Kritisch Denken Berichten

Ik zeg dikwijls dat je beter je tijd niet verspilt met al die pseudowetenschappelijke nonsens. Echte wetenschap is zo veel boeiender! De natuur is zo fantastisch dat je er dingen…

Play

De twijfelbenadering is een denkwijze dat de basis vormt waarop elk geloof eerst geplaatst wordt, aanschouwd, en benaderd. Deze denkwijze heeft slechts één motto die zegt dat het onlogisch en verkeerd is om in gelijk welke stelling te geloven met volledige zekerheid. We gaan kijken hoe dit toegepast kan worden op geloof.

Soms zeggen ze dat één gedicht of lied veel meer zegt dan een heel boek…