Tag: <span>Economie</span>

Play

Meten is weten. Maar soms kan het wel eens doorslaan en gaat men zomaar iets meten omdat wat men wil meten moeilijk meetbaar is. Menig bedrijf heeft hier wel eens last van in hun ijver om alles te kunnen controleren. Tegelijk zijn goede metingen belangrijk. Coen de Bruijn schreef er een boek over en wij hebben hem geïnterviewd.

Play

(foto: Gerbrich Reynaert)

Het grote probleem van deze tijd is niet dat we het niet goed hebben, maar dat we niet weten hoe het beter kan. Historicus Rutger Bregman weet daar wel raad mee.

Play

Pavan SukhdevWe gebruiken de grondstoffen die de aarde ons biedt. Tegelijkertijd bevuilen we haar met ons afval. Het heeft een dusdanig invloed op de natuur dat we daarmee leefomgevingen van andere dier- en plantensoorten verstoren en zelfs het klimaat aan het veranderen zijn. Volgens economen veranderen we ons gedrag pas als de natuur op de juiste waarde wordt geschat, een economische waarde. Maar kan je op de natuur wel een prijskaartje plakken? En als we dat doen, betalen we dan wel de eerlijke prijs voor onze producten? We bespreken wat de waarde van de natuur is volgens een kenner op dit gebied, Pavan Sukhdev.

Play

ray-anderson-bookIndustrieel Ray Anderson las het boek van Paul Hawken “Ecologisch Handelen” en veranderde de strategie van zijn bedrijf volledig. En niet zonder resultaat. Terwijl hij de uitstoot aan broeikasgassen met 80% verminderde, verdubbelde de winst van zijn bedrijf.

Play

China heeft een betere economische groei dan India. Daaruit besluiten mensen graag dat democratie ervoor zorgt dat India minder snel groeit en dus pleiten ze om de democratie maar af te schaffen om de crisis te bezweren. Maar klopt dat wel?