Guerrilla Skepticism on Wikipedia

Guerrilla Skepticism on Wikipedia (GSOW) is een internationale groep skeptici die samenwerkt om Wikipedia betrouwbaarder te maken met betrekking tot bijzondere claims. Daarnaast zet ze zich in om artikelen over de skeptische beweging uit te breiden, ter documentatie van haar activiteiten.

http://guerrillaskepticismonwikipedia.blogspot.nl/