Tag: Drogreden

Dit artikel is deel 2 uit de 12-delige serie Drogredenen
Play

Logische misvattingen Deel 2: Structuur van een logische bewering en bestuderen van premissen

Dit is het tweede deel van de reeks over logische misvattingen. De tekst van deze reeks is gebaseerd op een vertaling van de tekst Logical Fallacies van Steven Novella.

Dit artikel is deel 1 uit de 12-delige serie Drogredenen
Play

Eén van de grote problemen is dat een gewoon gesprek dikwijls minder gestructureerd loopt dan je zou willen. In deze serie bespreken we hoe men correct argumenteert en welke logische misvattingen vaak bestaan. In dit eerste deel van deze reeks bespreek ik de basis van argumenteren.