Tag: Antropogene Opwarming

Play

Climate ChangeVandaag openen we de doos van Pandora. We gaan onze sceptische blik laten vallen op de Antropogene Opwarming van de Aarde (AOA), het gedeelte van de klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen.

Over klimaatverandering zelf bestaat weinig discussie. In de loop van de millennia zijn de mondiale klimaatpatronen geleidelijk gewijzigd. Er is weinig discussie over de natuurlijke opwarming van de aarde. We warmen al 150 jaar lang op sinds de laatste lage temperaturen van de Kleine IJstijd. Maar er is volop discussie over AOA – althans in de publieke maar minder in de wetenschappelijke gemeenschap. In welke mate zijn wij mensen er de oorzaak van? Wat zullen de gevolgen ervan zijn als ze bestaat? En wat moeten we desgevallend eraan doen?

Play

De legendarische wetenschapper David Deutsch zet de theoretisch fysica even op een klein vuurtje om ons te onderhouden over een dringender probleem: het overleven van onze soort. De eerste stap om de opwarming van de aarde op te lossen is toe te geven dat we met een probleem zitten.