstand terug.

   http://jamesdelingpole.com/
   Lees maar eens een artikel over hoe politici misbruik maken en hun zakken vullen met die onzin. Het is geen uitzondering, maar regel.

   Tim Yeo, after all, is the Chairman of the Energy and Climate Change Select Committee. Its job is to “examine the expenditure, administration and policy of the Department of Energy and Climate Change (DECC) and its associated public bodies.” Therefore, clearly, it would be an issue of grave concern if an MP with such an influential regulatory role were found to be abusing his power by offering to grant special behind-the-scenes favours to green vested interest in return for wodges of cash.
   Yet this, it would seem on first glance, is what Yeo has been caught

   Dat er misbruik is op grote schaal en dat er een ongeziene geldverslindende machine op gang is die door de hype van klimaat verandering in gnag wordt gehouden is zonder meer bewezen. Maar sommigen zoals Timelezz zullen dat nooit zien. Zo zijn er nu nog mensen die Hitler een joviale pee vinden en Stalin een toffe Rus en Mao een grappige Chinees; Maar de verstandige mens, denkt daar anders over.

   11 juli 2013
   Antwoord
  • Jan Jacobs zei:

   U het niets, maar dan ook niets weerlegd. als er iemand devoot is dan u toch wel zeker. U zet graag de wereld op zijn kop. Ik ben de twijfelaar de zoeker en de onderzoeker, u bent de gelovige die de waarheid niet zou zien als in zijn gat zou bijten.

   11 juli 2013
   Antwoord
 11. Rik zei:

  Ik heb de weerlegging van Giaevers toespraak eens doorgelezen. Mijn besluit: als Nobelprijswinnaars het niet met elkaar eens kunnen worden, waar sta ik dan? Ik vermoed dat het debat zal blijven aanslepen omdat niemand er nog goed wijs uit geraakt. Voorlopig blijf ik aan de kant van de klimaatopwarmingsgelovers. Een voorzichtigheidsprincipe. En omdat ik niet houd van samenzweringstheorieën. Hoe het ook uitdraait, altijd zullen er winnaars en verliezers zijn.
  En, als ik Jan Jacobs een goede raad mag geven, je betoog zou er een stuk bij winnen als je wat minder agressief uit de hoek kwam. De winnaar in een debat is niet altijd degene die gelijk heeft. Dat wordt door de feiten uitgemaakt.
  En nog eens: misschien heeft Jan wel gelijk. Dat zou voor velen onder ons goed nieuws zijn, maar niet voor de Chinese mijnwerkers, waarvan er jaarlijks duizenden dood gaan bij het winnen van ‘het zwarte goud”.

  11 juli 2013
  Antwoord
 12. Jan Jacobs zei:

  Beste Rik,
  Het siert u dat u een open geest hebt behouden. Dat ik agressief overkom op u is spijtig. Maar ik kan u verzekeren dat de ‘believers’ nog veel agressiever zijn en hun overtuiging met geweld en met speciale teams ( crusher crews, van sks) die op internet loos gaan, zich gedragen als echte censuur fascisten.

  Hieronder geef ik u een paar links, waar u kan vaststellen hoe agressief en totaal leugenachtig deze religieuzen van de klimaatopwarming tewerk gaan.

  Artikel over de SKS site. Deze site is ooit gehackt en dan kwam de ware aard van het beestje boven. John Cook is een zelfstandige cartoonist en zijn medewerkers zijn allemaal stuk voor stuk uiterst links, volgens hun eigen zeggen dan nog. Maar het was niet voorzien dat ze zouden gehackt worden en de waarheid aan het licht zou komen. Zijn peer review en 97% consensus waar hij mee schermt is gewoon pure fraude en oplichting. Dat bevestigen de wetenschappers die hij aanhaalde in zijn studie van Cook et al.

  Zijn 97% wordt gewoon ontmaskerd. Door de wetenschappers zelf die hij aanhaalde in zijn zogezegde studie. Dat is gewoon fraude en oplichting. Die wetenschappers schreven zelf naar populartechnologie.net om hun ongenoegen over deze gang van zaken te uiten.

  Ook hebben die gehackte mails duidelijk aangetoond dat SKs actief in team op zoek gingen om scepitici aan te vallen en hun sites en blogs te manipuleren en te spammen. Ze begonnen met kleine sites, de grote zoals watts up whit that, durfden ze niet aanpakken. het zijn hun crusher crews.

  http://www.populartechnology.net/2012/09/skeptical-science-drown-them-out.html
  http://www.populartechnology.net/2012/09/skeptical-science-censorship-of-poptech.html

  http://www.populartechnology.net/2012/09/skeptical-science-were-all-bunch-of.html
  http://www.populartechnology.net/2012/03/truth-about-skeptical-science.html

  Op de site kan u veel lezen over de andere klimaat hype verkoop sites, zoals desmoblog ( gefinancierd door een crimineel) en alle anderen zoals greenman die op youtube heel actief is.

  Deze mensen reageren zo. Dit is een uitspraak van Hogan, van desmoblog.
  “These are not debunkers, testing outrageous claims with scientific rigor. They are deniers – like Holocaust deniers”
  – James Hoggan, 2005

  http://www.populartechnology.net/2011/04/truth-about-desmogblog.html

  Het gaat over politiek, niets anders. Er zijn enorme politieke en bedrijfsbelangen die aan die hype vasthangen. Zo eenvoudig is dat. Voor geld danst de beer.

  Zelf schreef ik er ook eens een stukje over, links versus rechts, waar dat vandaan komt.
  http://www.ockhams-scheermes.be/190814338

  Die site van (populartechnologie) zal u veel leesgenot en plezier bezorgen. daar ben ik zeker van.
  Vriendelijke niet agressieve groet
  Jan Jacobs

  17 juli 2013
  Antwoord
  • Jan Jacobs zei:

   absoluut. Kijk, is van dezelfde onzin als sks en cook.et al. Allemaal truut met grote T. Lees poptech helemaal.

   27 juli 2013
   Antwoord
  • Jan Jacobs zei:

   Beste Rik

   Dat is dezelfde ( en inmiddels totaal ontkrachte) onzin van Cook et al. Die gebruikten Google om tot dit resultaat te komen; Maar dan totaal fout. Die paper en onderzoek ( als je al zo mag nomen) is door totaal groene, linkse eco fascisten gedaan. Hun politiek kompas is totaal links ( volgens hun eigen gelekte en gehackte mail), en zijn politieke activisten. Niets meer en niets minder.

   De wetenschappers die ze aanhalen, ontkrachten zelf dat resultaat.

   Doe de moeite om poptech helemaal te lezen; Dat is veel werk. Maar je zal zien dat skepticalscience en alle andere dergelijke sites en youtube filmpjes gemaakt zijn door radicale groene eco fascisten.

   Die hebben en politieke agenda; Dat heeft met milieu niets te maken. Maar dan ook niets.

   Deze site noemt ook ( kritisch denken). Doe dit dan aub. Geloof niet zomaar iets dat op facebook staat. Maar onderzoek het.

   scholarhttp://www.populartechnology.net/2013/04/13950-meaningless-search-results.html

   http://www.populartechnology.net/2011/02/google-scholar-illiteracy-at-skeptical.html

   29 juli 2013
   Antwoord
 13. Jozef zei:

  @FLORAC BOSCH ik heb uw reactie verwijderd omdat het niets met dit onderwerp te maken heeft. Als je dit alsnog kwijt wil: wij hebben andere afleveringen die over religie en de islam gaan.

  22 juni 2016
  Antwoord

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.