Robert Merton

Robert King Merton (1910-2003) was een Amerikaanse socioloog, die waarschijnlijk het best bekend is van de uitdrukking “self fulfilling prophecy”. Ook is Merton de bedenker van de CUDOS-norm, deze vier normen geven aan hoe wetenschap beoefend zal moeten worden. Verder heeft hij ook een anomietheorie ontwikkeld die afwijkend gedrag tracht te verklaren.